Кузів Михайло Степанович

kuziv m s

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Кузів, М. Нормативне господарство-обов'язкова умова раціональної побудови управлінського обліку / Михайло Кузів, Олена Берестецька, Олена Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 327-328.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Облік в галузях промисловості [Текст]: навч. посіб. /М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 222 с.