Емпіричні методи програмної інженерії

Published on 24 March 2014

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках

Published on 11 July 2020
 

Філософія науки

Published on 03 July 2020

Філософія науки [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. Модуль 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. Модуль 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : тестово-контролюючі завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : уривки першоджерел. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Філософія науки [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Інженерія програмного забезпечення". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : силабус дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (модуль 1). Філософське осмислення науки та цивілізазійних процесів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (модуль 2). Проблеми конвергенції наукового знання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : тестово-контролюючі завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : уривки першоджерел. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : пам’ятка аспіранта. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Філософія науки [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Теорія і практика фіскальної консолідації

Published on 09 July 2020

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисциплінию. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації

Published on 09 July 2020

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисциплінию. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Стратегія і тактика банківського маркетингу

Published on 09 July 2020

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисциплінию. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Page 1 of 259