Шумка Михайлина Леонівна

shumka

Кафедра філософії та політології

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шумка, Михайлина Леонідівна Символізм у філософській культурі України [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Шумка Михайлина Леонідівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2001. - 207 с.
 2. Шумка, Михайлина Леонідівна Символізм у філософській культурі України [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шумка Михайлина Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2001. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шумка, М. Символізм у філософській культурі доби першого українського відродження / Михайлина Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 139-145.
 2. Шумка, М. Філософія та світогляд українського романтизму : (Матеріали до лекції) / Михайлина Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія – 2003. – № 11. – С. 153-162.
 3. Шумка, М. Гіпотеза : (Матеріали до лекції) / М. Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 94-98.
 4. Шумка, М. Еволюція символічної теорії пізнання у західноєвропейській філософській думці / М. Шумка, Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 113-120.
 5. Шумка, М. Гроші та політика [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка, Світозар Янковий // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 80-85.
 6. Шумка, М. «….Легше верблюдові пройти через голчине вушко, ніж багатому в Царство Боже» [Електронний ресурс] / М. Шумка, І. Плонка, Т. Маслова // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 75-79.
 7. Шумка, М. Суть та значимість грошей у працях Михайла Івановича Туган-Барановського [Електронний ресурс] / М. Шумка, А. Жук // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 73-74.
 8. Гурик, М. «Каста луччих людей» у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Михайлина Шумка // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2011. – Вип.8. – С. 36-46.
 9. Шумка, М. Екзистенційна діалектика Сьорена К'єркегора [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка,Мирослава Гурик // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2010. – Вип.7. – С. 165-173.
 10. Гурик, М. І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / М. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані. – 2012. – № 4 (84). – С. 48-51.
 11. Шумка, М. Аналіз сутності грошей як виміру позаекономічного інтересу /Михайлина Шумка, Соломія Луцишин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 105-111.
 12. Шумка, М. Есе на тему: "Споріднена праця - велике джерело щастя" : [філософія Г. Сковороди] /Михайлина Шумка, Надія Бригідир // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 121-123.
 13. Шумка, М. Етична культура управління: історико-філософський аналіз [Текст] / Михайлина Шумка, Марія Дробиняк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 111-118.
 14. Шумка, М. Комплексне практичне індивідуальне завдання : [філософія людини] / Михайлина Шумка, Василь Войцешин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 118-121.
 15. Шумка, М. Комплексне практичне індивідуальне завдання : [основи філософії і філософських наук] / Михайлина Шумка, Наталія Кравчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 78-80.
 16. Шумка, М. Модель людини як суб'єкта соціально-економічних відносин / Михайлина Шумка, Любов Бабій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль ТНЕУ, 2012. – С. 123-131.
 17. Шумка, М. Основні вектори трансформації особистості у глобалізованому середовищі / Михайлина Шумка, Сергій Гуцал // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 131-137.
 18. Шумка, М. Філософія грошей: теологічний аналіз /Михайлина Шумка, Василь Войцешин //Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 137-143.
 19. Шумка, М. Культ Бога чи мамони, або проблема грошей у католицизмі / Михайлина Шумка, Микола Чупринський // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 119-123.
 20. Шумка, М. Філософське есе на тему: "Філософія як спосіб життя" / Михайлина Шумка, Сніжана Жданюк, Надія Казмірчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 123-126.
 21. Шумка, М. Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять / Михайлина Шумка, Павло Вонсович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 127-131.
 22. Шумка, М. Гроші як предмет соціально-філософського дискурсу / Михайлина Шумка, Роксолана Матвійчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 131-135.
 23. Шумка, М. Філософське есе на тему: "Філосоіфя відношення людини до часу" / Михайлина Шумка, Лука Гомівка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 135-138.
 24. Шумка, М. Феномен управління в часових рамках розвитку людства / Михайлина Шумка, Роман Дякун // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 139-143.
 25. Шумка, М. Етичні засади бізнесової діяльності / Михайлина Шумка, Володимир Дашкевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 143-148.
 26. Шумка, М. Л. Людиноцентризм творчості Тараса Шевченка / М. Л. Шумка // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 112-113.
 27. Гончарук, Т. В. Гроші та християнин: євангельський контекст [Електронний ресурс] / Т. В. Гончарук, М. Л. Шумка // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – Львів, 2012. – Вип. 1.
 28. Гурик, М. І. Дискурс свободи в політичній та духовній спадщині Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / M. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 9 (101). – С. 40-56.
 29. Шумка, М. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенційній філософії Ж. - П. Сартра / Михайлина Шумка, Людмила Грицишина // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-194.
 30. Шумка, М. Ідейні витоки соціально-філософських поглядів Михайла Грушевського / Михайлина Шумка, Марія Косяк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-178.
 31. Шумка, М. Історико-філософський аналіз нації / Михайлина Шумка, Оксана Кругліцька // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 185-189.
 32. Шумка, М. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності / Михайлина Шумка, Оксана Мартинюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 181-185.
 33. Шумка, М. Проблеми національної ідентичності в умовах глобалізації / Михайлина Шумка, Віта Чумак // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 178-181.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Шумка, М. Л.  Символіка та мова як репрезентанти національної ідентичності та чинники націєтворення [Текст] / М. Л. Шумка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114-137.
 3. Шумка, М. Л.  Сутність та динаміка змісту національних традицій у процесі розбудови суверенної української держави [Текст] / М. Л. Шумка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 137-158.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шумка, М. Л. Основи логіки [Текст] : консп. лекц. / М. Л. Шумка. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 112 с.
 2. Логіка [Текст] : курс лекцій / Н. В. Гнасевич, І. М. Пеляк, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка ; за заг. ред. Т. О. Сілаєвої. - Тернопіль : Процюк, 2005. - 180 с.
 3. Гнасевич, Н. В. Практикум з курсу філософії [Текст] / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка. – Тернопіль : ПП. Процюк, 2005. – 232 с.
 4. Філософія [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 360 с.
 5. Шумка, М. Л. Практикум з курсу логіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич. - Тернопіль : ПП Процюк, 2006. - 101 с.
 6. Філософія [Текст]. Ч.1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 351 с.
 7. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 8. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 9. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264 с.
 10. Філософія [Текст] : навч. посіб. кн.1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2009. – 360 с.
 11. Філософія [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 12. Філософія [Текст] : навч. посіб. : в 2-х кн. Кн. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 224 с.
 13. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 14. Світ мудрості. Хрестоматія з філософії [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Г. Орендарчук , М. Шумка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с.
 15. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 16. Гончарук, Т. В. Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с.
 

Шандрук Сергій Костянтинович

shandruk s k

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шандрук, С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2016 . ─ 458 с.
 2. Шандрук, C. R. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 38 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шандрук, С. К. Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук, Я. В. Чаплак, М. В. Чаплак.
 2. Шандрук, С. К. Соціальні технології як методологічна основа консультативного процесу [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук.
 3. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 4. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 5. Фурман, А. В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 6. Фурман, А. В. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, С. К. Шандрук.
 7. Шандрук, С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 8. Шандрук, С. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 107-121.
 9.  Шандрук, С. К. Любов до України чк сутнісна риса особистості Тараса Шевченка / С. К. Шандрук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 150.
 10. Шандрук, С. Становлення креативної особистості: від творчого потенціалу до професіоналізму (текст на англ. мові) / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 139-144.
 11. Шандрук, С. К. Соціальна компетентність як інтегрована характеристика розвитку особистості студентів / С. К. Шандрук // Психологічні науки, проблеми і здобутки. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2011. – Дод. 1 до № 2, т. V (30). – С. 618-623.
 12. Шандрук, С. К. Теоретико-методологічні основи професійної креативності / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. –Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тамат. вип. – К., 2012. – Дод. 1 до Вип. 27, т. V (38). – С. 508-515.
 13. Шандрук, С. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості підлітків / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 161-166.
 14. Шандрук, С. К. Ігрова форма розвитку професійної миследіяльності як культурний феномен / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, т. VІІІ (50). – С. 424-439.
 15. Шандрук, С. К. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – С. 247-256.
 16. Шандрук, С. Креативність та оргдіяльнісна ігрова форма розвитку професійної миследіяльності студентів-психологів / С. Шандрук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 742. – С. 192-200.
 17. Шандрук, С. К. Організаційно-діяльнісна гра як засаднича умова і чинник розвитку професійних творчих здібностей і креативності майбутніх психологів / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 2 (45). – С. 291-300.
 18. Шандрук, С. К. Проблема формування професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Міжнародні Челпанівські читання : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. ІІІ (15), дод. 2 до вип. 35. – С. 230-236.
 19. Шандрук, С. К. Підготовка фахівців соціогуманітарного профілю на засадах компетентнісного підходу / М. І. Шинкарик, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. V (65), дод. 1 до вип. 36. – С. 568-577.
 20. Шандрук, С. Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 83-89.
 21. Шандрук, С. К. Професійні творчі здібності як інтегральна психосоціальна спроможність особистості психолога-професіонала / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46). – С. 344-347.
 22. Шандрук, С. К. Использование организационно-деятельностных игр для развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 7.
 23. Shandruk, S. K. Theoretical-methodological foundtions of organization of training-productive activity of students-psychologists / S. K. Shandruk // Науковий огляд. – 2015. – № 7 (17). – С. 134-144.
 24. Шандрук, С. К. Профессиональные творческие способности студентов-психологов как фактор эффективности будущей психологической деятельности / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 8.
 25. Шандрук, С. К. Психодидактические условия развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 8.
 26. Шандрук, С. К. Креативность и творческие способности как компоненты будущей профессиональной деятельности / С. К. Шандрук // Проблемы педагогики и психологии : науч. период. изд. межвуз. Консорциума. – Ереван : Армянский ГПУ им. Х. Абовяна, 2015. – № 2. – С. 39-42.
 27. Шандрук, С. К. Методологічний підхід у становленні творчої особистості майбутнього психолога [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук //Науковий огляд. – 2017. – № 2 (34). – С. 1-16.
 28. Шандрук, С. К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 9.
 29. Шандрук, С. К. Структурно-функціональна модель професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 11.
 30. Шандрук, С. К. Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2015. – Вип. 51. – С. 89-94.
 31. Шандрук, С. К. Обґрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 8/1 (13). – С. 101-104.
 32. Шандрук, С. К. Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога[Електронний ресурс]  / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Главник, 2015. – Т. 1, вип. 42. – С. 92-97.
 33. Шандрук, С. К. Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. VІІІ, вип. 39. – С. 460-466.
 34. Шандрук, С. К. Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 6/1 (11). – С. 101-104.
 35. Шандрук, С. К. Теоретичне обґрунтування та феноменологія професійної творчості майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 130-135.
 36. Шандрук, С. К. Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективної творчої діяльності [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 7/1 (12). – С. 66-70.
 37. Шандрук, С. К. Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 6 (16). – С. 134-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 2. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 3. Шандрук, С. К. Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 358 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Шулюк Богдана Степанівна

Shuliuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 254 с.
 2. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 2. Шулюк, Б. Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії / Богдана Шулюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 144-147.
 3. Шулюк, Б. До питання історії і теорії бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 60-71.
 4. Шулюк, Б. С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій / Б. С. Шулюк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 35-45.
 5. Шулюк, Б. С. Бюджетні програми в реалізації пріоритетів соціально-культурної політики: теоретичні засади та проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Б. С. Шулюк // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 33-40.
 6. Шулюк, Б. Парадигма ії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні /Б. Шулюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 82-90.
 7. Шулюк, Б. С. Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства / Б. С. Шулюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 80-84.
 8. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 9. Шулюк, Б. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні / Б. Шулюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.146-153.
 10. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 11. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 12. Шулюк, Б. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарствв умовах економічної нестабільності / Богдана Шулюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 51-58.
 13. Шулюк, Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 130-139.
 14. Шулюк, Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн / Богдана Степанівна Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 25-29.
 15. Шулюк, Б. С. Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг / Б. С. Шулюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 401-404.
 16. Shulyuk, B. S. Practice of Formation and Accomplishment of Budget Programs of socio-cultural Services Sphere / B. S. Shulyuk // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 180-191.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шулюк, Б. С. Особливості обліку доходів місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-301.
 2. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по державному бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 302-309.
 3. Шулюк, Б. С. Особливості визначення результатів виконання місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 336-343.
 4. Шулюк, Б. С. Контроль органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 390-394.
 5. Шулюк, Б. С. Порядок проведення ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 408-412.
 6. Шулюк, Б. С. Визначення результатів виконання державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 328-335.
 7. Шулюк, Б. С. Митний контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 386-390.
 8. Шулюк, Б. С. Організація і планування ревізій та перевірок [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 403-407.
 9. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по місцевих бюджетах [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 309-314.
 10. Шулюк, Б. С. Рахункова палата України, її функції, права і завдання [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 379-382.
 11. Шулюк, Б. С. Контрольно-ревізійна робота, її завдання та напрями [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 394-399.
 12. Шулюк, Б. С. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 412-416.
 13. Шулюк, Б. С. Облік доходів державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 290-296.
 14. Шулюк, Б. С. Облік міжбюджетних відносин [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 315--328.
 15. Шулюк, Б. С. Податковий контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 382-386.
 16. Шулюк, Б. С. Державна аудиторська служба України, її завдання, повноваження та права [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 399-402.
 17. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 18. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Шаюк Ольга Ярославіана

1467369297 shaiukКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст] : дис... канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ольга Ярославівна Шаюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 216 с.
 2. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Ольга Ярославівна Шаюк.– Хмельницький: ДПСУ, 2011.– 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шаюк, О.Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів /Ольга Шаюк //Психологія і суспільство.– 2011.– № 3.– С. 28-65.
 2. Шаюк, О. Вітакультурний метапідхід в осмисленні толерантності як інтегральної особистісної риси людини [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 3. Шаюк, О. Я. Когнітивний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк.
 4. Шаюк, О. Методологія конкретно-тематичного дослідження толерантності [Електронний ресурс] / О. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 12. – С. 24-28.
 5. Шаюк, О. Я. Мотиваційно–ціннісний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 11. – С. 932-944.
 6. Шаюк, О. Самотолерантність як предмет теоретико-методологічного аналізу [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 7. Шаюк, О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 8. Шаюк, О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 100-111.
 9. Шаюк, О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 126-130.
 10. Шаюк, О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 143-146.
 11. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 12. Шаюк, О. Вітакультурні обрії сутнісного пізнання толерантності / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 73-78.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Deutsch fur Landwirte. Німецька мова для аграріїв [Текст]: Навчальний посібник /Б. Германн, М. Дутка, Ф. Ріхтер, О. Шаюк.– Тернопіль: б.в., 2004.– 176 s.
 

Шинкарик Микола Іванович

Shynkaryk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 153 с.
 2. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 15 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)–Фур’є на полярній осі r≥Ro>O [Електронний ресурс] / М. Ленюк, М. Шинкарик // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 643. – С. 24-29.
 2. Ленюк, М. П. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі [Електронний ресурс] / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 122-133.
 3. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 41-43.
 4. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.
 5. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 6. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 61-66.
 7. Ленюк, О. М. Розв’язання задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3. - С. 35-39.
 8. Ленюк, О. М. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2017. - № 3(1). - С. 60-64.
 9. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2015. - № 3(54). - С. 47-51.
 10. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник інженерної академії України. - 2014. - № 2. - С. 163-168.
 11. Петрик, М. Р. Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, О. Ю. Петрик, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3(58). - С. 384-387.
 12. Петрик, М. Р. Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, М. І. Шинкарик, О. Ю. Петрик, Н. В. Бабій // // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 167-178.
 13. Ленюк, П. М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 122-132.
 14. Ленюк, П. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є-Лежандра-Бесселя на кусково-однорідному сегменті / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 8. — С. 101-113.
 15. Ленюк, О. М. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Матеріали XVIIІ Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100 – річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського. - 2017. - С. 121-122.
 16. Журавель, Г. П. Про системи оцінювання знань студентів [Текст] / Журавель Г. П., Шинкарик М. І. // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 31 травня-01 червня 2018 р.] / редкол. : О. В. Адамик, В. А. Дерій, З. В. Задорожний [та ін.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С.302-306.
 17. Журавель, Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір [Текст] / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 152-154.
 18. Нікітіна О. М. Розв'язування задач математичної фізики методом скінченного гібридного інтегрального перетворення Лежандра- Фур'є–Бесселя / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Шістнадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука [14–15 травня 2015 р.]. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С. 169-170.
 19. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті [R0,R3] з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2014. - № 3(50). - С. 384-389.
 20. Y. Maslyiak, A. Pukas, I. Voytyuk and M. Shynkaryk, "Environmental monitoring system for control of air pollution by motor vehicles," 2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 2018, pp. 250-254.
 21. M. Dyvak, N. Porplytsya, I. Borivets and M. Shynkaryk, "Improving the computational implementation of the parametric identification method for interval discrete dynamic models," 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2017, pp. 533-536.
 22. Darmorost, Iryna Statistical Analysis of Measuring Errors the Pollution of the Atmospheric Bottom Layer by Exhaust Gas / Iryna Darmorost, Petro Stakhiv, Mykola Shynkaryk, Vasylyna Melnyk // Advanced computer information technologies [Електронний ресурс] = АСІТ 2018 : International Conference Proceedings [Ceske Budejovice, June 1-3, 2018] / responsible for the issue M. Dyvak. - Ceske Budejovice : [w. p.], 2018. - С. 26-29.
 23. Петрик, Михайло Математична модель дифузійних процесів вуглеводнів у нанопористому каталістичному середовищі цеоліту ZSV-5 з використанням ізотерми Ленгмюра / Михайло Петрик, Ігор Бойко, Микола Шинкарик, Оксана Петрик // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50 - річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня   2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С.152 -153.
 24. Журавель, Г. П. Про фінансове забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.) . – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 377-381.
 25. Нікітіна, О. М. Застосування методу гібридних інтегральних перетворень в математичній фізиці / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Київ, 19-20 травня 2016 р.] : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2016. – С. 213-215.
 26. Шинкарик, Н. И. Теоремы разложимости для многочленов Лежандра / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк, П. П. Настасиев // Деп. в Укр.НИИНТИ 2. 07. 1982. – №3460. – С. 27-43.
 27. Шинкарик, Н. И. 0 некоторых интегральных преобразованиях Лежандра / Н. И. Шинкарик, В. В. Буневич // Деп. в Укр.НИИНТИ 21.12 1984. – №2155. – С. 16-24.
 28. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на прямой с применением к задачам математической физики / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк. – Тернопольский финансово-экономический институт. – С. 13-18.
 29. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик // Деп. в Укр.НИИНТИ 19.02.1987. – №795.
 30. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 04.05.1987. – № 1355. – С. 16-27.
 31. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 05.01.1988. – №78. – С. 13-18.
 32. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр.НИИНТИ 03.11.1989. – № 6702. – С. 17-20.
 33. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на полярной оси / Н. И. Шинкарик // Вычислительная и прикладная математика. – Киев, 1989. – Вып. 69.
 34. Шинкарик, М. І. Один класс гібридних інтегральних перетворень (Фур’є-Лежандра, Лежандра-Фур’є) / М. І. Шинкарик // Доповіді АН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 7.
 35. Шинкарик, Н. И. Интегральные преобразования Мелера-Фока I-го рода на полярной оси с одной точки сопряжения / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Математическая физика и нелинейная механика. – 1991. – Вип. 16 (50). – С. 4-6.
 36. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Мелера-Фока / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1992. – Вип. 1.
 37. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом Гібридних інтегральних перетворень (ГІП) Лежандра І-го роду на двошаровій полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1993. – Вип. 2. – С. 305-312.
 38. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Лежандра І-го роду на кусково-однорідній полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 4. – С. 209-219.
 39. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на тришаровій декартовій осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 5. – С. 226-231.
 40. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в кусково-однорідному ортотропному шарі / М. І. Шинкарик // Нелінійні краєві задачі математичної фізики і їх застосування :зб. наук. праць. – Київ, 1994.
 41. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайовихзадач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип.7. – С. 235-242.
 42. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип. 6. – С. 215-222.
 43. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. В.13. – Київ, 1996. – С. 209-214.
 44. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної кільчастої пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – С. 245-252.
 45. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в суцільних півсферичних тілах. Симетрія по азимуту / М. І. Шинкарик // Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – Ч. II. – С. 94-97.
 46. Шинкарик, М. І. Одна із задач моделювання дифузійних процесів в неоднорідному стержні / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-239.
 47. Шинкарик, М. І. Математичне моделювання процесів фільтраційного переносу і відтиску для неоднорідного середовища (одномірна задача для обмеженої кусково-однорідної області переносу) / М. І. Шинкарик, М. Р. Петрик, О. Ю. Петрик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-241.
 48. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду Фур’є-Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Київ : Інститут математики НАН України, 1999. – Вип. 3. – С. 69-85.
 49. Шинкарик, М. І. Зображення сім’ї функціональних рядів методами скінченного перетворення типу Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1999.
 50. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) -Фур’є на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. - Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 6. – С. 98-108.
 51. Shynkaryk, M. About the spectrumone class of hybrid differential operator sof the second order /М. I. Shynkaryk, М. Р. Lenyk // Bookofabstracts “Non-linearpartialdifferentialequations”. – Donetsk, 2001. – Р. 78.
 52. Шинкарик, М. І. Гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є, Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 7. – С. 128-142.
 53. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) Фур’є / М. І. Шинкарик, С. І. Француз //            Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 8. – С. 200-211.
 54. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень типу (Конторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля - 2-го роду на сегменті полярної вісі / М. І. Шинкарик, О. В. Білик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип.к 9. – С. 3-11.
 55. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Фізико-математична математика. – Кам’янець-Подільський : Абетка - Нова, 2003. – Вип. 7. – С. 88-97.
 56. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 1-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду- Вебера / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2003. – Т. 8, № 3. – С. 108-116.
 57. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-Ганкеля 2-го роду - Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, Л. О. Федорук // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2003. – Вип. 10. – С. 247-264.
 58. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду- Лежандра 2-го роду, Ганкеля 2-го роду / М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т. 9, № 4. – С. 158-168.
 59. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля 2-го роду (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду / М. І. Шинкарик, К. В. Лакуста // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 38-48.
 60. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідному сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2005. – Вип. 12. – С. 205-224.
 61. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідній декартовій осі        / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 114-134.
 62. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів, методом інтегрального перетворення Ейлера на полярній вісі та сегменті [0,R] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nauka: teoria i praktyka-2007: materialy czwartej Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji. Tym 6 : Nowoczesne informacyjne technologie: Przemysl. – Nauka I studia. – С. 11-15.
 63. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера на полярній вісі R0≥0 / М. І. Шинкарик // Wiadomosci naukowej mysli-2007 : materialy III Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji[1-15 listopada 2007 roku]. – C. 15-20.
 64. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на полярній вісі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2008. – Вип.16. – С. 249-258.
 65. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Бесселя-Ейлера на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНУ, 2008. – Вып. 2 (31). – С. 284-288.
 66. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Бесселя-Ейлера на сегменті [R0,R3] полярної вісі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 17. –С. 183-196.
 67. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра – Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Научынят потенциал на свена – 2009 : материали за V Международна научна практична конференція [София, 17-25 септември 2009]. –София : «Бял-Град-БГ» ООД, 2009. – Т. 8. – С. 24-35.         
 68. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nostoleni modernivedy – 2009 : materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference. Dil 9. Matematika. Moderni informachi technologie. Chemie a chemika technogie: Praha Publishing House “Education and Science” g.r.o. – S. 3-13.
 69. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 62-77.
 70. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2010. – Вып. 3 (39). – С. 266-271.
 71. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є-Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2010. – Вип. 19, ч. 1. – С. 243-253.
 72. Шинкарик, М. І. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1. – С. 341-348.
 73. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Бесселя-Конторовича-Лєбєдєва / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2011. – Вып. 3 (42). – С. 270-275.
 74. Шинкарик, М. І. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом ГДО Лежандра-Фур’є-Бесселя на полярній осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 111-121.
 75. Шинкарик, М. І. Болонська декларація: шляхи реалізації / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 5/1. – С. 61-66.
 76. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-Лежандра на сегменті [R1,R2]Ụ[R1,∞] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Perspektywiczne opracowania sa nauka I techikami. -2012 : materialy VIII Miezdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [07-15 listopada 2012 roku]. – Przemysl : Nauka I strudia, 2012. – Vol. 18. – Str. 67-78.
 77. Шинкарик, М. І. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 5/2. – С. 94-101.
 78. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Лежандра-Ейлера на полярній осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2012. – Вип. 21/37. – С. 321-330.
 79. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур’є на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2012. – Вып. 2 (42). – С. 200-204.
 80. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті [R0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Найновите научнипостижения – 2013 : материали за ІХ международнанаучна практична конференция[София, 17-25 марта 2013г.].–София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. 21 : Математика физикась временни технологии на информации. – С. 34-43.
 81. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті [0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2013. – Вып. 2 (47). – С. 191-197.
 82. Шинкарик, М. І. Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича / М. І. Шинкарик // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 1, № 1-2. – С. 9-10.
 83. Шинкарик, М. І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк, О. М. Нікітіна // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (62), т. 1. – С. 60-64.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 2. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. [електронний ресурс] / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Збруч, 2008. – 213 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 4. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 52 с.
 5. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 6. Математика для економістів / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. - Ч. 2. : Теорія імовірностей і математична статистика. – 144 с.
 7. Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бака-лаврського і другого магістерського рівнів/ за ред. доц. М. І. Шинкарика. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 60 с.
 8. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ек. спец. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, В. О. Єрьоменко, О. М. Мартинюк, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 352 с.
 9. Математика для економістів [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 144 с.
 10. Єрьоменко, В. О. Математична статистика [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 247 с.
 11. Єрьоменко, В. О. Математична статистика.Теоретичний матеріал, практикум,індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 247 с.
 12. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 13. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 317 с.
 14. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей . Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 176 с .
 15. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 176 с.
 16. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Ректор і університет - одна історія на двох [Текст] / кол. авт. Г. П. Журавель, А. І. Крисоватий, Б. Л. Луців, М. І. Шинкарик ; кер. проекту В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 270 с.
 19. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 208 с.
 20. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.