Хом'як Олександр Петрович

хом'як олександр петрович

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Посада: старший викладач

Дисертації:

  1. Хом'як, Олександр Петрович Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександр Петрович Хом'як.– К.: НАНУ, 2008.– 20 с.

Публікації

Статті:

  1. Хом'як, О. Актуальні проблеми розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на прикладі м. Тернополя та населених пунктів області. / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10. – С. 97-102.
  2. Хом'як, О. Суть, принципи та чинники розвитку житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 58-62.
  3. Хом'як, О. Законодавче обґрунтування процесу надання житлово-комунальних послуг на регіональному рівні: сучасний стан та напрями реформування / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 124-129.
  4. Хом'як, О. Фінансово-кредитна основа реалізації реформи житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 239-243.
  5. Хом'як, О. Оптимізація витрат суб'єктів господарювання, які надають послуги із вивезення твердих побутових відходів в регіоні / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 28-31.
  6. Хом'як, О. Зарубіжний досвід реформування системи управління у сфері надання житлово- комунальних послуг [Електронний ресурс] / Олександр Хом'як.