Кривоус Мирослава Богданівна

krivous m b

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

  1. Кривоус, М. Б. Економічна терміносистема в англійській мові /М. Б. Кривоус //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 66-67.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Лиса, Н. С. Українська мова як іноземна : основи граматики у таблицях та вправах [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 312 с.– (До 50-річчя ТНЕУ).