Кривоус Мирослава Богданівна

krivous m b

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

  1. Кривоус, М. Б. Економічна терміносистема в англійській мові /М. Б. Кривоус //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 66-67.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Лиса, Н. С. Українська мова як іноземна : основи граматики у таблицях та вправах [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 312 с.– (До 50-річчя ТНЕУ).
 

Котовська Таміла Іванівна

kotovskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Котовська, Т. Вивчення концепту прірви у символіці українсько-американського зближення з погляду літературної антропології (на матеріалі романів Б. Бойчука та Н. Спаркса) [Електронний ресурс] / Таміла Котовська.
  2. Котовська, Т. Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Таміла Котовська.
  3. Лотоцька, О. О. Генрі у контексті перекладацької діяльності Миколи Дмитренка та Володимира Горбатька [Електронний ресурс] / Олександра Лотоцька, Таміла Котовська // Мандрівець. – 2011. – № 6. – С. 65-68.
  4. Котовська, Т. Рання проза В. Дрозда і Дж. Д. Селінджера: проекції трансформованих концептів [Електронний ресурс] / Таміла Котовська.