Дем'янишин Василь Васильович

Науково-дослідна частина

Посада: молодший науковий співробітник

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дем'янишин, В. В. Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ : сучасні реалії, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Дем'янишин.
 2. Дем'янишин, В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування / В. Дем'янишин // Наука молода.– 2011. – №15-16. – С. 165-168.
 3. Клапків, Ю. М. Особливості трактування ризику лауреатами Нобелівської премії / Юрій Михайлович Клапків, Василь Васильович Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 197-209.
 2. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 211-221.
 3. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 252-255.
 4. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 249-252.
 5. Дем'янишин, В. В. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 209-211.
 6. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 389-401.
 7. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 8. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 9. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 224-233.
 10. Дем'янишин, В. В. Оперативно-мережеві показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 222-224.
 11. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 416-426.
 12. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 260-262.
 13. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 211-222.
 14. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 262-265.
 

Дем'янюк Антоніна Вікторівна

1450188772 1415793084 demanukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 с.
 2. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем'янюк, А. В. Забезпечення суспільних благ на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 192-199.
 2. Дем'янюк, А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій / А. Дем'янюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-32.
 3. Дем'янюк, А. До питання про зміцнення доходної бази місцевих бюджетів / А. Дем'нюк, Л. Безгубенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 9. – С. 159-166.
 4. Дем'янюк, А. В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів / А. В. Дем'янюк // Фінанси України. – 2001.- № 10. – С. 23-28.
 5. Дем'янюк, А. В. Проблеми та перспективи забезпечення прозорості бюджетного процесу на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 30-37.
 6. Дем'янюк, А. Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні / Антоніна Дем'янюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 11-13.
 7. Дем’янюк, А. В. Актуальні проблеми бюджетного планування та прийняття фінансових рішень / А. В. Дем’янюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : зб. наук. статей. – Харків : Основа, 2001. – С. 142-143.
 8. Дем’янюк, А. В. Бюджетна політика на субнаціональному рівні як важливий фактор стратегічного розвитку регіону / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки.  – 2002. – Вип. 2. – С. 59-64.
 9. Дем’янюк, А. В. Проблеми регулювання міжбюджетних відносин в умовах трансформаційних процесів бюджетної системи України / А. В. Дем’янюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 84-92.
 10. Дем’янюк, А. В. Бюджетне планування на локальному рівні в контексті демократичних та ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем’янюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 77-81.
 11. Demyanyuk, A. Budget process at the local level: problems and prospects of modernization [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – 2014. – № 4(212). – P. 37-46.
 12. Дем'янюк, А. В. Удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах демократичних і ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 730-731. – С. 141-144.
 13. Дем'янюк, А. В. Перспективи впровадження системи моніторингу виконання місцевих бюджетів з метою забезпечення прозорості та залучення громадськості [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк.
 14. Demyanyuk, A. Support systems and technologies of budget process at the local level  in the context of transformational changes [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Socio-economic aspects of economics and management : collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2 – P. 194-197.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 3. Дем'янюк, А. В.  Досягнення цілей фінансового вирівнювання в процесі реалізації регіональної політики України [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С.177-185.
 4. Дем'янюк, А. В.  Склад видатків місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 110-118.
 5. Дем'янюк, А. В.  Сучасний стан та проблеми здійснення фінансового вирівнювання в Україні [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 169-176.
 6. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 

Дивак Тарас Миколайович

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2009. – № 10. – С. 224-229.
 2. Дивак, М. П. Особливості побудови інтервальної системи алгебричних рівнянь та методу її розв’язку в задачах ідентифікації лінійного інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2009. – Вип. 1. – С. 35-43.
 3. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 4. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 5. Дивак, М. Дослідження цільової функції в задачах параметричної ідентифікації інтервального різницевого оператора із заданою точністю / Микола Дивак, Тарас Дивак, Петро Стахів // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 2, т. 10. – С. 162-170.
 6. Войтюк, І. Кількісні характеристики оцінки якості структури моделі у вигляді інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Відбір і обробка інформації. – 2011. – Вип. 34 (110). – С. 86-94.
 7. Войтюк, І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, Т.М. Дивак, М.П. Дивак, А.В. Пукас // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. - №1. – С. 44-52.
 8. Дивак, Т. М. Метод параметричної ідентифікації макромоделі у вигляді інтервального різницевого оператора із розділенням вибірки даних [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-60.
 9. Дивак, Т. М. Параметрична ідентифікація інтервального різницевого оператора на прикладі макромоделі розподілу вологості у листі гіпсокартону в процесі його сушіння [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія : міжнар. наук.–техн. журнал. – 2012. – Вип. 3. – С. 79–85.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація дискретних моделей систем з розподіленими параметрами на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] : монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. М. Дивак. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 

Довгань Жанна Миколаївна

dovgan

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми, 2012. - 583 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми : [ Б. В. ], 2012. - 42 с.
 3. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 204 с.
 4. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Довгань, Ж. Базельські стандарти оцінювання адекватності власного капіталу банків / Жанна Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 29-34.
 2. Довгань, Ж. Діяльність вітчизняних банківських установ в умовах економічної кризи / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 196-201.
 3. Довгань, Ж. Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41.
 4. Довгань, Ж. Капіталізація банківської системи України / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 10-14.
 5. Довгань, Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 64-70.
 6. Довгань, Ж. Система ризик-менеджменту в комерційному банку / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2005. –№ 1. – С. 42-49.
 7. Довгань, Ж. Сучасність та оцінка достатності капіталу комерційного банку / Ж. Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 56-62.
 8. Довгань, Ж. Теоретичні аспекти формування ресурсів банку / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 106-109.
 9. Довгань, Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 51-55.
 10. Довгань, Ж. Управління ризиками в банківських установах / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 113-119.
 11. Довгань, Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 20-26.
 12. Довгань, Ж. Проблеми фінансової стійкості банківських установ України [Електронний ресурс] / Жанна Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 109-112.
 13. Довгань, Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи / Ж. Довгань // Економічний аналіз : зб.наук.праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. - Вип. 8. - Ч.1 - С. 373-376.
 14. Довгань, Ж. Формування капіталу комерційними банками України / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 118-120.
 15. Довгань, Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 39-46.
 16. Довгань, Ж. Управління зобов'язаннями комерційних банків України / Ж. Довгань // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 106-109.
 17. Довгань, Ж. М. Економічний зміст фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 207-211.
 18. Довгань, Ж. Банківська діяльність в умовах інтеграційних процесів: [Про засідання круглого столу 13 лютого 2007 року в ТНЕУ на факультеті банківського бізнесу] / Ж. Довгань // Університетська думка. – 2007. – січ.-лют. (№ 1-2). – С. 5.
 19. Довгань, Ж. М. Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 238-241.
 20. Довгань, Ж. М. «Базель III» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 224-229.
 21. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок фінансової стійкості, стабільності, безпеки, надійності та ефективності банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 275-278.
 22. Довгань, Ж. Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 66-72.
 23. Довгань, Ж. М. Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. 2. – С. 38-43.
 24. Довгань, Ж. М. Роль та місце банківського нагляду в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 256-259.
 25. Довгань, Ж. М. Узагальнення наукових засад дослідження стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка, – 2011. – № 5. – С. 260-263.
 26. Довгань, Ж. М. Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 17. – С. 419-426.
 27. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. - 2012. - Вип. 20. - С. 187-191.
 28. Довгань, Ж. М. Проблеми капіталізації вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань , С. Я. Пруський // Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. – Вип 4 (1). – С. 51-55.
 29. Довгань, Ж. Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / Жанна Довгань // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 26-31.
 30. Довгань, Ж. Концептуальні засади комплексного оцінювання фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 86-96.
 31. Довгань, Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансові стійкість національних банківських систем / Жанна Довгань // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 2 .– С. 178-195.
 32. Довгань, Ж. М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 32.– С. 100-106.
 33. Довгань, Ж. Аналіз релевантних факторів забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Вісник Української академії банківської справи. – 2011.– № 2(31).– С. 57-62.
 34. Довгань, Ж. М. Проблеми вітчизняних банків в умовах фінансової нестабільності [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2010.– Т. 1.– С. 78-79.
 35. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 2.– С. 31-33.
 36. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2012.– С. 68-69.
 37. Довгань, Ж. М. Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Бізнес Інформ. – 2013.– № 2.– С. 222-227.
 38. Довгань, Ж. М. Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013.– № 1.– С. 252-259.
 39. Довгань, Ж. М. Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2013.– № 2(19).– С.328-335.
 40. Довгань, Ж. М. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі в контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2013.– Вип. 23. – С. 280-284.
 41. Довгань, Ж. М. Вплив державного регулювання і нагляду на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013.– № 1. – С. 149-155.
 42. Довгань, Ж. М. Економічні фактори порушення фінансової стійкості банківських установ [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. – 2013.– № 1. – С. 36-42.
 43. Довгань, Ж. М. Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонуання національної інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань.
 44. Довгань, Ж. М. Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011.– Вип. 16. – С.325-332.
 45. Довгань, Ж. Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах / Жанна Довгань // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 43-55.
 46. Довгань, Ж. М. Удосконалення депозитної політики банківських установ / Жанна Миколаївна Довгань // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 46-53.
 47. Довгань, Ж. М. Вплив консолідаційних процесів у банківській системі України на її фінансову стійкість / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. праць. – 2011. – № 2 (26). – С. 88-92.
 48. Довгань, Ж. М. Внутрішні чинники забезпечення фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 279-285.
 49. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. М. Довгань // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – № 1 (29). – С. 7-15.
 50. Довгань, Ж. М. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 29-37.
 51. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи: загрози та шляхи їх подолання / Ж. М. Довгань // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, ч. 1.  – С. 215-222.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ України в сучасних умовах [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 44-59.
 2. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банків [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-80.
 3. Довгань, Ж. М. Власний капітал банківських установ та міжнародні стандарти оцінювання його достатності [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 121-143.
 4. Довгань, Ж. М. Механізм управління ліквідністю банківських установ [Текст] / Ж. М. Довгань, А. О. Тимків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-101.
 5. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 6. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи : економічна сутність, умови забезпечення та фактори порушення [Текст] / Ж. М. Довгань // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 152-180.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. - метод. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 120 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 3. Довгань, Ж. М. Стратегічне управління в кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 191 с.
 4. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 205 с.
 5. Довгань, Ж. М. Менеджмент у банку [Текст] : підручник / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 512 с.
 

Длугопольська Тетяна Ігорівна

1453457708 img 519 dlugopolskaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Длугопольський, О. Менеджмент і маркетинг у сфері охорони здоров’я: фінансові та інституційні аспекти / О. Длугопольський, Т. Длугопольська // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 122-127.
 2. Длугопольська, Т. І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки / Т. І. Длугопольська // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2009. – № 1. – С. 107-111.
 3. Длугопольська, Т. І. Проблеми правового регулювання лікарської (медичної) таємниці в законодавстві України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 174-178.
 4. Длугопольська, Т. І. Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспро-можності фірми [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2014. – Вип.1 (33). – С. 63-69.
 5. Длугопольська, Т. І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Журнал східноєвропейського права : електрон. наук.-практ. вид. – 2015. – № 18. –C. 53-64.
 6. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 7. Dluhopolskyi, Т. Social Policy of China: Historical and Legal Context / Т. Dluhopolskyi // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия : сб. Восточного центра. – Чита : ЗабГУ, 2014. – Вип. 15. – С. 15-23.
 8. Длугопольська, Т. І. Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 3(5). - С. 48-53.
 9. Длугопольська, Т. Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 103-107.
 10. Длугопольська, Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 58-63.
 11. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Page 7 of 14