День бухгалтера

мал1

 

     Бухгалтерський облік походить від німецького Buchhalter — бухгалтер, тобто, людина, яка веде облік. Buch — в перекладі з німецького означає книга, а друга – «halten», тобто тримати. Адже раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів записували в спеціальну книгу.

  Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Основні управлінські завдання бухгалтерського обліку — це збір і обробка достовірної і максимально повної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта, що в свою чергу переслідує не тільки ведення правильної податкової звітності та фінансового контролю, а й для прийняття рішень, заснованих на економічному аналізі цих даних. Ключовою ланкою всього цього є наш невтомний бухгалтер, якому ми висловлюємо свою глибоку вдячність.

          Пропонуємо ознайомитись з презентацією по даній темі. Запрошуємо до перегляду!