Спасів Наталія Ярославівна

spasivКафедра фінансового менеджменту та страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 230 с.
 2. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Спасів, Н. Я. Домінанти політики оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів України на соціальні цілі / Н. Я. Спасів, І. В. Турський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 223-226.
 2. Спасів, Н. Я. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2012.– № 20.С.91-97.
 3. Спасів, Н. Я. Прагматизм справляння митних платежів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2010. – №1(17). – С.58-63.
 4. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 5. Спасів, Н. Я. Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи ( на прикладі Тернопільської області) / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 164-168.
 6. Спасів, Н. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основного капіталу / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.106--109.
 7. Спасів, Н. Власний капітал як джерело фінансування реновації виробничого потенціалу підприємницьких структур / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.242-246.
 8. Спасів, Н. Я. Економіко-математичне моделювання оптимальних обсягів відтворення основного капіталу підприємств меблевої галузі : [на прикладі Тернопільської меблевої фабрики] / Н. Я. Спасів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 161-166.
 9. Спасів, Н. Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.126-132.
 10. Спасів, Н. Теоретичні проблеми сутності неплатоспроможності і банкрутства / Н. Спасів // Наукові записки. – 2002. – №12. – С142-145.
 11. Спасів, Н. Я. Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. –  С. 510-517.
 12. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2009. – № 4.– С. 1-3.
 13. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2010. – № 11. – С. 1-5.
 14. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України - 2012: асиметрії формування та резерви нарощування [Електронний ресурс] / Н. Я.Спасів, І. В. Турський // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.195-201.
 15. Спасів, Н. Я.  Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2005.– № 2. – С. 129-134.
 16. Кнейслер, О. Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ / О. Кнейслер, Н. Спасів // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 31-37.
 17. Надал, С. Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні / Сергій Надал, Наталія Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 102-112.
 18. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України: раціональність планування та тенденції виконання [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2013. – № 14. – С. 126 -140.
 19. Спасів, Н. Я. Щодо економічної сутності капіталу [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2014. – № 16. – С. 111-115.
 20. Спасів, Н. Я. Ефективність відтворення основного капіталу та напрями її підвищення на підприємствах меблевої галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2010. – № 3. – С. 1-4.
 21. Спасів, Н. Я. Прагматизм виконання місцевого бюджету в контексті забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування (на прикладі бюджету м. Тернополя) [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2011. – № 3. – С. 1-8.
 22. Мартинюк, В. Ф. Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / В. Ф. Мартинюк, Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2013. – № 4 (32), т. 2. – С. 39-46.
 23. Гораль, Л. Т. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / Ліліана Тарасівна Гораль, Наталія Ярославівна Спасів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 104-109.
 24. Спасів, Н. Я. Детермінанти та екстерналії кризових процесів національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2014. – №4 (36). – С. 45-49.
 25. Спасів, Н. Я. Екстерналії виконання державного бюджету за доходами і видатками по Івано-франківській області / Наталія Ярославівна Спасів, Василь Федорович Мартинюк // Наукові записки Національго університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 26. – С. 73-80.
 26. Спасів, Н. Я. Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Одеса : МГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 221-224.
 27. Спасів, Н. Я. Парадигма та проблематика використання постулатів Болонської декларації в умовах Європейської інтеграції вищої школи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Стасюк.
 28. Спасів, Н. Я. Оптимізація обсягів фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2010.–  № 15. – С. 510-517.
 29. Спасів, Н. Я. Асиметрії інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. А. Дідик, О. Я.Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011.–  № 16. – С. 551-557.
 30. Спасів, Н. Я. Прагматика та проблематика формування доходів бюджету [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. –  № 17. – С. 121-130.
 31. Спасів, Н. Я. Генезис економічної думки в постатях / Н. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2008. – № 4. – С. 15-20.
 32. Спасів, Н. Я. Прагматизм адміністрування податку на прибуток підприємств / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "ТКІ". – 2011. – № 10. – С. 118-125.
 33. Спасів, Н. Я. Проблеми і перспективи впровадження інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан / Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2011. – № 11. – С. 64-70.
 34. Спасів, Н. Я. Капітальні інвестиції – запорука подолання кризових процесів вітчизняної економіки / Н. В. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2015. – № 17.
 35. Спасів, Н. Я. Кредиторська заборгованість як залучене джерело фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2005. –  № 14. – С. 217-219.
 36. Спасів, Н. Я. Механізм відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 274-288.
 37. Надал, С. Теоретична концептуалізація формування та сучасний прагматизм фінансування об'єднаних територіальних громад / Сергій Надал, Наталія Спасів // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 121-135.
 38. Лютий, І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 92-112.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 4. Спасів, Н. Я. Новелізаційні підходи до трактування сутності фінансових ризиків [Текст] / Н. Я. Спасів // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 157-169.