Слівінська Наталія Миколаївна

slivinska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: дисертація канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 208 с.
 2. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: автореферат дис ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 168-174.
 2. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 109-112.
 3. Слівінська, Н. Деякі напрями збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського економічного району) / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 221-224.
 4. Слівінська, Н. Вплив демографічної ситуації на формування трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 149-154.
 5. Слівінська, Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нау. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 74-77.
 6. Слівінська, Н. Мотиваційна роль контрактної форми трудового договору в ринкових умовах / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 68-71.
 7. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2007. – № 12. – С. 102-106.
 8. Слівінська, Н. Основні напрямки реформування системи мінімальних гарантій оплати праці в Україні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 54-57.
 9. Слівінська, Н. Оцінка стану соціального захисту вразливих верств населення в Подільському регіоні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 50-52.
 10. Слівінська, Н. Підвищення ролі заробітної плати у процесі відтворення робочої сили / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
 11. Слівінська, Н. Регулюваня заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 125-128.
 12. Слівінська, Н. Соціально-економічні чинники, що впливають на реалізацію трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 187-190.
 13. Слівінська, Н. Управління продуктивністю праці в організаціях / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 68-70.
 14. Слівінська, Н. Аудит оплати та стимулювання праці як складові соціального аудиту на підприємстві / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.118-122.
 15. Слівінська, Н. М. Соціальна політика в регіонах України: проблеми та їх вирішення / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 290-1295.
 16. Петрига, М. О. Територіально-галузеві аспекти управління трудовими ресурсами в регіонах України / М. О. Петрига, Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 215-222.
 17. Слівінська, Н. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 111-118.
 18. Слівінська, Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 87-91.
 19. Слівінська, Н. М. Джерела і фактори формування трудових ресурсів (на прикладі Тернопільської обл.) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. –  Вип. 3. – С. 228-232.
 20. Слівінська, Н. М. Прогнозування трудових ресурсів: регіональні аспекти в умовах становлення ринкових відносин / Н. М. Слівінська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 233-235.
 21. Слівінська, Н. М. Деякі напрямки збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського регіону) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 221-224.
 22. Слівінська, Н. М. Основні напрямки забезпечення продуктивної зайнятості населення подільських областей в умовах реформування відносин власності / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 186-189.
 23. Слівінська, Н. М. Реструктуризація зайнятості сільського населення подільських областей – основний чинник збільшення оплати праці та доходів / Н. М. Слівінська // Вісник Технологічного університету Поділля : наук. Журнал. – Хмельницький, 2001. – С. 139-141.
 24. Слівінська, Н. М. Трудова міграція населення: регіональний аспект / Н. М. Слівінська // Формування ринкової економіки: регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 504-511.
 25. Слівінська, Н. М. Регулювання заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2005, Вип. 10. – С.125-128.
 26. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-221.
 27. Слівінська, Н. М. Проблеми соціального захисту мало-захищених верств населення в регіоні / Н. М. Слівінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : видавництво СНУ, 2009. – Ч. 2, № 10 (140). – С. 159-162.
 28. Дяків, О. П. Портфоліо як метод самопрезентації студента на ринку праці / О. П. Дяків, Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Спецвип., т. 1. – С. 38-40.
 29. Слівінська, Н. М. Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів / Н. М. Слівінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 4 (49). – С. 240-243.
 30. Слівінська, Н. М. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах легкої промисловості / Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Спецвип., т. 1. – С. 216-217.
 31. Слівінська, Н. М. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу / Н. М. Слівінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць ДВЗ КНЕУ ім. В Гетьмана. – КНЕУ, 2014. – С. 213-217.
 32. Слівінська, Н. М. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94.
 33. Слівінська, Н. Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Слівінська, Н. М. Резерви зростання продуктивності праці на підприємствах Тернопільської області [Текст] / Н. М. Слівінська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 173-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 8. Слівінська, Н. М. Політика доходів і регулювання заробітної плати [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-151.
 9. Слівінська, Н. М. Планування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 188-200.
 10. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-84.
 11. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 323-346.
 12. Слівінська, Н. М. Організація і нормування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 104-120.
 13. Слівінська, Н. М. Продуктивність та ефективність праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 121-138.
 14. Слівінська, Н. М. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 201-213.