Авраменко Наталія Володимирівна

avramenko

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Авраменко, Н. Експлікація міфопоетичних мотивів у творчості українських та англомовних поетів-символістів початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Авраменко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10. – С. 257-265.
 2. Авраменко, Н. В. Національна революція 1917 року в Україні та її вплив на творчість поетів-символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ : зб. наук. праць. Сер. Історія. – Тернопіль, 1997. – Вип. 6. – С. 286-289.
 3. Авраменко, Н. В. Нові мотиви у ліриці поетів-символістів як відгук на національну революцію 1917 року в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 4. – С. 42-48.
 4. Авраменко, Н. В. До генези символізму в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки.  Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 5. – С. 79-86.
 5. Авраменко, Н. В. Художній світ лірики Павла Савченка в контексті українського символізму / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 7. – С. 4-13.
 6. Авраменко, Н. В. Феномен символізму в контексті сучасної інтерпретації. / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2000. – № 21. – С. 60-69.
 7. Авраменко, Н. В. Естетична парадигма комунікативної природи символізму / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 23. – С. 27-34.
 8. Авраменко, Н. В. Літературне життя як онтологічна основа критичного дискурсу символізму кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. В. Авраменко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. – Ужгород, 2004. – Вип. 9. – С. 74-78.
 9. Авраменко, Н. В. До питання про опрацювання вокабулярію: теоретичні та практичні аспекти навчання / Н. В. Авраменко // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. статей. – Ужгород : ТОВ “Борнео”, 2004. –Вип. 2. – С. 348-355.
 10. Авраменко, Н. В. Засоби творення символістського дискурсу в поезії Луїзи Боган / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. XIV. – С. 197-211.
 11. Авраменко, Н. В. Експлікація образів буддизму, іудаїзму, християнства як складових міфологічних систем у ліриці українських та англо-американських символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. XV. – С. 266-274.
 12. Avramenko, N. V. Some glimpses into the Irish literary scene on the verge of the XIX – XX century and during the first two decades of the XX century / N. V. Avramenko // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 4. ч. 1. – С. 41-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Авраменко, Н. В. Business communscation: Presentations ( Комунікації в бізнесі: презентації) [Текст]: Навч.посіб. /Н. В. Авраменко, Н. В. Ануфрієва.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 128 p.
 2. Семенчук, Ю. О. Англійська мова для менеджерів. Комунікативний підхід [Текст] : Навчальний посібник / Ю. О. Семенчук, Н. В. Авраменко. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 199 с.
 3. Семенчук, Ю.О. Вивчай менеджмент англійською мовою: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук, Н.В. Авраменко. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 146 с.