Комп'ютерна графіка

Published on 05 November 2013

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : анотація . - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Інформатика

Published on 26 March 2014

Інформатика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : словник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : тезаурус з інформатики. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаб. роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для лаб. робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Інформатика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для виконання самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студента. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Інформатика [Електронний ресурс] : практикум з інформатики. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Інформатика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформатика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Інформатика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Інформатика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Інформатика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

 

Інформаційні системи в менеджменті

Published on 11 November 2013

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : метод забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

 

Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Інвестиційна діяльність

Published on 18 October 2019

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : завдання для залікової модульної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Економіка підприємства

Published on 11 November 2013

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : організація і проведення тренінгу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : організація і проведення тренінгу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електроний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення курсу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занят. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Емпіричні методи програмної інженерії

Published on 24 March 2014

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Page 10 of 259