Коцур Андрій Семенович

kozur

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коцур, А. С. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження і розвитку трудового потенціалу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Коцур Андрій Семенович ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль., 2010. - 207 с.
 2. Коцур, А. С. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження і розвитку трудового потенціалу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Коцур Андрій Семенович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К., 2010. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Коцур, А. Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою забезпечення трудового потенціалу / А. Коцур, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Тернопіль, 2011. - Вип. 16. - С. 98-104.
 2. Коцур, А. Страхування професійного захворювання та виробничого травматизму в Україні [Електронний ресурс] / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 9 – С. 314-317.
 3. Коцур, А. Формування та реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку трудового потенціалу / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2008. - Вип. 13. - С. 120-123.
 4. Коцур, А. Реалізація регіональної соціальної політики на рівні територіальних громад / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2007. - Вип. 12. - С. 139-144.
 5. Коцур, А. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації соціальної політики в умовах демографічної кризи [Електронний ресурс] / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 11 – С. 130-134.
 6. Коцур, А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 89-91.
 7. Коцур, А. С. Окремі аспекти реформування пенсійної системи України та їхній вплив на розвиток трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 14 (168). –  С. 141-143.
 8. Коцур, А. Управління соціальним розвитком України проблеми та перспективи / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.160-164.
 9. Коцур, А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – К : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 585-595.
 10. Коцур, А. С. Підвищення ролі соціального страхування в збереженні трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика: у 3 т. – К : КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С.161-168.
 11. Коцур, А. С. Особливості розвитку соціально-економічного потенціалу Тернопільської області [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.572-578.
 12. Коцур, А. С. Основні причини та масштаби бідності населення України / А. С. Коцур // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 36-42.
 13. Коцур, А. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку економічно активного населення Тернопільської області / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 166-172.
 14. Коцур, А. Розвиток системи соціального захисту в Україні / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 146-151.
 15. Коцур, А. С. Соціальні чинники відтворення економічно активного населення / А. С. Коцур // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип., т. 2. – С. 382-388.
 16. Коцур, А. С. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення / А. С. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. –2015. – № 20. – С. 137-140.
 17. Качан, Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Євген Качан, Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 5-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Коцур, А. С. Формування та напрями реалізації регіональної політики соціального захисту населення [Текст] / А. С. Коцур // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 204-220.