Міжнародне економічне право

Published on 01 November 2013

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право (англ) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової та дипломної магістерської робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : теми курсових робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Екологічна безпека

Published on 24 March 2014

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Екологія [електронний ресурс] : навч. посіб. – Тернопіль, 2019.

Екологічна безпека територій [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. М. Адаменка, Я. О. Адаменка. – Івано–Франківськ : Голіней, 2014.
Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти [Електронний ресурс] : посібник. – К : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017.
Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014.
Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування [Електронний ресурс] : практ. посіб. - Київ, 2019.
Техногенні катастрофи: причини та наслідки [Електронний ресурс] : лекція. - Краматорськ, 2012.
Наближення екологічного законодавства до права ЄС [Електронний ресурс] : метод. матеріали. - Київ, 2017.
Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць [Електронний ресурс] : список. - Київ, 2002.

 

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Кримінальне право (особлива частина)

Published on 29 October 2013

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали для проведення семін. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 

 

Кримінальне право (особлива частина) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Кримінальне право (загальна частина)

Published on 29 October 2013

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали для проведення семін. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екземену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Кримінальне право (загальна частина) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Криміналістика

Published on 31 October 2013

Криміналістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Криміналістика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Криміналістика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальрої дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали для проведення семін., практ. і лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Криміналістика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Криміналістика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Корпоративне право

Published on 31 October 2013

Корпоративне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали для проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Корпоративне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Корпоративне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Page 8 of 259