Новосад Іван Ярославович

novosad

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 227 с.
 2. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Новосад, І. Я. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад.
 2. Новосад, І. Я. Вплив режимів різання на якість обробки гвинтових секцій гнучких конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2007. – Вип. 5. – С. 67-72.
 3. Клендій, М. До питання профiлювання секцiй гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / М. Б. Клендій, І. Я. Новосад.
 4. Гевко, І. Б. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2006. – Вип. 3. – С. 181-187.
 5. Гевко, І. Б. Розрахунок жорсткості секції гвинтового секційного конвеєра при проточуванні [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2007. – Вип. 20, т. 1. – С. 82-86.
 6. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.