Філософія науки

Published on 03 July 2020

Філософія науки [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. Модуль 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. Модуль 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : тестово-контролюючі завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : уривки першоджерел. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Філософія науки [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Інженерія програмного забезпечення". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : силабус дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (модуль 1). Філософське осмислення науки та цивілізазійних процесів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (модуль 2). Проблеми конвергенції наукового знання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : тестово-контролюючі завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : уривки першоджерел. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : пам’ятка аспіранта. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Філософія науки [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Філософія науки [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.