Курницький Іван Іванович

курницький іван іванович

Кафедра аграрного менеджменту і права

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Курницький, І. Актуальні проблеми закріплення стабілізаційних тенденцій у розвитку аграрного сектора економіки / І. Курницький // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47.
  2. Курницький, І. Про запровадження тимчасового регулювання цін на окремі продовольчі товари / І. Курницький // Свобода. – 2003. – 10 лип. (№ 69). – С. 1.
 

Курант Лідія Семенівна

kurant l s

Кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Гриненко, І. В. Застосування принципів хіродидаскалії ґештальта у навчанні англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Гриненко, Л. С. Курант // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – 2008. – № 19, ч. 3.
  2. Семенів, О. Особливості становлення і розвитку теорії міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Оксана Семенів, Лідія Курант.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Комінко, С. В. Психологія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Комінко, Л. С. Курант. – Тернопіль : б/в, 2003. – 207 с.
 

Карпінський Микола Петрович

карпінський
Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

  1. Карпінський, М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
  2. Карпінський, М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
  3. Карпінський, М. П. Система для проведення криптоаналізу [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, В.М. Карпінський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. - №9 (127). – С. 95-98.
  4. Карпінський, М. Інженерно-криптогрфічна атака за аналізом споживаної потужності на програмно-апаратні реалізації криптографічного перетворення за чинним стандартом /М. Карпінський, Л. Коркішко, Т. Коркішко //Вісник Тернопільського державного технічного університету.– 2005.– № 3.– С. 127-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Курітник, І. П. Безпровідна трансляція інформації [Текст] /І. П. Курітник, М. Карпінський.– Тернопіль: Тайп, 2010.– 377 с.