Колінець Леся Богданівна

kolinets

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 205 с.
 2. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Колінець, Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. І.– С. 109-111.
 2. Колінець, Л. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 276-279.
 3. Колінець, Л. Вплив податків на процес залучення прямих іноземних інвестицій / Л. Колінець // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 8.– С. 89-92.
 4. Колінець, Л. Залучення прямих іноземних інвестицій - вплив податкових стимулів / Л. Колінець // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 90-96.
 5. Колінець, Л. Вдосконалення стимулювання експорту: страхові аспекти / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 87-90.
 6. Колінець, Л. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансово-кредитними інструментами / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 125-129.
 7. Колінець, Л. Аналіз стимулювання експорту в Україні та шляхи його покращення / Леся Колінець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 136-139.
 8. Колінець, Л. Аналіз зарубіжного досвіду використання податкових важелів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 9. Колінець, Л. Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 10. Колінець, Л. Емпіричні моделі світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 11. Колінець, Л. Акредитація вищих навчальних закладів в Угорщині [Електронний ресурс] / Леся Колінець, Ірина Стребельська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Колінець, Л. Б. Новий світовий фінансовий порядок [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Колінець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 360 с.