Кочан Орест Володимирович

кочан орест володимирович

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: викладач

Публікації:

Статті:

 1. Кочан, О. Аналіз похибки вимірювання температури термоелектричним перетворювачем з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Фізика, електроніка. – 2008. – Вип. 423. – С. 124-129.
 2. Кочан, О. Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар [Електронний ресурс] / О. Кочан, Н. Васильків // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 108-112.
 3. Кочан, О. Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан, Н. Васильків, В. Яскілка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 1. – С. 122-130.
 4. Васильків, Н. Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. Васильків, О. Кочан // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 2. – С. 146-153.
 5. Кочан, О. Експериментальне дослідження методичної похибки термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан.
 

Крайняк Костянтин Климентійович

krainiak

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Крайняк, К. Економічний аспект оцінки технологій кормовиробництва / Костянтин Крайняк, Олександр Крайняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства – 2002. – Вип. 6. – С. 39-42.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крайняк, К. К. Комплексний менеджмент кормових ресурсів [Текст] : навч. посіб. / К. К. Крайняк. – Тернопіль : б.в, 1999. – 316 с.
 2. Крайняк, К. К. Система технологій в рослинництві з основами енергономіки [Текст] : навч. посіб. / К. К. Крайняк, З. Ф. Бриндзя, О. К. Крайняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 314 с.
 3. Крайняк, К. К. Системи технологій в рослинництві з основами енергономіки [Текст] : навч. посіб. / К. К. Крайняк, О. К. Крайняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 312 с.
 

Кривий Зіновій Іванович

kryvuy

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Кривий, З. І. Методи оцінки і аналіз майбутніх витрат на виробництво продукції / З. І. Кривий // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 90-91.
 2. Кривий, З. Оцінка активів як засіб формування інформаційної бази аналізу фінансового стану підприємства / Зеновій Кривий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 145-146.
 3. Гуцайлюк, Л. Основні етапи процессу аудиту фінансових результатів [Електронний ресурс] / З. Кривий, Л. Гуцайлюк // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 33-34.
 4. Кривий, З. Показники оцінки нерухомості методом капіталізації доходу / З. Кривий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004 - Вип. 13, ч. 2 - С. 41-43.
 5. Хомин, П. Я. Ефективність бухгалтерського обліку: системний аспект [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, З. І. Кривий // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. – 2010.– № 11. – С. 26-29.
 

Кузів Оксана Євстахіївна

kusiv

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: професор

Публікації

Статті:

 1. Дяків, О. Проблеми збалансованості регіональних ринків праці / О. Дяків, О. Кузів, С. Штокайло // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 76-80.
 2. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону: соціально-демографічний аспект / Д. Шушпанов, О. Кузів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 92-97.
 3. Бакалюк, О. Й. Антропогенна діяльність людини та клімат планети: наслідки взаємодії в аспекті здоров’я [Електронний ресурс] / О.Й. Бакалюк, Г. О. Бакалюк, О. Є. Кузів [та ін.].
 4. Кузів, П. П. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, О. І. Кузів, Л. В. Радецька, Н. З. Ярема // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Медицина. – 2009. – Вип. 36. – С. 26-28.
 5. Кузів, П. П. Розвантажувально-дієтична терапія: клініко-лабораторні та морфологічні аспекти механізму дії при патології органів травлення [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк [та ін.].
 6. Бакалюк, О. Й. Клімат планети та антропогенна діяльність людства: наслідки взаємодії в аспекті безпеки життя людини [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 7. Бакалюк, О. Й. Нетрадиційна медицина: деякі методичні аспекти викладання у навчальних закладах медичного спрямування [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 8. Кузів, О. Є. Навчально-організаційна діяльність кафедри як фундаментальної структури університету [Електронний ресурс] / О.Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, П. П. Кузів.
 9. Бакалюк, О. Й. Розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікувальне голодування): методологічні аспекти застосування в системі первинної і вторинної профілактики захворювань внутрішніх органів [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, П. П. Кузів О. Є. Кузів [та ін.].
 10. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия: механизмы самогенеза в комплексной терапии ожирения и соматической патологи [Електронний ресурс] / П. П. Кузив, О. Й. Бакалюк, О. Е. Кузив.
 11. Кузів, О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням [Електронний ресурс] / О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, Л. Й. Цетнар, О. І. Кузів // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 155-157.
 12. Кузів, О. Є. Ультраструктура нейтрофильных гранулоцитов крови больных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной и гастродуоденальной зон в динамике разгрузочно-диетической терапии [Электронный ресурс] / О. Є. Кузив, Б. П. Кузив // Клиническое питание. – 2010. – № 1-2. – С. 43-45.
 13. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов - есть ли альтернатива? [Электронный ресурс] / П. П. Кузив, О. И. Бакалюк, О. Є. Кузив, О. И. Кузив, Н. Н. Олийнык, С. В. Дзыга, Л. В. Радецкая, Н. З. Ярема // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
 14. Бакалюк, О. Й. Фітотерапія – деякі методологічні аспекти викладання дисципліни [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Т. Г. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів, С. В. Дзиґа, З. І. Луй.
 15. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 16. Бакалюк, О. Й. Психічне здоров’я молоді: причини незадовільного стану, методологічні підходи до його покращення [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.14-17.
 

Куць Валентина Тарасівна

куць валентина тарасівна

Навчальний відділ ІФІМ

Публікації

СТАТТІ:

 1. Куць В. Т. Категорія умовної модальності та синтаксичні засоби її реалізації в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / В. Т. Куць // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : матер. та тези доп.всеукр. наук. читань, присв’яч. пам’яті діалектолога В. Прокопенко / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці, 2011. – С. 175-176.
 2. Куць В. Т. Питальна модальність та її реалізація у структурі складного безсполучникового речення / В. Т. Куць // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 547-548. – С. 216-219.