Кучер Галина Вікторівна

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Кучер, Г. В. Синергія формування антиципації в умовах освітньої діяльності ВНЗ [Електронний ресурс] / Г. В. Кучер.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Комінко, С. В. Кращі методи психодіагностики [Текст]: Навчальний посібник /С. В. Комінко, Г. В. Кучер.– Тернопіль: Карт-бланш, 2005.– 406 с.
  2. Метатеорія менеджменту життя (самогубство : причини, наслідки та методи його попередження) [Текст] / Б. Андрушків, П. Дудкін, Г. Кучер [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Андрушків. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 816 с.
  3. Бюджетна система [Текст] = Budget system : підручник / В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2012. – 872 с.