Клімчик Вікторія Вікторівна

Klimchyk

Кафедра фінансово-економічної безпеки

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Чирак М. Особливості входження у світову економіку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (на прикладі Японії і Республіки Кореї) / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 3. – С. 123-132.
  2. Клімчик, В. Досвіт КНР з регулювання зовнішньоторговельної діяльності та залучення іноземних інвестицій / В. Клімчик // Світ фінансів. – 2010. - № 3. – С. 96-104.
  3. Клімчик, В. Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави / В. Климчик // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.: Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 344-347.
  4. Клімчик, В. В. Інституційне забезпечення фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / В. В. Клімчик // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 79-85.
  5. Клімчик, В. В. Якісні параметри українського експорту та фінансові стимули щодо їх підвищення [Електронний ресурс] / В. В. Клімчик // Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 55-60.
  6. Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 74-88.