Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

 

1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій постановила, що день 27 січня - це Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Таким чином світова спільнота вшановує багато мільйонів євреїв, ромів і представників інших меншин, які під час Другої світової війни віддали життя за свою національність. Метою запровадження цієї сумно пам’ятної дати, за даними проекту DilovaMova.com, є активна просвітницька робота та сприяння у запобіганні можливих майбутніх актів геноциду, а так само зневаги до цінності людського життя.

Міжнародне співтовариство "беззастережно засуджує всі прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих осіб або громад, зумовлені етнічним походженням або релігійними віруваннями, де б вони не мали місце", - йдеться в тексті резолюції. Справжні і майбутні покоління не повинні забувати уроків наших загальнолюдських і настільки трагічних катастроф, інакше може виникнути дуже високий ризик повторення подібних моментів у майбутньому.

У цей день, День скорботи і пам’яті, ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім’я якої Голокост. Її ніяк не заповнити. Вже не запобігти. Але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повторитися! Будемо пам’ятати...

 

 

1. Поза межами розуміння. Богослови та філософи про голокост / за ред. Джона К. Рота і Майкла Беренбаума. – [2-ге вид.]. – К. : Дух і Літера, 2009. – 432 с. 

Цю книгу варто прочитати кожному, хто серйозно ставиться до життя. Багато що ляже на душу і нагадає, і змусить замислитися; та що це воно діялось і діється з нами " у цьому світі  без Бога і без людей? - як відчайдушно висловився один із авторів цих текстів.

 

 

2. Явожно. Спогади в'язнів польського концентраційного табору / упоряд. Б. Гук, М. Іваник. - Львів : Львівська політехніка, 2007. - 368 с. - (Бібліотека Закерзоння. Серія "Спогади". Т. 1).

Польський концтабір Явожно був одним з найжорстокіших заходів проти українського населення, вжитих польською владою під час депортаційної акції "вісла". У таборі каралися протягом майже двох років 3873 українців, запроторені без звинувачувальних актів або судових реченців.

 

 

3. Лауер, Венді Творення нацистської імперії та Голокост в Україні : монографія / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368 с.

У монографії зосереджена вся увага на житомирському регіоні  і поєднуючи в одне ціле німецькі та радянські архівні документи, щоденники, мемуари та особисті свідчення. дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації, окупаційної політики та Голокосту в Україні.

 

 

4. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане / упоряд. Жанна Ковба ; пер. з англ. Ніна Шпет. – [2-ге вид. ]. – К. : Дух і Літера, 2009. – 276 с. 

Ця книга свідчення духовної особи, рабина Давида Кахане про трагічну долю львівських євреїв періоду фашистської окупації, про власний порятунок, порятунок дружини й доньки у монастирях Студійського уставу, резиденції митрополита Шептицького

 

 

5. Гісем, О. В. Голокост в Україні (1941-1944) : слов.-довід. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; наук. ред. М. І. Тяглий. – [3-тє вид., випр. і доповн. ]. – К. : Сфера, 2009. – 100 с. – (Українська бібліотека Голокосту).

Видання є спробою узагальнення понятійного апарату теми "Голокост в Україні, 1941-1944 рр.". Воно здійснюється в рамках проекту "Викладання історії Голокосту та проблем толерантності". Словник-довідник містить 407 понять і термінів.

 

 

6. Война на уничтожение. Нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы : материалы Междунар. науч. конф. [Москва, 26-28 апр. 2010 г.] / сост. А. Р. Дюков, О. Е. Орленко. – М. : Мосполиграф, 2010. – 504 с. – (Историческая память). 

Истребительная политика нацистов - проблема, в изучении которой нельзя ограничиваться простым перечислением фактов. Необходим всесторонний анализ, разные методологические подходы, использование междисциплинарных методов и сравнение различных точек зрения. Представленный вниманию читателей сборник содержит более 40 статей авторов из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Польши, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Израиля и США.

 

 

7. Гончаренко, О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхскомісаріату України (1941-1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 128-141.

 

 

 

 

8. Суковата, В. "Філософія після Освенцима": рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості / Вікторія Суковата // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2010. –№ 2. – С. 112-131.