Афонська Наталія Григорівна

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Ратушна, Н. Проектна діяльність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. Ратушна, Н. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1.
  2. Афонська, Н. Г. Адаптація до реципієнта в бізнес-комунікації / Н. Г. Афонська, Н. М. Ратушна // Науковий потенціал – 2012 : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [21-23 берез. 2012 р.]. – К., 2012. – Ч. 3. – С. 46-49.
  3. Ратушна, Н. М. Місце індивідуальних науко-дослідницьких завдань у системі навчання і виховання в сучасній вищій школі / Н. М. Ратушна, Н. Г. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2.