Гірняк Галина Степанівна

Науково-дослідна частина

Посада: науковий співробітник

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гірняк, Г. Експертно-психологічне дослідження якості модульно-розвивального підручника як центрального компонента / Г. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 124-137.
 2. Гірняк, Г. Обгрунтування понятійно-категорійного апарату дослідження та структурно-функціональної моделі навчально-книжкового комплексу [Електронний ресурс] / Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 171-186.
 3. Гірняк, Г. Психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг [Електронний ресурс] / Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 183-189.
 4. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 5. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
 6. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.
 2. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Гірняк Андрій Несторович

grnyak

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2007. - 289 с.
 2. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гірняк, А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника [Електронний ресурс] /А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2002.– № 3-4.– С. 217-241.
 2. Гірняк, А. Психоекологічний потенціал розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2003.– № 4.– С. 128-136.
 3. Гірняк, А. Глибинно-психологічне підґрунтя суїциду [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2010.– № 1.– С. 151-158.
 4. Гірняк, А. Експериментальне дослідження ефективності модульно-розвивального підручника у процесі навчального заняття / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 69-84.
 5. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Вітакультурний млин: методологічний альманах– 2005.– Модуль 1.– С. 38-41.
 6. Гірняк, А. Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2006.– № 3.– С. 124-139.
 7. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / А. Гірняк // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С.135-156.
 8. Гірняк, А. Психоаналіз Зигмунда Фрейда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 4.– С. 33-44.
 9. Гірняк, А. Психологічні детермінанти створення інноваційного модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 15-26.
 10. Гірняк, А. Розвивальний підручник як результат матеріально-практичного втілення інноваційної вітакультурної парадигми / А. Гірняк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного).– 2004.– № 4.– С.37-38.
 11. Гірняк, А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних підручників / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 1.– С. 151-157.
 12. Гірняк, А. Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 116-138.
 13. Гірняк, А. Одинадцяте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 131-138.
 14. Гірняк, А. Етапи наукового пошукування у сфері національного підручникотворення [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 15. Гірняк, А. Засіб як психолого-дидактична категорія [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 16. Гірняк, А. Зміст, методи і діагностика профорієнтаційної роботи соціального працівника [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Н. Турчин.
 17. Гірняк, А. Інноваційний підручник як засіб розвитку цілісно-смислової сфери особистості [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 18. Фурман, А. Методологічна план-карта дослідження проблематики комплексної експертизи модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Фурман, А. Гірняк.
 19. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 20. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника як засіб комунікації [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 21. Гірняк, А. Поняття про норму як про предмет теоретико-методологічного аналізу[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Павлишин.
 22. Гірняк, А. Причини та соціально-економічні чинники реформування пенсійної системи України[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Б. Глядиш.
 23. Фурман, А. В. Психолого-дидактичне проектування змісту та структури навчально-книжкових комплексів (основи програми та її виконання) [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, А. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 41-50.
 24. Гірняк, А. Соціально-психологічний портрет сучасної неповної сім’ї [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Кудла // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 11. – С. 37-41.
 25. Гірняк, А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики[Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 26. Гірняк, А. Восьме щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 109-112.
 27. Гірняк, Андрій Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана : [про наукове засідання на тему: "Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері", яке проходило 30-31 серпня 2010 р. в ТНЕУ] / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 205-215.
 28. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 29. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 30. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
 31. Гірняк, А. Н. Державна мовна політика - нині як 200 літ тому / А. Н. Гірняк, І. В. Панькевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 23-25.
 32. Гірняк, А.Н. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. Н. Гірняк, В. С. Біскуп // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 3. - С. 99-109.
 33. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 76-85.
 34. Гірняк, А. До 60-річчя від Дня народження Володимира Мовчана / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 21-22.
 35. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 49-60.
 36. Гірняк, А. Н. Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи / А. Н. Гірняк, А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, Т. В. Козлова // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 29-39.
 37. Гірняк, А. Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Психологія і суспільство. – 2014. – Т. 2, спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 69-84.
 38. Гірняк, А. Н. Визначення категорійно-понятійного поля проблематики емоційної напруженості / А. Гірняк, Ю. Пущак, В. Демків // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 63-68.
 39. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 53-60.
 40. Гірняк, А. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Методологія вітакультурного осмислення вчинку” / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 131-138.
 41. Гірняк, А. Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 42. Гірняк, А. Н. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері” / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 205-215.
 43. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 44. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 45. Гірняк, А. Різновиди міжсуб'єктної взаємодії та їх психологічний аналіз / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 82-86.
 46. Гірняк, А. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.
 47. Гірняк, А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 118-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 2. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 3. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 

Гугул Оксана Ярославівна

gugul

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 243 с.
 2. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гугул, О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації /О. Гугул //Україна: аспекти праці.– 2010.– № 8.– С. 31-35.
 2. Гугул, О. Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу /О. Я. Гугул //Формування ринкових відносин в Україні.– 2010.– № 7.– С. 157-163.
 3. Гугул, О. Особливості використання консалтингових послуг у сфері управління розвитком персоналу /О. Гугул //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту – 2010.– №. 15.– С. 70-73.
 4. Гугул, Оксана Формування ефективної системи безперервного навчання персоналу /Оксана Гугул //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008.– № 10.– С. 132-135.
 5. Гугул, О. Сучасний стан та шляхи поліпшення кадрового потенціалу спиртової промисловості регіону / Оксана Гугул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 150-153.
 6. Брич, В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національногоуніверситету . – 2009. – № 5 . – т . 2. – С. 13-16.
 7. Гугул, О. Оптимізація процесу управління розвитком персоналу на підприємствах спиртової галузі [Електронний ресурс] / Оксана Гугул // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 54-62.
 8. Гугул, О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / О. Я. Гугул // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 194-198.
 9. Гугул, О. Вдосконалення управління розвитком персоналу як умова забезпечення ефективної діяльності підприємства / Оксана Гугул // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 55-56.
 10. Гугул, О. Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства / Оксана Гугул // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014.– № 3, т. 15.– С. 21-29.
 11. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 4. Гугул, О. Я. Організація співпраці туроператора з постачальниками та діловими партнерами [Текст] / О. Я. Гугул // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 105-126.
 

Гупаловська Мирослава Богданівна

ГупаловськаКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гупаловська, Мирослава Богданівна Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Богданівна Гупаловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 210 с.
 2. Гупаловська, Мирослава Богданівна Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Богданівна Гупаловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гупаловська, М. Реалії функціонування та проблеми модернізації Рахункової палати України / Мирослава Гупаловська // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 139-147.
 2. Гупаловська, М. Б. Альтернативні підходи в теорії бюджетного контролю та їх застосування у фінансовій науці / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 11. – С. 115-119.
 3. Гупаловська, М. Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 11. – С. 18-22.
 4. Гупаловська, М. Б. Функціонування державної контрольно – ревізійної служби України: практика та перспективи удосконалення діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : ”Острозька академія”, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – C. 63-72. 
 5. Гупалоська, М. Б. Аудит ефективності – перспективна форма бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2008. - Вип. 10. ч. І. - С. 68-73.
 6. Гупаловська, М. Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення / М. Гупаловська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 133-137.
 7. Гупаловська, М. Фінансовий контроль у бюджетних установах: прагматика та шляхи удосконалення в ринкових умовах господарювання / Мирослава Гупаловська // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 137-139.
 8. Гупаловська, М. Б. Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення / М. Б. Гупаловська // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія” . Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 18-22.
 9. Гупаловська, М. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю / М. Гупаловська // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 44-49.
 10. Гупаловська, М. Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів / М. Гупаловська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 82-87.
 11. Гупаловська, М. Б. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : ”Острозька академія”, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – C. 63-72.
 12. Гупаловська, М. Б. Організаційно-функціональна система бюджетного контролю [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 256. – C. 1447-1455.
 13. Гупаловська, М. Б. Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С.24 -27.
 14. Гупаловська, М. Б. Нові підходи до класифікації державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Ефективна економіка. − 2015. − № 11.
 15. Гупаловська, М. Б. Державний внутрішній фінансовий контроль: теоретична концептуалізація та сучасні пріоритети / М. Б. Гупаловська // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 12/1. – С. 20-23.
 16. Гупаловська, М. Б. Роль фінансового контролю у пенсійній системі України / Мирослава Богданівна Гупаловська // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 14-16.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Гайда Тарас Юрійович

taras-yuryovich-gayda

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.
 2. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гайда, Т. Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т. Ю. Гайда // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 289-293.
 2. Гайда, Т. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 77-83.
 3. Гайда, Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 121-131.
 4. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 5. Гайда, Т. Ю. Метод дерева решений в системе информационного обеспечения ВЭД предприятий пищевой промышленности [Электронный ресурс] / Т. Ю. Гайда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва : Литера, 2014. – № 4 (63). – С. 186-189.
 6. Гайда, Т. Ю. Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційного забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда // Ефективна економіка. – 2014. – №9. 
 7. Haida, T. Structural Model of Food Enterprise’s Foreign Economic Activities as the Basis of Its Information Support [Electronic resource] / T. Haida // Eastern European Scientific Journal. – Düsseldorf :AurisVerlag, 2014. – P. 61-64.
 8. Гайда, Т. Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Гайда // Галицький економічний вісник. – Тернопіль :ТНТУ, 2014. – №3, т. 46 – С.61-68.
 9. Гайда,Т. Ю. Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда, М. Є. Лазорко // Ефективна економіка.
 10. Haida, T. Y. Competitor of economic cybernetics and information science department / Taras Y. Haida // Ternopil national economic university; Lvovskaya str, 11.
 11. Haida, T. Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems [Electronic resource] / Taras Haida // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 61-68.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 

Page 1 of 18