Кравчук Валентина Миколаївна

kravchuk v m

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : 2008 . – 229 с.
 2. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.102.
 2. Кравчук, В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 7-9.
 3. Кравчук, В. Взаємовідносини профспілкових організацій з державою в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 14-17.
 4. Кравчук, В. М. Держава і культурно-релігійні організації [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. ­– С. 139-144.
 5. Кравчук, В. М. Держава і молодіжні організації в громадському суспільстві [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 65-67.
 6. Кравчук, В. М. Сутність громадської організації та її місце в політичній системі суспільства [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 151-156.
 7. Кравчук, В. М. Правовий простір у призмі концепції правового порядку Г. Кельзена / Валентина Миколаївна Кравчук // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 27 лют. 2014 р.]. – К. : МЮНПІК Актуальна юриспруденція, 2014. – С. 15-18.
 8. Кравчук, В. М. Правовий простір як специфічна форма соціального простору / Валентина Миколаївна Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 26-29.
 9. Кравчук, М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) / М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 29-46.
 10. Кравчук, В. М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 26-31.
 11. Кравчук, В. М. Філософська площина осягнення правового простору / В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 58. – С. 63-69.
 12. Кравчук, В. М. Філософсько-правовий вимір просторового буття людини [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 294-298.
 13. Кравчук, В. М. Вплив ЗМІ на формування громадянської свідомості [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук, О. А. Дмитрусь // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6. – С. 16-19.
 14. Каблак, П. І. Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості / П. І. Каблак, В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 2, т. 3. – С. 161-166.
 15. Кравчук, В. М. Закон України “Про вибори народних депутатів України”. Основні принципи виборчого права / В. Кравчук // Захист Вітчизни – обов’язок громадян України (на допомогу) для гуманітарної підготовки військовослужбовців. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998.– С. 112-121.
 16. Кравчук, В. М. Громадські об’єднання у світлі нового законодавства / В. М. Кравчук, К. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. факультету ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 44 – 51.
 17. Кравчук В. М. Проблеми вдосконалення діяльності парламенту України / В. М. Кравчук, М. Кравчук // Нова політика. – 2001.– № 3(35). – С. 53-55.
 18. Кравчук В. М. Політичні партії (теоретико-правовий аспект) / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 8. – С. 12-16.
 19. Кравчук, В. М. Правовий простір як предмет філософії права [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук.
 20. Кравчук В. Основні засади функціонування громадських організацій / В. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2004. – Вип. 22. – С. 121-125.
 21. Кравчук В. М. Неурядові організації європейських країн: досвід правового регулювання / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ, 2004. – Вип. 48, ч. 2. – С. 35-40.
 22. Кравчук В. М. Проблеми правового регулювання створення і діяльності громадських організацій / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 14. – С. 73-79.
 23. Кравчук В. М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві: питання вдосконалення правового регулювання [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Наукові записки. Сер. Юридичні науки. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2006. – Т. 53. – С. 25-28.
 24. Кравчук В. М. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні / В. М. Кравчук // Вибори та демократія. – 2007. – № 1(11). – С. 48-53.
 25. Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2010. – Вип. 52. – С. 431-436. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кравчук, В. М. Громадські організації і держава : взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с.
 2. Кравчук, В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 272 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, В. М. Правознавство : опорні конспекти [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кравчук, К. Г. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 73 с.
 2. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 269 с.
 3. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 4. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.
 

Крепич Світлана Ярославівна

- Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 166 с.
 2. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореферат дис ... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Dyvak, M. Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging / M. Dyvak, Yu. Bobalo, S. Krepych,P. Stakhiv // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY ISSN 0033-2097, R. 90 NR 4/2014. – Р. 224-228.
 2. Дивак, М. П. Порівняння часової складності реалізації процедур випадкового пошуку в задачі синтезу фільтра та допусків на параметри його елементів при заданих допусках на характеристики [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – № 2 (30). – С. 47-57.
 3. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 4. Співак, І. Я. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання [Електронний ресурс] / І. Я. Співак, С. Я. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – Т. 65, № 1. – С. 187-195.
 5. Bobalo, Yu.  Estimation of functional usability of radio electronic circuits by applying method of confidence ellipsoids [Електронний ресурс] / Yu. Bobalo, P. Stakhiv, S. Krepych // Computational Problems of Electrical Engineering. – Lviv Polytechnic National University, 2012. – Vol. 2, No 2. – P. 1-7.
 6. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз методу Монте-Карло та методу довірчих еліпсоїдів при оцінюванні функціональної придатності РЕК [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 201-212.
 7. Стахів, П. Г. Синтез радіо-електронних кіл при заданих обмеженнях на вихідні характеристики та за умов заданих допусків на параметри елементів [Електронний ресурс] / П. Г. Стахів, М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –  Хмельницьк, 2014. – Вип. 3 (48). – С. 39-48.
 8. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (77). – С. 204-219.
 9. Максимова, С. Я. Вирішення задач синтезу допусків на параметри РЕК методом допускового еліпсоїдного оцінювання з використанням паралельних обчислень [Текст] / С. Я. Максимова, М. П. Дивак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 97-101.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 33 с.
 

Кізима Андрій Ярославович

Кізима

Декан факультету фінансів, кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кизыма, Андрей Ярославович Учет, контроль и анализ производственных затрат при переходе к рыночным отношениям (на примере сельскохозяйственных предприятий Тернопольской области) [Рукопись] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / А. Я. Кизыма ; Киевский гос. экон. ун-т. - К., 1992. - 209 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кізима, А. Адміністрування податку на прибуток у контексті камеральної перевірки / А. Кізима // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 6. т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 6. – С. 1630-1637.
 2. Кізима, А. Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 66-75.
 3. Кізима, А. Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість [Електронний ресурс ] / Андрій Кізима // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 4. - С. 154-159.
 4. Кізима, А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу / А. Кізима // Світ фінансів. – № 1. – 2011. – С. 40-45.
 5. Кізима, А. Оптимізація податкових ставок як метод податкового регулювання / А. Кізима // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 95-100.
 6. Кізима, А. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 4. – С. 67-74.
 7. Кізима, А. Податкове прогнозування як фактор бюджетного процесу / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 94-96.
 8. Кізима, А. Податкове прогнозування: суть та визначальні риси / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 162-166.
 9. Кізима, А. Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 93-101.
 10. Кізима, А. Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання / А. Кізима, І. П. Кушнірик // Галицький економічний вісник. – № 1. – 2009. – С. 117-127.
 11. Кізима, А. Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту / А. Я. Кізима // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 15-21.
 12. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 13. Кизыма, А. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процесы потребления / А. Я. Кизыма, Т. Маршалок // БізнесИнформ. – № 9. – 2006. – С. 59-62.
 14. Кізима, А. Я. Еволюція поглядів на поняття "податковий менеджмент" / А. Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10.– С. 219-221.
 15. Кізима, А. Я. Організаційно-методичні аспекти обліку статутного капіталу на постреструктуризаційному етапі діяльності сільськогосподарських підприємств / А. Я. Кізима, Р. Ф. Бруханський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 55-57.
 16. Кізима, А. Я. Аналіз "витрати - об'єм - прибуток" - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 185-187.
 17. Десятнюк, О. М. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О. М. Десятнюк, А. Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 183-188.
 18. Кізима, А. Студентські роки - найкращі у житті: [Спогади випускника обліково-економічного факультету ТФЕІ 1989 р. доцента кафедри податків і фіскальної політики ТАНГ Андрія Кізими] / А. Кізима // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – C. 3.
 19. Кізима, А. Оптимізація прибутку підприємства у системі «директ-костінг» / Андрій Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – Вип. 12. – С. 45-46.
 20. Кізима, А. Я. Податковий контроль-складова частина фінансового контролю / А. Я. Кізима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 126-129.
 21. Кізима, А. Я. Оптимізація витрат, об’єму виробництва і прибутку у системі директ-костінг / А. Я. Кізима // Накові записки. Сер. Економіка. – 2000. – Вип.  5. – С. 89-94. 
 22. Кізима А. Спільне підприємництво як форма залучення іноземного капіталу в економіку Українми / Андрій Кізима, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 139-143.
 23. Кізима, А. Методи прогнозування витрат підприємства / Андрій Кізима, Мирослава Стельмах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 132-141.
 24. Кізима, Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 89-101.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Кизыма, А. Я. Оперативный анализ в условиях рыночных отношений / А. Я. Кизыма // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки на Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 93.
 27. Кізима, А. Я. Проблеми приватизації землі / А. Я. Кізима, І. І. Костецький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1. – С. 33-34.
 28. Кізима, А. Я. Тенденції розвитку аграрних відносин при переході до ринку / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 26-27.
 29. Кізима, А. Я. Проблеми обліку витрат на виробництво при переході до ринкових відносин / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 33-35.
 30. Кізима, А. Я. Аналіз процесу інвестування коштів підприємцем  / А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. – С. 29-32.
 31. Кізима, А. Я. Аналіз фінансово-господарського стану з метою проведення санації підприємства / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2. – С. 36-39.
 32. Кізима, А. Я. Методологічні основи побудови податкової системи в Україні / А. Я. Кізима // Податки в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луцьк, 1995. – С. 47-49.
 33. Кізима, А. Я. Рекламного бізнесу у нас немає. Але є надія що буде / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 20-24 січ. –    С. 4.
 34. Кізима, А. Я. Іноземні інвестиції  не бувають зайвими ніде і ніколи / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 3-7 берез. –  С. 12.
 35. Кізима, А. Я. Аналіз умов становлення підприємств за участю іноземного капіталу в Україні / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1995. – С. 48-51.
 36. Кізима, А. Я. Подвійне оподаткування: суть і шляхи вирішення проблеми в Україні / Кізима А.Я.,Кізима Т.О.// Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 44-47.
 37. Кізима, А. Я. Деякі особливості формування макроекономічної політики в Україні / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1995. – № 8. – С. 28-32.
 38. Кізима, А. Я. Особливості обліку статутного фонду у господарських товариствах / А. Я. Кізима // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9. – С. 13-15.
 39. Кізима, А. Я. Приватизація переробної галузі АПК: проблеми і перспективи / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1996. – № 1. – С. 23-27.
 40. Кізима, А. Я. Вексель як засіб вирішення фінансових проблем підприємства / А. Я. Кізима // Фінансові проблеми економіки перехідного типу :  зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 69-72.
 41. Кушнірик, Г. П. Аналіз руху коштів на підприємстві / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Фінанси України. – 1999. – № 7. –  С. 111-114.
 42. Кізима, А. Я. Прогнозування імовірності банкрутства на основі «Z – рахунку Альтмана» / А. Я. Кізима // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 81-83.
 43. Кізима, А. Я. Аналіз у системі управління підприємством / А. Я. Кізима // Вісник ТАНГ. – 1999. – № 12. – С. 81-82.
 44. Кізима, А. Я. Спільне підприємство як форма залучення іноземного капіталу в економіку України / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Вісник ТАНГ. 2000. – № 9. – С. 139-143.
 45. Кізима, А. Я. Аналіз «Витрати-Обєм-Прибуток» - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку  / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – С. 185-187.
 46. Кізима, А. Я. Оподаткування малого бізнесу в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку / А. Я. Кізима, Б. В. Галин // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 39-47.
 47. Кізима, А. Я. Теоретичні підходи до трактування поняття «податковий менеджмент» / А. Я. Кізима // Економіка ринкових відносин. – 2014. – № 11. – С. 26-31.
 48. Кизыма, А. Я. Эффективность производства зерна / А. Я. Кизыма, А. И. Билык, И. И. Костецкий, Н. С. Палюх // Информационный листок. – 1991. – № 124-91. – С. 1-3.
 49. Кізима, Т. Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 47-56.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Аудит / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Джура, 2002. – 86 с.
 2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с.
 3. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 4. Кізима, А. Я. Податковий менеджмент / А. Я. Кізима. – Тернопіль : Астон, 2002. – 166 с.
 5. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 6. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 330 с.
 7. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
 8. Податковий менеджмент : підруч. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима Ю. Б. Іванов [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 814 с.
 9. Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
 10. Кизыма, А. Я. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления предприятием [Текст] / А. Я. Кизыма // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 81-87.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 «Оподаткування» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.
 2. Дем'янюк, О. Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 298 с.
 3. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 4. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 

Кізима Тетяна Олексіївна

Kizyma

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

Дисертації:

 1. Кізима, Тетяна Олексіївна Фінанси домогосподарств : концептуальні засади теорії і практики [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Олексіївна Кізима. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 466 с.
 2. Кізима, Тетяна Олексіївна Фінанси домогосподарств : концептуальні засади теорії і практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Олексіївна Кізима. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 36 с.
 3. Кізима, Тетяна Олексіївна Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Кізима Тетяна Олексіївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 172 с.
 4. Кізима, Тетяна Олексіївна Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Кізима Тетяна Олексіївна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1998. - 18 с.

СТАТТІ:

 1. Кізима, Т. Бюджетні обмеження домогосподарств та їх вплив на прийняття фінансових рішень / Тетяна Кізима // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 24-29.
 2. Кізима, Т. Бюрократія і державні фінанси: функціональна детермінованість та феноменологія взаємодії / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 21-27.
 3. Кізима, Т. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект / Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 2. – С. 61-70.
 4. Кізима, Т. Гносеологія моделей державних фінансів / Т. Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип 6. – С. 32-37.
 5. Кізима, Т. Домопосгодарство як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку / Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 22-36.
 6. Кізима, Т. Людський капітал та його роль у формуванні фінансового потенціалу домогосподарств [Електронний ресурс] / Тетяна Кізима // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С. 34–37.
 7. Кізима, Т. О. Бюджет домогосподарства: теоретичні основи та прагматизм формування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 3 (15). – С. 123–129.
 8. Кізима, Т. О. Демократія і державні фінанси: двоєдинство проблем і можливостей / Т. О. Кізима // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 15-21.
 9. Кізима, Т. О. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2008. – Вип. 10, ч. 2. – С. 134–145.
 10. Кізима, Т. О. Доходи домашніх господарств: сутність, структура та прагматика формування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці, 2008. – Вип. 3 (12), ч. 2. – С. 338–350.
 11. Кізима, Т. О. Доходи домашніх господарств: теоретична концептуалізація та пріоритети формування в сучасних умовах / Т. О. Кізима // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 47-54.
 12. Кізима, Т. О. Доходи домогосподарств: інтерпретація сутності та проблеми детінізації [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ, 2009. - Вип. 5, т. 1. - С. 274-280.
 13. Кізима, Т. О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти / Т. О. Кізима // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10. – С. 200-206.
 14. Кізима, Т. О. Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку / Т. О. Кізима // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 194-203.
 15. Кізима, Т. О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції / Т. О. Кізима // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 22-26.
 16. Кізима, Т. О. Роль соціальних трансфертів у формуванні сукупних ресурсів домогосподарств України [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Економіка і регіон. - 2008.- № 4. - С. 50-54.
 17. Кізима, Т. О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти / Т. О. Кізима // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 46-49.
 18. Кізима, Т. О. Управління інвестиційним портфелем домогосподарств: теоретико-прагматичні аспекти [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 1. – С. 202–209.
 19. Кізима, Т. О. Фінанси домашніх господарств – важлива складова фінансової системи України / Т. О. Кізима // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 1 (9). – С. 55–60.
 20. Кізима, Т. О. Фінансові аспекти подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 245, т. 3. – С. 578–584.
 21. Кізима, Т. Ринкові і суспільні блага: порівняльна характеристика / Т. Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 20-25.
 22. Кізима, Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах / Тетяна Кізима // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 86–96.
 23. Кізима, Т. Суспільний добробут та прагматика його оцінки в Україні / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2006. –№ 3. – С. 71-79.
 24. Кізима, Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні / Тетяна Кізима // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 60–72.
 25. Кізима, Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти / Тетяна Кізима // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 22-33.
 26. Кізима, Т. Фінанси домогосподарств: теоретична концептуалізація та сучасні пріоритети [Електронний ресурс] / Тетяна Кізима // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 129–138.
 27. Кізима, Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу / Тетяна Кізима // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 19-26.
 28. Кізима, Т. Фінансова стабільність держави і середній клас: критеріальна ідентифікація та феноменологія взаємодії / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 32-49.
 29. Юрій, С. І. Оподаткування доходів сім'ї: сутність та необхідність запровадження в Україні / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 165-171.
 30. Юрій, С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3-11.
 31. Юрій, С. І. Фінансова грамотність населення у діалектиці сучасних освітніх тенденцій [Електронний ресурс] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима.
 32. Кізима, Тетяна Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії / Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 64-71.
 33. Кізима, Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 7-16.
 34. Кізима, Т. Інститут незалежних фінансових консультантів: становлення та перспективи розвитку в Україні / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 145-151.
 35. Кізима, Т. О. Податкове навантаження на домогосподарства : теоретичні підходи та методи [ Електронний ресурс ] / Т. О. Кізима.
 36. Кізима, Т. О. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку [ Електронний ресурс ] / Т. О. Кізима// Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 118-125.
 37. Кізима А. Спільне підприємництво як форма залучення іноземного капіталу в економіку Українми / Андрій Кізима, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 139-143.
 38. Кізима А. Середній клас і фінансова стабільність держави: критеріальна ідентифікація та феноменологія взаємодії [ Електронний ресурс ] / Тетяна Кізима.
 39. Кізима, Т. Оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями [ Електронний ресурс ] / Тетяна Кізима// Фінанси України. – 1996. – № 9. – С. 105-109.
 40. Кізима, Т. О. Заощадження домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії / Т. О. Кізима // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 171-176.
 41. Кізима, Т. Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 16-26.
 42. Кізима, Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 89-101.
 43. Кізима, Т. Державна політика стимулювання грошових переказів трудових мігрантів: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Тетяна Кізима, Вікторія Онищук // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 47-57.
 44. Кізима Т. Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації / КізимаТетяна, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 7-19.
 45. Кізима, Т. О. Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима, О. О. Луцишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 62-68.
 46. Кізима, Т. О. Методика розподілу прибутку підприємств за участю іноземного капіталу / Т. О. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – Вип. 4. – 132 с.
 47. Кізима, Т. О. Подвійне оподаткування: суть і шляхи вирішення проблеми в Україні / Т. О. Кізима, А. Я. Кізима // Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 44-47.
 48. Кізима, Т. О. Спільне підприємництво: проблеми та шляхи їх вирішення / Т. О. Кізима // Економіка України. – 1995. – № 7. – С. 88-91.
 49. Кізима, Т. О. Використання елементів операційного аналізу «Витрати-Об’єм-Прибуток» в діяльності підприємств з іноземними інвестиціями / Т. О. Кізима // Придніпровський науковий вісник. Сер. Економіка. – 1997. – № 52. – С. 26-28.
 50. Кізима, Т. О. Використання елементів операційного аналізу «Витрати-Об’єм-Прибуток» в діяльності підприємств з іноземними інвестиціями / Т. О. Кізима // Придніпровський науковий вісник. Сер. Економіка. – 1997. – № 52. – С. 26-28.
 51. Кізима, Т. О. Фінансові аспекти створення і діяльності спільних підприємств в Україні / Т. О. Кізима // Фінансові проблеми економіки перехідного типу : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – 136 с.
 52. Кізима, Т. О. Особенности финансирования социальной сферы / Т. О. Кізима // Финансовая теория и политика современного государства : сб. науч. трудов. – Велико Тирново (Болгария) : АБАГАР, 2002. – С. 89-94.
 53. Кізима, Т. О. Домогосподарство як первинна економічна одиниця: генезис, еволюція та розвиток в умовах ринку / Т. О. Кізима // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2008. – Вип. 5. – С. 344-348.
 54. Кізима, Т. О. Экономическое поведение домохозяйств в условиях бюджетных ограничений / Т. О. Кізима // Оралдын fылым жаршызы : уральский науч. вестник. – Сек. Экономика. Право. – 2008. – № 6 (14). – С. 83-92.
 55. Kizyma, T. O. Zachowania oszczędnościowe krajowych gospodarstw domowych w warunkach przekształceń gospodarczych / Т. О. Kizyma, О. S. Shamanska // Procesy zmian globalizacyjnych w regionach / Bogusław Ślusarczyk, Bogumiła Grzebyk, Alicja Trzyna (redakcja naukowa). – Rzeszów : PU COMPUS, 2014. – S. 112-132.
 56. Kizyma, T. Households financial assets: composition, dynamics, peculiarities of formation / T. Kizyma // Quantitative methods in accounting and finance / Edited by Ruslan Motorin and Edward Nowak. – Ternopil : Ternopil national economic university, 2016. – P. 95-104.
 57. Кізима, Т. Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти / Тетяна Кізима, Вікторія Онищук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 77-88.
 58. Кізима, Т. Фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств до інвестиційних процесів: прагматико-аналітичний аспект / Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 33-46.
 59. Кізима, Т. Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 47-56.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 6. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 7. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 8. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 9. Кізима, Т. О. Фінансова політика у сфер регулювання доходів трудових мігрантів : основні тенденції та проблемні аспекти [Текст] / Т. О. Кізима, В. М. Булавинець // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 350-355.
 10. Кізима, Т. О. Оподаткування доходів домогосподарств : інвестиційно-стимулюючий ефект [Текст] / Т. О. Кізима, І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-363.
 11. Кізима, Т. О. Соціальна політика та її вплив на фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима, М. П. Шаварина // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 332-339.
 12. Кізима, Т. О. Політика держави у сфері пенсійного страхування і пенсійного забезпечення [Текст] / Т. О. Кізима, Н. В. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 340-349.
 13. Кізима, Т. О. Домогосподарство як важливий об'єкт та суб'єкт фінансової політики в умовах ринку [Текст] / Т. О. Кізима, В. О. Куцяк // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 323-332.
 14. Кізима, Т. О. Фінансова грамотність населення як важлива передумова реалізації фінансової політики [Текст] / Т. О. Кізима, О. С. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 373-382.
 15. Кізима, Т. О. Вплив фінансової політики на формування ринку заощаджень в Україні [Текст] / Т. О. Кізима, І. Д. Вигнан // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 363-372.
 16. Кізима, Т. О. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного забезпечення духовного і фізичного розвитку населення України [Текст] / Т. О. Кізима, А. Я. Крупка // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 314-322.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кизыма, Т. А. Особенности финансирования социальной сферы [Текст] / Т. А. Кизыма // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 89-94.
 2. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Кізима, Т. О. Державні фінанси в умовах демократії [Текст] : Навчальний посібник / Т. О. Кізима, С. В. Савчук. – Тернопіль : Воля, 2005. – 200 с.
 4. Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 369-395.
 5. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.
 6. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 

Ковальчук Ольга Ярославівна

ковальчук

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

 1. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2005. - 151 с.
 2. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими -матрицями та їх застосування : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ольга Ярославівна Ковальчук; В.о. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова.– К. : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 2. Ковальчук, О. Комп’ютерні моделі розв’язання великих задач лінійної алгебри на багатопроцесорних обчислювальних системах [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – 1998. – № 2. – С. 82-92.
 3. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 4. Ляшенко, О. М. Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід / О. М. Ляшенко, О. Я. Ковальчук // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 73-85.
 5. Ковальчук, О. Я. Поліноміальний аналог методу Левінсона для клітково-тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПІ ім. В. Гнатюка. Сер. Математика і фізика. – 1998. – № 1 (11). – С. 34-39.
 6. Ковальчук, О. Я. Алгоритми розв’язання задач з тепліцевими l-матрицями / О. Я. Ковальчук // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Сер. Прикладна математика. – 1998. – № 337, т. 2 : Математика і теоретична фізика. Чисельні методи. – С. 326-328.
 7. Марценюк, В. П. Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, І. В. Жулкевич, О. Я. Ковальчук // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2001. – № 4. – С. 292-298.
 8. Марценюк, В. П. Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медичної діагностики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравець, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2002. – № 4. – С. 37-42.
 9. Марценюк, В. П., Ладика Р. Б., Ковальчук О.Я. Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії / В. П. Марценюк, Р. Б. Ладика, О. Я. Ковальчук // Вісник Харківського Національного університету. – Харьків : ХНУ, 2003. – С. 71-80.
 10. Марценюк, В. П. Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2003. – № 3. – С. 150-160.
 11. Марценюк, В. П. Про стійкість розв’язків математичної моделі імунного захисту / В. П. Марценюк, А. І. Куляс, О. Я. Ковальчук // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2003. – № 2. – С. 106-112.
 12. Недашковский, Н. А. Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробами / Н. А. Недашковский, О. Я. Ковальчук // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 1. – С. 22-33.
 13. Марценюк, В. П. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Медична освіта. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2003. – № 3. – С. 116-120.
 14. Ковальчук, О. Я. Задача минимизации при определении формы поверхности по полутонам / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – С. 183-188.
 15. Ковальчук, О. Я. Реализация алгоритма восстановления формы поверхности по полутонам в линейном приближении / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Компьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 24-30.
 16. Ковальчук, О. Я. Побудова зображення тривимірного об’єкта на основі / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик, Б. П. Русин // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 1. – С. 147-151.
 17. Ковальчук, О. Я. Розв’язання інтегральних рівнянь в аеродинамічних дослідженнях з допомогою тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 3. – С. 148-156.
 18. Ковальчук, О. Я. Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам [Электронный ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык, Б. П. Русын // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 17-22.
 19. Ковальчук, О. Я. Прикладні задачі, що зводяться до застосування тепліцевих l-матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 44-49.
 20. Ковальчук, О. Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник КНТУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207. 
 21. Ковальчук, О. Я. Про розв’язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257. 
 22. Ковальчук, О. Я. Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, В. М. Періг, О. В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 23. Ковальчук, О. Я. Реклама як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності компанії [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, А. А. Трофимчук, О. О. Ничик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 1. – С. 160-163.
 24. Kovalchuk, O. Applaing of the game theory for studing of international economic situations [Electronic resource] / О. Kovalchuk // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016). – Baltija Publishing. – P. 313-316.
 25. Ковальчук, О. Я. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, Р. Б. Сороківська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 108-114.
 26. Ковальчук, О. Я. Основні завдання підготовки спеціалістів по впровадженню новітніх інформаційних технологій на підприємствах [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 27. Ковальчук, О. Я. Інноваційні технології для обробки BIG DATA [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 28. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.
 29. Ковальчук, О. Я. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, А. Ю. Слободян // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 596-602.
 30. Ковальчук, О. Моделювання економічних вимірів глобального сталого розвитку / Ольга Ковальчук, Олена Гирила // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 117-130.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Недашковський, М. О. Обчислення з a-матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.
 

Page 3 of 26