Методологія та організація наукових досліджень

Published on 08 November 2013

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : силабус курсу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Інженерія програмного забезпечення". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : силабус курсу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія ат організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.