Куць Валентина Тарасівна

куць валентина тарасівна

Навчальний відділ ІФІМ

Публікації

СТАТТІ:

  1. Куць В. Т. Категорія умовної модальності та синтаксичні засоби її реалізації в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / В. Т. Куць // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : матер. та тези доп.всеукр. наук. читань, присв’яч. пам’яті діалектолога В. Прокопенко / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці, 2011. – С. 175-176.
  2. Куць В. Т. Питальна модальність та її реалізація у структурі складного безсполучникового речення / В. Т. Куць // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 547-548. – С. 216-219.