Кармелюк Ганна Іванівна

karmelyuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения аммиака λ 6450 Å и метана λ 6800 Å в спектре сатурна и физические параметры его атмосферы : дис. ... канд. физ-мат. наук. : 01.03.03 / Анна Ивановна Кармелюк. – Шемаха : Шемахинская астрофизическая обсерватория, 1990. – 217 с.
 2. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения аммиака λ 6450 Å и метана λ 6800 Å в спектре сатурна и физические параметры его атмосферы : автореферат дис. ... канд. физ-мат. наук. : 01.03.03 / Анна Ивановна Кармелюк. – Киев : Академия наук УСРР Главная астрономическая обсерватория, 1990. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Кармелюк, Г. Аналіз міжнародної туристичної політики спілки / Ганна Кармелюк, Христина Кармелюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 477-492.
 2. Кармелюк, Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту / Ганна Кармелюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110.
 3. Кармелюк, Г. Економетрічні моделі туристичної галузі України / Ганна Кармелюк, Христина Кармелюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22.
 4. Кармелюк, Г. Дослідження ефективності інвестицій у промисловість / Ганна Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 130-136.
 5. Кармелюк, Г. Економетричні дослідження ефективності інвестицій в основні галузі народного господарства України в докризовий період [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 50-56.
 6. Кармелюк, Г. Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 429-433.
 7. Кармелюк, Г. Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал у докризовий період в Україні [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 17. – С. 473-479.
 8. Кармелюк, Г. Моделювання роздрібного товарообороту [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 4. – С. 449-467.
 9. Кармелюк. Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 62-70.
 10. Кармелюк, Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 58-76.
 11. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт : моделі трендів динаміки / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 130-143.
 12. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 13. Karmeliuk, G. Econometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export [Electronic resource] / Ganna Karmeliuk, Svitlana Plaskon // Quantitative methods in accounting and finance. – Тернопіль, 2016.
 14. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143.
 15. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 16. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 17. Кармелюк, А. И. Исследование поглощения аммиака вблизи 6450А в спектре Сатурна. I Наблюдения / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук // Астрометрия и астрофизика. – 1984. – Вып. 51. – С. 51-56.
 18. Кармелюк, А. И. Исследование полосы поглощения аммиака вблизи 6450А в спектре Сатурна. II. Количественный анализ наблюдений / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук // Астрометрия и астрофизика. – 1984. – Вып. 52. – С. 30-37.
 19. Кармелюк, А. И. О поглощении метана вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна. I Наблюдения / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук, Ш. М. Намазов // Астрометрия и астрофизика. – 1980. – Вып. 42. – С. 26-36.
 20. Кармелюк, А. И. Тонкая структура полосы поглощения аммиака вблизи λ6450 А в спектре Сатурна / А. И. Кармелюк // Астрон. Циркуляр. – 1983. –№ 1253. – С. 5-6.
 21. Кармелюк, А. И. Об условиях формирования линий полосы поглощения CH4 вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 01.12.89. № 7177-В 89. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1989. – 41 с.
 22. Кармелюк, А. И. Об условиях формирования линий полосы поглощения CH4 вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна / А. И. Кармелюк // Кинематика и физика небесных тел АН УССР.  – 1990. – Т. 6,  № 2. – С. 65.
 23. Кармелюк, А. И. Физические параметры атмосферы Сатурна, определенные по полосе поглощения аммиака 645.0 нм / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 14.02.90. № 850-В 90. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР,  1990. – 40 с.
 24. Аврамчук, В. В. О поглощении метана вблизи λ 680 нм в спектре Юпитера и Сатурна. II. Количественная интерпретаци / В. В. Аврамчук, А. И. Кармелюк // Кинематика и физика ненебесных тел АН УРСР. – 1990. – № 3. – С. 53-60.
 25. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения в атмосфере Сатурна / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 10.04.92. № 1222-В 92. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1992. – 47 с.
 26. Кармелюк, Г. І. Порівняльна характеристика методів дослідження автокореляції залишків / Г. І. Кармелюк, С. Ткаченко, Б. В. Олексій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль,  2003. – № 14. – С. 3-33.
 27. Karmeliuk, H. Ekonometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export / H. Karmeliuk, S. Plaskon // Ternopil National Economic University “Quantitative methods in accounting and finance”. – Ternopil, 2016. – Р. 66-75.
 28. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : посіб. з розв"язування задач / Г. І. Кармелюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 576 с.
 

Костін Ян Анатолійович

kostinКафедра іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Костін, Я. Умови модульно-розвивальної взаємодії вчителя і учнів засобами інноваційного забезпечення / Я. Костін // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 57-68.
 2. Костін, Я. Групи дидактичних умов педагогічної взаємодії вчителя і учнів за етапами розгортання загальноосвітнього експерименту з модульно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / Я. Костін.
 3. Костін, Я. Матриця інноваційного вітакультурного змісту дистанційної підготовки учителя-дослідника у системі фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / Я. Костін.
 4. Костін, Я. Модель ефективної взаємодії вчителя і учнів в інноваційній системі навчання модульно-розвивального типу [Електронний ресурс] / Я. Костін.
 5. Костін, Я. А. Педагогічна миследіяльність як основна складова навчання іноземної мови студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / Я. А Костін // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9. – С. 176-180.
 6. Костін Я. Підготовка вчителів-психологів-дослідників до використання інноваційних програмово-методичних засобів [Електронний ресурс] / Я. Костін.
 7. Костін, Я. Модульно-розвивальне навчання: від педагогічної інноватики до проектування системи інноваційних програмово-методичних засобів / Я. Костін // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 58-59.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Коваль Світлана Любомирівна

Koval

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коваль, Світлана Любомирівна Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Любомирівна Коваль.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 249 с.
 2. Коваль, Світлана Любомирівна Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит / Світлана Любомирівна Коваль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 19 с.

СТАТТІ:

 1. Коваль С. Базель II: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні / Світлана Коваль // Світ фінансів.– 2008.– № 4.– С. 104-111.
 2. Коваль С. Державне регулювання розміру власного капіталу банку / С. Коваль // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 6.– С. 86-92.
 3. Коваль С. Напрямки капіталізації вітчизняної банківської системи / С. Коваль // Світ фінансів. – 2006. –№ 2. – С. 121-133.
 4. Коваль С. Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 1. – С. 106-116.
 5. Коваль С. Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України / С. Л. Коваль // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 4. – С. 72-75.
 6. Коваль С. Л. Бюджетне фінансування розвитку лісового господарства в Україні [Електронний ресурс] / С. Л. Коваль // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 4 (20). – С. 37-41.
 7. Коваль С. Капітал банку: суть та значення / Світлана Коваль // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 154-157.
 8. Коваль С. Л. Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / С. Л. Коваль // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 23-30.
 9. Коваль С. Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків / С. Л. Коваль // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 110-116.
 10. Коваль, С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку / С. Коваль // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 82-91.
 11. Коваль, С. Модель діагностики власного капіталу як складової фінансових ресурсів банків / С. Коваль // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 126-136.
 12. Коваль, С. Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика / С. Коваль // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 200-206.
 13. Коваль, С. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 65-73.
 14. Коваль, С. Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти / С. Коваль // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 83-89.
 15. Коваль, С. Л. Ресурсный потенциал банков Украины / С. Л. Коваль // Финансовая теория и политика современного государства. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 103-108.
 16. Коваль, С. Л. Ресурсна політика банку: теорія і практика / С. Л. Коваль // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 141-151.
 17. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Коваль, С. Л. Концептуальні засади державного пенсійного страхування як складової соціальної політики держави [Текст] / С. Л. Коваль // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 83-94.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Коваль, С. Л. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільського, лісового, мисливського та рибного господарств [Текст] / С. Л. Коваль // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 193-203.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Коваль, С. Л. Ресурсный потенциал банков Украины [Текст] / С. Л. Коваль // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 103-108.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 5. Коваль, С. Л. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства [Текст] / С. Л. Коваль // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 420-431.
 6. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 7. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Кубаєвський Микола Кузьмич

кубаєвський мк

Кафедра соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кубаєвський, М. [Електронний ресурс] / Микола Кубаєвський // Вітакультурний млин: методологічний альманах – 2005. – Модуль 2. – С. 18-22.
 2. Кубаєвський, М. Економічна культура у трансформаційному процесі / М. Кубаєвський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 104-116.
 3. Кубаєвський, М. Життя і культура: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс] / Микола Кубаєвський // Вітакультурний млин: методологічний альманах – 2005. – Модуль 4. – С. 19-24.
 4. Кубаєвський, М. Застосування методу спонтанно-сенсового вибору в осягненні суті українського менталітету / М. Кубаєвський // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С.21-22.
 5. Кубаєвський, М. Контекстна буттєвість етносу в глобалізованому просторі / Микола Кубаєвський // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 59-64.
 6. Кубаєвський, М. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 47-57.
 7. Кубаєвський, М. Роль універсалій у процесі методологування / Микола Кубаєвський // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 115-123.
 8. Кубаєвський, М. Сутність української національної ідеї / М. Кубаєвський // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 5-27.
 9. Кубаєвський, М. Концептні імплікації у вивченні взаємозв'язку ідентифікації й ідентичності / Микола Кубаєвський, Світлана Лук'яненко // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 58-68.
 10.  Кубаєвський, М. Методологічні функції основних концептів віта культурної парадигми у процесі пояснення-зрозуміння соціального побуту [Електронний ресурс] / М. Кубаєвський.
 11. Кубаєвський, М. Рефлексивний аналіз «Псалмів Давидових» Тараса Шевченка / Микола Кубаєвський, Світлана Лук’яненко // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 26-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Кубаєвський, М. К. Національна ідея: історичні й методологічні засади осмислення [Текст] : монографія / М. К. Кубаєвський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 192 с .
 2. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, М. К. Кубаєвський, С. В. Лук'яненко. – Львів : Новий світ - 2000, 2010. – 332 с. – (Вища освіта в Україні).
 

Ключенко Аделіна Вікторівна

Івано-франківський інститут менеджменту

Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

1410008508 photo 01 novarНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Ключенко, А. В. До питань оцінки природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону /А. В. Ключенко // Інноваційна економіка.– 2012.– № 8.– С. 155-162.
 2. Ключенко, А. В. Оцінка ефективності відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону [Електронний ресурс] /А. В. Ключенко //Економіка. Управління. Інновації. – 2012.– № 2.
 3. Ключенко, А. В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів карпатського макрорегіону [Електронний ресурс] /А. В. Ключенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.– 2013.– № 2.– С. 197-204.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ключенко, А. В. Еколого-економічні та соціальні засади відтворення природних рекреаційних ресурсів [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Ключенко, М. В. Щурик. - Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 236 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Щурик, М. В. Статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Щурик, А. В. Ключенко. - Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 274 с.
 

Page 5 of 26