Кравчук Наталія Олегівна

кравчук наталія олегівна

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Берницька, Д. І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д. І. Берницька, Н.О.Кравчук // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 41-45.
 2. Кравчук, Н. О. Теоретичні засади функціонування інтелектуального капіталу підприємства / Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 114-117.
 3. Кравчук Н. О. Ділова репутація як чинник розвитку підприємства/ Н.О. Кравчук // Збірник тез доповідей студентів на науковій конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». Тернопіль, 2011.– С. 111 - 112.
 4. Кравчук Н. О. Ділова репутація як стратегічний чинник компанії [Електронний ресурс] / Н.О. Кравчук // Збірник тез доповідей студентів на науковій конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». Тернопіль, 2010. – С. 107 - 108.
 5. Кравчук Н. О. Ділова репутація як стратегічний чинник компанії [Електронний ресурс] / Н.О. Кравчук // Економіка та стратегія розвитку підприємств: колективна монографія праць авторів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – С. 149 - 154.
 6. Кравчук Н. О.Оцінка впливу стану оборотних активів на фінансовий стан підприємства [Електронний ресурс] / Н.О. Кравчук, О.М. Загородна // Економічний аналіз. – 2009. –№ 4.– С. 249 - 251.
 7. Кравчук Н. О. Аналіз оборотних засобів вугільної шахти / Н.О. Кравчук, І.В. Спільник // Тези доповідей і виступів VI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Перспективи і пріоритети розвитку економічного аналізу», Донецьк, 2009. – С. 77 -79.
 8. Кравчук Н. О. Організація страхового бізнесу в Україні ( (Organization of insurance in Ukraine) / Н.О. Кравчук //Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки України на макро-,мезо- і макрорівнях»,.Тернопіль, 2008. – С. 129 -133.
 9. Кравчук, Н. Детермінанти міжнародної економічної безпеки в умовах фінансової глобалізації / Наталія Кравчук, Олег Луцишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 93-99.
 10. Кравчук, Н. Удосконалення обліку й аудиту цінних паперів комерційних банків [Електронний ресурс] / Н. Кравчук.
 11. Кравчук, Н. О. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 117-120.
 12. Кравчук, Н. Сучасні системи підбору та відбору кадрів як основа для формування людського капіталу підприємства / Наталія Кравчук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 107-112.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.