Климчук Інна Олегівна

klymchuk inna olegivna

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Бутова, І. Особливості вираження емотивності у політичній рекламі [Електронний ресурс] / Ірина Бутова, Інна Климчук // Мандрівець. – 2012. – № 2. – С. 69-71.
  2. Климчук, І. Емотивність у рекламних текстах [Електронний ресурс] / І. Климчук .
  3. Климчук, І. О. Емотивний потенціал мовних засобів в рекламі / І. О. Климчук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 360-361.