Кошіль Наталія Євгенівна

koshilКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кошіль, Наталія Євгенівна Рецепція творчості Карла Сендберга у радянському і пострадянському просторі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кошіль Наталія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль, 2006. – 170 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кошіль, Н. Карл Сендберг і Україна (рецепція творчості поета у 20-30 роки) [Електронний ресурс] / Наталія Кошіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2005. – Вип. ХVI. – С. 262-269.
 2. Кошіль, Н. Роль міжлітературної рецепції у культурному діалозі України і США у ХХ столітті (на прикладі поетичної творчості Карла Седберга) [Електронний ресурс] / Наталя Кошіль // Studiamethodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С. 48-51.
 3. Кошиль, Н. Е. Восприятие поэзии Карла Сэндберга Владимиром Маяковским [Електронний ресурс] / Н. Е. Кошиль, Н. В. Рыбина // Вестник науки Сибири. Сер. Филология. –  2015. – Спецвип. – С. 250-258.
 4. Кошіль, Н. Є. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип 26. – С. 126-135.
 5. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 6. Рибіна Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - Вип. 23. - С. 134-136.
 7. Кошіль, Н. Є. Особливості форм художнього викладу у прозі Миколи Вінграновського ("Рік з Довженком", "Пересадка", "У глибині дощів") [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2009. Вип. – 28. – С. 154-167.
 8. Кошіль, Н. Є. Іван Кулик – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль // Studia methodologica, Тернопіль : ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 29. – С. 112-116.
 9. Кошіль, Н. Є. Аспекти рецепції і спроби передачі художнього світу Карла Сендберга українською мовою / Н. Є. Кошіль // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал. – Тернопіль : в-во “Мандрівець”, 2008. – № 2 (73). – С. 67-70.
 10. Кошіль, Н. Є. Імажизм у США, його вплив на поетичну творчість Карла Сендберга у 20-х роках ХХ-го століття / Н. Є. Кошіль // Гуманітарний вісник ЧДТУ. Сер. 8: Іноземна філологія. – 2006. – № 1. – С. 48-52.
 11. Кошіль, Н. Є. Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Сер. Філологічна. – 2015. – С. 210-219.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошіль, Н. Є. Business English [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 250 с.
 2. Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук [et al.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 119 с.
 3. Англійська мова [Текст] : Посібних для студентів економічних спеціальностей / Л. Крайняк, Н. Кошіль, О. Мигаль, Н. Рибіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 71 с.
 4. Кошіль, Наталія Англійська мова для студентів економічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / Наталія Кошіль, Наталія Рибіна, Людмила Собчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 96 с.
 5. Кошіль, Н. Є. Дещо про перекладача і переклади // Карл Сендберг. Поезії. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – С. 5-16.