Комар Наталія Володимирівна

komar

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Комар, Наталія Володимирівна Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Володимирівна Комар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 255 с.
 2. Комар, Наталія Володимирівна Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Володимирівна Комар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 57-75.
 2. Мельник, В. Проблеми подолання глобальної бідності у контексті міжнародної політики / В. Мельник, Н. Комар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 2.– С. 135-143.
 3. Мельник, В. Соціально-економічна нерівність періоду ринкових трансформацій та способи її подолання /В. Мельник, Н. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 110-117.
 4. Лизун, М. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання [Електронний ресурс] / Марія Лизун, Наталія Комар.
 5. Комар, Н. Актуальні питання реформування внутрішньої політики подолання бідності в Україні / Наталія Комар // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 167-170.
 6. Комар, Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 172-181.
 7. Мельник, В. Критерії оцінки бідності: світова та вітчизняна практика / Вікторія Мельник, Наталія Комар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 3. – С. 30-34.
 8. Лизун, М. В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах викликів у світовій енергетиці [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2011. − № 7.
 9. Комар, Н. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри [Електронний ресурс] / Наталія Комар // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2(31). – С. 23-33.
 10. Комар, Н. Управління якістю навчальним процесом в Університеті Хельсінки [Електронний ресурс] / Наталія Комар
 11. Комар, Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластерних структур в Європі / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 53-64.
 12. Комар, Н. Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 68-79.
 13. Комар, Н. В. Фактори туристичної привабливості Китаю [Електронний ресурс] / Н. В. Комар // Вісник Асоціації докторів філософії України. – Львів, 2015. − Вип. 1. − С. 15-20.
 14. Комар, Н. В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-1. − С. 117−128.
 15. Лизун, М. В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2.
 16. Комар, Н. Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення глобальних цілей розвитку тисячоліття [Електронний ресурс] / Наталія Комар // Галицький Економічний Вісник. − 2012. – № 2 (35). – С. 100-109.
 17. Комар, Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / Наталія Комар, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-1. – С. 88-96.
 18. Комар, Н. В. Привабливість Азіатсько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] ⁄ Н. В. Комар, А. В. Уніят // Ефективна економіка. − 2015. − № 7.
 19. Komar, N. V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien ⁄ N. V. Komar, M. V. Lyzun // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 20. Комар, Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 110-117.
 21. Комар, Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 284-300.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Комар, Н. В. Трансформаційні механізми розвитку світової економіки в аспектах зміни клімату [Текст] / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 346-356.
 2. Комар, Н. В. Концепція формування та реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки країни [Текст] / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 133-140.
 3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 4. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 3. Комар, Н. В. Регулювання та управління туристичною діяльністю на міжнародному та національному рівнях [Текст] / Н. В. Комар // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 39-76.
 

Кізима Андрій Ярославович

Кізима

Декан факультету фінансів, кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кизыма, Андрей Ярославович Учет, контроль и анализ производственных затрат при переходе к рыночным отношениям (на примере сельскохозяйственных предприятий Тернопольской области) [Рукопись] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / А. Я. Кизыма ; Киевский гос. экон. ун-т. - К., 1992. - 209 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кізима, А. Адміністрування податку на прибуток у контексті камеральної перевірки / А. Кізима // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 6. т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 6. – С. 1630-1637.
 2. Кізима, А. Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 66-75.
 3. Кізима, А. Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість [Електронний ресурс ] / Андрій Кізима // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 4. - С. 154-159.
 4. Кізима, А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу / А. Кізима // Світ фінансів. – № 1. – 2011. – С. 40-45.
 5. Кізима, А. Оптимізація податкових ставок як метод податкового регулювання / А. Кізима // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 95-100.
 6. Кізима, А. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 4. – С. 67-74.
 7. Кізима, А. Податкове прогнозування як фактор бюджетного процесу / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 94-96.
 8. Кізима, А. Податкове прогнозування: суть та визначальні риси / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 162-166.
 9. Кізима, А. Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 93-101.
 10. Кізима, А. Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання / А. Кізима, І. П. Кушнірик // Галицький економічний вісник. – № 1. – 2009. – С. 117-127.
 11. Кізима, А. Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту / А. Я. Кізима // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 15-21.
 12. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 13. Кизыма, А. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процесы потребления / А. Я. Кизыма, Т. Маршалок // БізнесИнформ. – № 9. – 2006. – С. 59-62.
 14. Кізима, А. Я. Еволюція поглядів на поняття "податковий менеджмент" / А. Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10.– С. 219-221.
 15. Кізима, А. Я. Організаційно-методичні аспекти обліку статутного капіталу на постреструктуризаційному етапі діяльності сільськогосподарських підприємств / А. Я. Кізима, Р. Ф. Бруханський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 55-57.
 16. Кізима, А. Я. Аналіз "витрати - об'єм - прибуток" - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 185-187.
 17. Десятнюк, О. М. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О. М. Десятнюк, А. Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 183-188.
 18. Кізима, А. Студентські роки - найкращі у житті: [Спогади випускника обліково-економічного факультету ТФЕІ 1989 р. доцента кафедри податків і фіскальної політики ТАНГ Андрія Кізими] / А. Кізима // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – C. 3.
 19. Кізима, А. Оптимізація прибутку підприємства у системі «директ-костінг» / Андрій Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – Вип. 12. – С. 45-46.
 20. Кізима, А. Я. Податковий контроль-складова частина фінансового контролю / А. Я. Кізима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 126-129.
 21. Кізима, А. Я. Оптимізація витрат, об’єму виробництва і прибутку у системі директ-костінг / А. Я. Кізима // Накові записки. Сер. Економіка. – 2000. – Вип.  5. – С. 89-94. 
 22. Кізима А. Спільне підприємництво як форма залучення іноземного капіталу в економіку Українми / Андрій Кізима, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 139-143.
 23. Кізима, А. Методи прогнозування витрат підприємства / Андрій Кізима, Мирослава Стельмах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 132-141.
 24. Кізима, Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 89-101.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Кизыма, А. Я. Оперативный анализ в условиях рыночных отношений / А. Я. Кизыма // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки на Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 93.
 27. Кізима, А. Я. Проблеми приватизації землі / А. Я. Кізима, І. І. Костецький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1. – С. 33-34.
 28. Кізима, А. Я. Тенденції розвитку аграрних відносин при переході до ринку / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 26-27.
 29. Кізима, А. Я. Проблеми обліку витрат на виробництво при переході до ринкових відносин / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 33-35.
 30. Кізима, А. Я. Аналіз процесу інвестування коштів підприємцем  / А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. – С. 29-32.
 31. Кізима, А. Я. Аналіз фінансово-господарського стану з метою проведення санації підприємства / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2. – С. 36-39.
 32. Кізима, А. Я. Методологічні основи побудови податкової системи в Україні / А. Я. Кізима // Податки в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луцьк, 1995. – С. 47-49.
 33. Кізима, А. Я. Рекламного бізнесу у нас немає. Але є надія що буде / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 20-24 січ. –    С. 4.
 34. Кізима, А. Я. Іноземні інвестиції  не бувають зайвими ніде і ніколи / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 3-7 берез. –  С. 12.
 35. Кізима, А. Я. Аналіз умов становлення підприємств за участю іноземного капіталу в Україні / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1995. – С. 48-51.
 36. Кізима, А. Я. Подвійне оподаткування: суть і шляхи вирішення проблеми в Україні / Кізима А.Я.,Кізима Т.О.// Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 44-47.
 37. Кізима, А. Я. Деякі особливості формування макроекономічної політики в Україні / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1995. – № 8. – С. 28-32.
 38. Кізима, А. Я. Особливості обліку статутного фонду у господарських товариствах / А. Я. Кізима // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9. – С. 13-15.
 39. Кізима, А. Я. Приватизація переробної галузі АПК: проблеми і перспективи / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1996. – № 1. – С. 23-27.
 40. Кізима, А. Я. Вексель як засіб вирішення фінансових проблем підприємства / А. Я. Кізима // Фінансові проблеми економіки перехідного типу :  зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 69-72.
 41. Кушнірик, Г. П. Аналіз руху коштів на підприємстві / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Фінанси України. – 1999. – № 7. –  С. 111-114.
 42. Кізима, А. Я. Прогнозування імовірності банкрутства на основі «Z – рахунку Альтмана» / А. Я. Кізима // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 81-83.
 43. Кізима, А. Я. Аналіз у системі управління підприємством / А. Я. Кізима // Вісник ТАНГ. – 1999. – № 12. – С. 81-82.
 44. Кізима, А. Я. Спільне підприємство як форма залучення іноземного капіталу в економіку України / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Вісник ТАНГ. 2000. – № 9. – С. 139-143.
 45. Кізима, А. Я. Аналіз «Витрати-Обєм-Прибуток» - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку  / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – С. 185-187.
 46. Кізима, А. Я. Оподаткування малого бізнесу в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку / А. Я. Кізима, Б. В. Галин // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 39-47.
 47. Кізима, А. Я. Теоретичні підходи до трактування поняття «податковий менеджмент» / А. Я. Кізима // Економіка ринкових відносин. – 2014. – № 11. – С. 26-31.
 48. Кизыма, А. Я. Эффективность производства зерна / А. Я. Кизыма, А. И. Билык, И. И. Костецкий, Н. С. Палюх // Информационный листок. – 1991. – № 124-91. – С. 1-3.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Аудит / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Джура, 2002. – 86 с.
 2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с.
 3. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 4. Кізима, А. Я. Податковий менеджмент / А. Я. Кізима. – Тернопіль : Астон, 2002. – 166 с.
 5. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 6. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 330 с.
 7. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
 8. Податковий менеджмент : підруч. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима Ю. Б. Іванов [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 814 с.
 9. Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
 10. Кизыма, А. Я. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления предприятием [Текст] / А. Я. Кизыма // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 81-87.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 «Оподаткування» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.
 2. Дем'янюк, О. Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 298 с.
 3. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 4. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 

Клівіденко Людмила Миколаївна

klivdenko l m

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Клівіденко, Людмила Миколаївна Фінансове забезпечення соціального захисту населення України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси,грошовий обіг і кредит / Людмила Миколаївна Клівіденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 191 с.
 2. Клівіденко, Людмила Миколаївна Фінансове забезпечення соціального захисту населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Миколаївна Клівіденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Статті:

 1. Клівіденко, Л. М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин //Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 46-49.
 2. Клівіденко, Л. Проблеми формування системи соціального страхування населення в Україні / Л. Клівіденко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 149-155.
 3. Клівіденко, Л. Проблеми вдосконалення пенсійної системи України / Л. Клівіденко // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 142-150.
 4. Клівіденко, Л. Вплив податкової політики на тіньову економіку України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні.– 2012.– № 6.– С. 111-114.
 5. Клівіденко, Л. М. Соціальний захист населення України, його суть та значення [Електронний ресурс] / Л. Клівіденко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 93-96.
 6. Клівіденко, Л. М. Роль та значення бюджетних інвестицій в соціально-економічному розвитку України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин.
 7. Клівіденко, Л. М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 640-643.
 8. Мацедонська, Н. В. Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 2. – С. 115-118.
 9. Клівіденко, Л. М. Сучасні проблеми дослідження макроекономічних показників у контексті розвитку економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, А. О. Русятинська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 804-808.
 10. Клівіденко, Л. М. Перспективи розвитку соціального захисту населення / Л. М. Клівіденко // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3 (27-28). – С. 188-190.
 11. Клівіденко, Л. М. Рівень законодавчої бази з питань соціального захисту населення / Л. М. Клівіденко // Держава та регіони. – 2003. – №1 – С. 125-129.
 12. Клівіденко, Л. М. Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту населення України / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Т. 4, вип. 186. – С. 1135-1151.
 13. Клівіденко, Л. М. Соціальне страхування у системі соціального захисту / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Т. 4, вип. 207. – С. 194-200.
 14. Клівіденко, Л. М. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. ІV, вип. 191. – С. 992-996.
 15. Клівіденко, Л. М. Соціальний захист населення та шляхи подолання бідності в Україні / Л. М. Клівіденко // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 3. – С. 41-49.
 16. Клівіденко, Л. М. Напрямки підвищення ефективності процесу казначейського виконання Державного бюджету України за доходами / Л. М. Клівіденко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Вип. 2 (11). – С. 81-87.
 17. Клівіденко, Л. М. Шляхи оптимізації фінансової політики України в контексті вдосконалення її складових / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. VІ, вип. 247. – С. 1410-1415.
 18. Клівіденко, Л. М. Місцеві фінансові ресурси  –  основа    самостійності місцевих органів влади / Л. М. Клівіденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Т. 2, вип. V. – С. 217-222.  
 19. Клівіденко, Л. М. Вплив податкового навантаження на теми економічного розвитку України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. 5. – С. 1241-1246.
 20. Клівіденко, Л. М. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / Л. М. Клівіденко, Л. В. Якимчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7 (2). – С. 86-96.
 21. Клівіденко, Л. М. Фінансування соціального захисту населення України: джерела, форми та методи / Л. М. Клівіденко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1 (41). – С. 104-110.
 22. Клівіденко, Л. М. Кошторисне фінансування бюджетних установ / Л. М. Клівіденко, Я. І. Восьмушко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2 (47). – С. 80-86.
 23. Клівіденко, Л. М. Фінансовий механізм функціонування діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової  втрати працездатності / Л. М. Клівіденко, В. Д. Конькова // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2 (47). – С. 86-90.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 37-91.
 2. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 3. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 

Карпишин Наталя Іванівна

KarpyshynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 187 c.
 2. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карпишин, Н. І. Держава і ринок медичних послуг: концептуалізація причин і наслідків взаємодії / Н. І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 118-124.
 2. Карпишин, Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Наталія Карпишин, Інна Українець // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 12. – С. 136-140.
 3. Карпишин, Н. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 99-104.
 4. Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я / Наталія Карпишин, Марія Комуніцька // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 110-118.
 5. Карпишин, Н. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров'я / Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 63-72.
 6. Карпишин, Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування / Н. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 62-69.
 7. Карпишин, Н. І. Фінансовий стан охорони здоров'я України в умовах ринкових перетворень / Н. І. Карпишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 156-158.
 8. Карпишин, Н. Витрати на охорону здоров'я як своєрідна форма капіталовкладень у людину / Наталія Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 89-93.
 9. Карпишин, Н. І. Добровільне медичне страхування в Україні : стан і перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 10. Карпишин, Н. І. Державна експансія на ринку медичних послуг : історія і сучасність / Н. І. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - № 12. – С. 92-95.
 11. Карпишин, Н. І. Механізм розподілу видатків між бюджетами за функцією “Охорона здоров’я” / Н. І. Карпишин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. - № 12. - С. 149-152.
 12. Карпишин, Н. І. Обов’язкове медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. І. – С. 57-65.
 13. Карпишин, Н. І. Державні соціальні гарантії з охорони здоров’я в Україні / Н. І. Карпишин, М. П. Комуніцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4 (T. 1.) – С. 84-88.
 14. Карпишин, Н. І. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 15. Карпишин, Н. І. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров’я в України / Н. І. Карпишин // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 145-151.
 16. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.
 17. Карпишин, Н. І. Напрями підвищення якості і доступності медичних послуг в Україні [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 18. Карпишин, Н. І. Вдосконалення планування та здійснення видатків місцевих бюджетів наохорону здоров'я [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 19. Карпишин, Н. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 164-169.
 20. Карпишин, Н. І. Класичні принципи місцевого оподаткування: досвід і потенціал реалізації в Україні / Н. І. Карпишин, Н. В. Фесянова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 6. С. 63-69.
 21. Карпишин, Н. І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Н. І. Карпишин //Формування ринкових відносин в Україні.– 2013.– № 11.– С. 156-162.
 22. Карпишин, Н. Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна / Н. Карпишин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 118-125.
 23. Карпишин, Н. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Наталія Карпишин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 138-151.
 24. Карпишин, Н. І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 25. Карпишин, Н. І. Актуальні проблеми бюджетного планування видатків на охорону доров’я та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. І. – С. 200-208.
 26. Карпишин, Н. І. Сучасні тенденції формування доходів держави [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 27. Карпишин, Н. І. Фінансова політика органів місцевого самоврядування: сучасні реалії і проблеми [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 28. Карпишин, Н. І. Податкові надходження державного бюджету України [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 29. Карпишин, Н. І. Фінансова поведінка людини: причини і закономірності ірраціональності [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 30. Карпишин, Н. І. Заощаджувальна поведінка вітчизняних і зарубіжних домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 31. Карпишин, Н. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 341-344.
 32. Карпишин, Н. Пільгове податкове законодавство як стимул для розвитку охорони здоров’я в Україні / Н. Карпишин // Финансы, учет, банки : сб. научн. трудов. –  Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 8, ч. 1. – С. 138-141.
 33. Карпишин, Н. І. Власні доходи місцевих бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування [Текст] / Н. І. Карпишин // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали Загальноунів. наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.] / уклад. В. В. Письменний ; О. П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - С. 44-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Карпишин, Н. І. – С. 96–115.
 4. Карпишин, Н. І. Видатки бюджетів на духовний і фізичний розвиток [Текст] / Н. І. Карпишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 510-519.
 5. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Карпишин, Н. І. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 54-59.
 2. Карпишин, Н. І. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 70-75.
 3. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 131 с.
 

Колінець Леся Богданівна

kolinets

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 205 с.
 2. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Колінець, Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. І.– С. 109-111.
 2. Колінець, Л. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 276-279.
 3. Колінець, Л. Вплив податків на процес залучення прямих іноземних інвестицій / Л. Колінець // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 8.– С. 89-92.
 4. Колінець, Л. Залучення прямих іноземних інвестицій - вплив податкових стимулів / Л. Колінець // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 90-96.
 5. Колінець, Л. Вдосконалення стимулювання експорту: страхові аспекти / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 87-90.
 6. Колінець, Л. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансово-кредитними інструментами / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 125-129.
 7. Колінець, Л. Аналіз стимулювання експорту в Україні та шляхи його покращення / Леся Колінець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 136-139.
 8. Колінець, Л. Аналіз зарубіжного досвіду використання податкових важелів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 9. Колінець, Л. Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 10. Колінець, Л. Емпіричні моделі світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 11. Колінець, Л. Акредитація вищих навчальних закладів в Угорщині [Електронний ресурс] / Леся Колінець, Ірина Стребельська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Колінець, Л. Б. Новий світовий фінансовий порядок [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Колінець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 360 с.
 

Page 9 of 26