База даних компакт-дисків

images

 

 

Файли доступні лише в локальній мережі ТНЕУ!

 

 

 

 1. Андреюк Н. В. Мікроекономіка 2004р..iso
 2. Бойко О. Д. Нариси з Новітньої історії України 2008р..iso
 3. Бородкіна Н. О. Маркетинг 2008р..iso
 4. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку 2007р..iso
 5. Внукова Н. М. Соціальне страхуваня 2006р..iso
 6. Вовчак О. Д. Страхова справа 2011р..iso
 7. Горбач Л. М, Міжнародні економічні відносини 2005р..iso
 8. Давидов Г. М. Звітність підприємств 2011р..iso
 9. Здрок В. В. Економетрія 2010р..iso
 10. Зятковський І. В. Фінанси підприємств 2003р..iso
 11. Карлін М. І. Правові основи підприємства 2006р..iso
 12. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення 2007р..iso
 13. Конгинитивная бизнес-аналитика.iso
 14. Кудла Н. Є. Маркетинг туристичних послуг 2011р..iso
 15. Курило В. І. Кримінологія Загальна частина 2006р..iso
 16. Максимюк С. П. Педагогіка 2009р..iso
 17. Маркусь В. О. Криміналістика курс лекцій 2007р..iso
 18. Мартиненко А. К. Міжнародні відносини 2010р..iso
 19. Математика для економістів теорія та застосування 2009р..iso
 20. Медведєв М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика 2008р..iso
 21. Олійник О. Сучасна українська мова 2009р..iso
 22. Основи бізнеса 2006р..iso
 23. Плешаков А. П. Основы политологии.iso
 24. Сатлевський М. В. Криміналістика 2008р..iso
 25. Скворцов М. Н. Податковий менеджмент 2007р..iso
 26. Склад організація, управління, логістика 2008р..iso
 27. Соціологія словник термінів і понять 2006р..iso
 28. Ткаченко Н. В. Страхування. Практикум 2009р..iso
 29. Тодорова І. С. Психологія і педагогіка 2011р..iso
 30. Третьяков О.В. Охорона праці 2010р..iso
 31. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина 2005р..iso
 32. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України 2005р..iso
 33. Управление асортиментом в рознице. Категорийный менеджмент 2011р..iso
 34. Хомяк Р. Л. Облік на підприэмствах малого бізнесу 2010р..iso
 35. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів 2009р..iso
 36. Ильїна С. Б. Основи аудиту 2006р..iso
 37. Этика бизнеса 2005р..iso
 38. Євтух О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки.iso
 39. Bofinqer P. Grunzuqe der Volrswirtschaftslehre 2003 р.iso
 40. Evans V Upstream Pre-Intermediate B1 2006р.iso
 41. Longman dictionary of contemporary English CD1 2003р.iso
 42. Longman dictionary of contemporary English CD2 2003р.iso
 43. Phillips D. Longman Complete Course for the Toefl Test 2002р.iso
 44. Sommerkurse in Deutschland 2005р.iso
 45. XML и Java 2 для професиионалов 2005р.iso
 46. Абдикеев Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжениринг бизнеса 2010р.iso
 47. Авденин В. Видеосеминар Финансовая грамотность CD1 2007р.iso
 48. Авденин В. Видеосеминар Финансовая грамотность CD2 2007р.iso
 49. Автоматизация учета персонала 2003р.iso
 50. Адреюк Н. В. Мікроекономіка 2004р.iso
 51. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства 2005р.iso
 52. Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України 2006р.iso
 53. Биконя О. П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою 2006р.iso
 54. Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2007 2008р.iso
 55. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз 2006р.iso
 56. Богоявленська Ю. В. Економіка та менеджмент праці 2005р.iso
 57. Бойко И. И, Маркетинговые исследования 2005р.iso
 58. Большой немецкий словарь немецко-русский, руско-немецкий 2007р.iso
 59. Борух В. О. Економічна статистика 2006р.iso
 60. Бутук А. И. Социально-экономическое регулированые эктектика мнений-путь к многогранной истине 2009р.iso
 61. Бухгалтерський довідник №1 2005.iso
 62. Бухгалтерський облік 2005р.iso
 63. Вебер А. В. Knowledqe - технологии в консалтинге и управлении предприятием 2003р.iso
 64. Великий тлумачний словник сучасної країнської мови 2007р.iso
 65. Виноградська А. М. Основи підприємництва 2006р.iso
 66. Виноградський Д. М. Менеджмент в організації 2005р.iso
 67. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера 2007р.iso
 68. Винс Р. Математика управления капиталом 2001р.iso
 69. Владимирська А. Реклама 2006р.iso
 70. Галанов В. А. Зарубежный опыт закупочной деятельности государства 2010р.iso
 71. Гевко І. Б. Операційний менеджмент 2005р.iso
 72. Головнева И. В. Психологические основы кадрового менеджмента 2005р.iso
 73. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини 2005р.iso
 74. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг 2006р.iso
 75. Горбач Л. М. Страхова справа 2003р.iso
 76. Графова Т. Английский язык для активного общения 2009р. CD1.mdx
 77. Графова Т. Английский язык для активного общения 2009р. CD2.mdx
 78. Графова Т. Английский язык для активного общения 2009р. CD3.mdx
 79. Графова Т. Английский язык для активного общения 2009р. CD4.mdx
 80. Господарське законодавство України 2005р.iso
 81. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета 2004р.iso
 82. Державний фінансовий контроль 2008р.iso
 83. Державний фінансовий контроль ревізія та аудит том 1 2004р.iso
 84. Державні фінанаси том 3 2005р.iso
 85. Державні фінанси в транзитивній економіці 2007р.iso
 86. Державні фінанси Фінанси. Бюджетна система України 2004 р.iso
 87. Довгань Л. Є. Корпоративне управління 2006р.iso
 88. Дойль П. Маркетинг менеджмент как стратегия долговременого успеха предприятия 2006р.iso
 89. Дорощук Г. А. Антикризове управління підприємством 2007р.iso
 90. Драпак Г. М. Основи інктелектуальної власності 2006р.iso
 91. Економічна теорія політична економія навчальні форми контролю та презентації за редакцією:С. І. Юрій та Козюк 2010р.iso
 92. Економічний словник 2007р.iso
 93. Енин А. Локальная СУБД своими руками. Учимся на примерах 2007р.iso
 94. Заятковський І. В. Фінанси підприємств 2003р.iso
 95. Здрок В. В. Економетрія 2010р.iso
 96. Івченко І. Ю. Економічні ризики 2004р.iso
 97. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз у будівництві 2007р.iso
 98. Ільіна С. Б. Основи аудиту 2006р.iso
 99. Інтегрована лексикографічна система Словники України Версія 3.0 2006р.iso
 100. Казначейська справа.iso
 101. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг теорія і господарські ситуації 2004р.iso
 102. Карлін М. І. Правоі основи підприєвства 2006р.iso
 103. Климкова К. Я. Основи культури і техніка мовлення 2007р.iso
 104. Климчук О. Корпоративные правоотношения в обществах с ограниченной ответсвенностью в Украине 2010р.iso
 105. Кодровый учет на компютере 2006р.iso
 106. Компютерная грамотность Персональный компютер IBM PC 2006р.iso
 107. Кормич Б. А. Інформаційна безпека організаційно-правові основи 2006р.iso
 108. Кох Р. Менеджмент и финансов от А до Я 2008р.iso
 109. Кравчук С. Й. Господарське право 2006р.iso
 110. Крикавський Є. В. Логістика компедіум і практикум 2007р.iso
 111. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень 2006р.iso
 112. Крушельницька О. В. Управління матерільними ресурсами 2003р.iso
 113. Крушельницька О. В. Управління персоналом 2006р.iso
 114. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право 2005р.iso
 115. Куриленко Т. П. Проектне фінансування 2006р.iso
 116. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию 2006р.iso
 117. Лисогор В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності підприємств регіону 2007р.iso
 118. Лісовицький В. М. Мікроекономіка 2007р.iso
 119. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини 2010р.iso
 120. Лучший англо-русский словарь 2001р.iso
 121. Любунь О. С. Фінансовий менеджмент у банку 2006р.iso
 122. Макаров С. И. Математика для экономистов 2009р.iso
 123. Мальков Б. Н, Гармония права 2010р.iso
 124. Мальська М. П. Планування туристичної діяльності 2010р.iso
 125. Маркетинг 2005р.iso
 126. Маркетинг в Internet 2004р.iso
 127. Маркетинг Ситуаційні вправи 2004р.iso
 128. Маркетинг товаров и услуг 2006р.iso
 129. Маслова О. С. Ринок фінансових послуг 2007р.iso
 130. Международная торговля 2006р.iso
 131. Менеджмент ресторанных услуг 2007р.iso
 132. Менеджмент Ситуаційні вправи 2004р.iso
 133. Мировая Культура и Искуство 2007р.iso
 134. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності.iso
 135. Мінюкова П. І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу 2004р.iso
 136. Моторин Р. М. Статистика для економістів 2009р.iso
 137. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні 2005р.iso
 138. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік 2005р.iso
 139. Новак Б. Личные финансы на компьютере 2007р.iso
 140. Ольхова Л. А. Менеджмент 2007р.iso
 141. Ольхова Л. А. Менеджмент Теория и практика менеджмента 2007р.iso
 142. Организация и управление бизнесом инструменты руководителя 2004р.iso
 143. Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання 2010р.iso
 144. Основи ціноутворення 2007р.iso
 145. Основы бизнеса 2006р.iso
 146. Основы програмирования 2006р.iso
 147. Осовська Г. В. Менеджмент оргацізацій 2005р.iso
 148. Осовська Г. В. Основи менеджменту Практикум 2004р.iso
 149. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами 2003р.iso
 150. Осовська Г. В. Основи менеджменту 2006р.iso
 151. Оценочная деятельность 2009р.iso
 152. Павлов В. І. Ринок нерухомості 2005р.iso
 153. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин 2005р.iso
 154. Палеха Ю. І. Організація сучасного діводства 2007р.iso
 155. Палкин Н. Бизнес-аналитыка от даных к знаниям 2009р.iso
 156. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент 2010р.iso
 157. Плис А. И. Практикум по прикладной статистике в сфере SPSS часть 1 2004р.iso
 158. Петленко Ю .В. Фінансовий менеджмент 2005р.iso
 159. Петров В. В. Иновацинный менеджмент 2006р.iso
 160. Петров В. В. Теории лидерства 2005р.iso
 161. Петров В. В. Теории мотивации 2005р.iso
 162. Пирсон Б. Магистр делового администрирования 2001р.iso
 163. Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансому ринку 2003р.iso
 164. Планування, облік, звітність, конотроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі 2004р.iso
 165. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі 2004р.iso
 166. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях 2004р.iso
 167. Політологія 2006р.iso
 168. Політологія 2008р.iso
 169. Постюшков А. В. Менеджмент Теорія і практика менеджмента 2005р.iso
 170. Правовое обеспечение международного туризма 2006р.iso
 171. Практикум з усного переклад Мультемедійний формат 2005р.iso
 172. Предборський В. А. Детіназіція економіки 2005р.iso
 173. Предборський В. А. Економічна безпека держави 2006р.iso
 174. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні правове регулювання безпосередньої демократії 2004р.iso
 175. Программирование на языке Java 2006р.iso
 176. Регіони України Демографічний щорічник Країни 2004.iso
 177. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту 2005р.iso
 178. Руденко Л. Управління потоками капіталів і сучасний бізнес-моделі функціонуваннятранснаціональних 2004р.iso
 179. Руководство - власть или личное влияние 2005р.iso
 180. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики(экономическая география зарубежных стран) 2010р.iso
 181. Создание єффективных дистрибюторских сетей 2007р.iso
 182. Старостіна А. О. Показники соціально-економічного розвитку провідних країн світу 2009р.iso
 183. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент 2004р.iso
 184. Статистичний щорічник України 2003р.iso
 185. Статистичний щорічник України за 2004 рік.iso
 186. Статистичний щорічник України за 2008 р.iso
 187. Статистичний щорічник України за 2009 р.iso
 188. Стратегический менеджмент инструменты руководителя 2004р.iso
 189. Страхова справа 2007р.iso
 190. Татарников Е. А. Антикризисное управление 2005р.iso
 191. Ткаченко Н. В. Страхування 2005р.iso
 192. Управление PR инструменты руководителя 2004р.iso
 193. Управление оптовыми продажами инструменты руководителя 2004р.iso
 194. Управление персоналом инструменты руководителя 2004р.iso
 195. Управление продажами 2004р.iso
 196. Управление проектом инструменты руководителя 2004р.iso
 197. Управление рисками 2007р.iso
 198. Управление финансами финансовый учет для руководителей 2008р.iso
 199. Управление эффективными брендами инструменты руководителя 2006р.iso
 200. Управленческий учет 2004р.iso
 201. Управління персоналом і економіка праці 2005р.iso
 202. Управління сучасним готельним комплексом 2005р.iso
 203. Фінансова санація і антикризове управління підприємством 2007р.iso
 204. Хаг П. Маркетингового исследования, руководство по планированию,методологии и оценке 2005р.iso
 205. Хасси Д. Стратегия и планирование Руководство менеджера 2005-2007р.iso
 206. Хомяк Р. Л. Бухгалтерський облік та оподаткування 2008р.iso
 207. Хомяков В. І. Менеджмент підприємств 2005р.iso
 208. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємство 2006р.iso
 209. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право 2007р.iso
 210. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів 2006р.iso
 211. Череп А. В. Фінансова санація та банкруство суб'єктів господарювання 2006р.iso
 212. Шаш Н. Н. Обучение персонала ситуационный менеджмент 2007р.iso
 213. Шаш. Н. Н. Обучение персонала 2007р.iso
 214. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз 2005р.iso
 215. Шершун К. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів 2007р.iso
 216. Шкварчук А. О. Ціноутворення 2006р.iso
 217. Шульц Д. Ш. С. Психология и работа 2004р.iso
 218. Щербань В. М. Товарна іноваційна політика 2006р.iso
 219. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки 2006 р. Password 1457870.iso
 220. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки 2006р.iso