Калінічук Надія Степанівна

papusha

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи /Н. Папуша // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип.13.– С. 84-87.
  2. Папуша, Н. Теоретичні аспекти управління оплатою праці на підприємстві /Надія Папуша //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 313-316.
  3. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи / Н. Папуша // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 161-163.
  4. Папуша, Н. Оплатa праці як індикатор життєвого рівня / Надія Папуша // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58.
  5. Башкова, Л. Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їзного туризму в Україні / Лілія Башкова, Лілія Кондрацька, Надія Папуша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
  6. Папуша, Н. С. Фінансова безпека особи: генезис [Електронний ресурс] / Н. С. Папуша // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.– 2011.– Вип.19.– С. 230-234.
  7. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної ії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.
  8. Калінічук, Н. Фінансова безпека особи як складова вдосконалення формування оплати праці на підприємстві [Текст] / Надія Калінічук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 79-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

  1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
  2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.