Каніщенко Леонід Олексійович

каніщенко леонід олексійовичРекторат

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: професор

Посада: радник ректора

Публікації

СТАТТІ:

  1. Каніщенко, Л. Хай живе університет: [До 39-річчя ТДЕУ] / Л. Каніщенко // Академія. – 2005. – 7 липня (№26). – С.1.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Мочерний, С. В. Короткий курс економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, Л. О. Каніщенко, О. А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324 с.
 

Карпик Ярослав Михайлович

карпик ярослав михайловичКафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Карпик, Ярослав Михайлович Вдосконалення аналізу використання оборотних засобів в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ярослав Михайлович Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 205 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Карпик, Я. Використання кадрового потенціалу в управлінні компанією [Електронний ресурс] / Я. Карпик.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Карпик, Я. М. Менеджмент промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 311 с.
  2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
  3. Карпик, Я. М. Аналіз оборотних засобів підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] / Я. М. Карпик. – Тернопіль : Проблеми людини, 1993. – 50 с.
  4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 

Page 26 of 26