Карпик Ярослав Михайлович

карпик ярослав михайловичКафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Карпик, Ярослав Михайлович Вдосконалення аналізу використання оборотних засобів в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ярослав Михайлович Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 205 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Карпик, Я. Використання кадрового потенціалу в управлінні компанією [Електронний ресурс] / Я. Карпик.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Карпик, Я. М. Менеджмент промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 311 с.
  2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
  3. Карпик, Я. М. Аналіз оборотних засобів підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] / Я. М. Карпик. – Тернопіль : Проблеми людини, 1993. – 50 с.
  4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.