Кузів Михайло Степанович

kuziv m s

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кузів, М. Нормативне господарство-обов'язкова умова раціональної побудови управлінського обліку / Михайло Кузів, Олена Берестецька, Олена Сеньківська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 327-328.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст]: навч. посіб. /М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 222 с.
 

Колісник Ірина Миколаївна

kolisnyk-iryna-mikolayivna

Кафедра німецької мови

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Колісник, І. В дискусії народжується істина: [Про засідання круглого столу "Іноземні мови як мови фаху", відбувся 16 квітня 2007 р.] /І. Колісник, Т. Юрчишин //Університетська думка.– 2007.– трав.-червень (№7-8).– С. 5.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовк, Л. Німецька мова для економіки [Текст] : навч. посіб. / Л. Вовк, І. Колісник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 c.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Колісник, І. М. Збірник завдань для тестової перевірки знань з курсу "Комунікація в бізнесі. Ділове листування" [Електронний ресурс] / І. М. Колісник. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 36 с.
 2. Колісник, І. М. Методичні вказівки і матеріали до навчальних мовних ситуацій за темою Швейцарія: країна, люди, звичаї [Електронний ресурс] / І. М. Колісник. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 29 с.
 

Кравчук Клавдія Георгіївна

kravchuk-klavdya-georgyivna

Кафедра правового регулювання економіки та правознавства

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, К. З досвіду державотворення України періоду Директорії [Електронний ресурс] // К. Кравчук // Право України .– 2005. – № 2. – С. 114-117.
 2. Кравчук, К. Г. Правова регламентація функціонування органів внутрішніх справ ЗУНР [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Кравчук, К. Опорні конспекти з основ права [Текст] : навч. посіб. / К. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 200 с.
 2. Кравчук, К. Основи конституційного права [Текст] : навч.- метод. матеріали для студентів ТАНГ / К. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 60 с.
 3. Кравчук, К. Правознавство [Текст] : навч.-метод. матеріали / К. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 88 с.
 4. Кравчук, К. Г. Глосарій з правознавства [Текст] : навч. видання для студентів / К. Г. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 120 с.
 5. Кравчук, В. М. Правознавство : опорні конспекти [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кравчук, К. Г. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 304 с.
 6. Кравчук, К. Опорні конспекти з основ права [Текст] : навч. посіб. / К. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 200 с.
 7. Кравчук, К. Г. Опорні конспекти з основ права [Текст] : Навч. посіб. / К. Г. Кравчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 312 с.