Албанський Іван Богданович

албанський

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 180 с.
 2. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Албанський, І. Б. Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара–Крестенсона [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський.
 2. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 3. Ширмовська, Н. Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння [Електронний ресурс] / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29). – С. 112-118.
 4. Албанський, І. Б. Архітектура та структурна складність унітарних спецпроцесорів кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – 83-86.
 5. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик складності кореляційних спецпроцесорів реалізованих у різних ТЧБ / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 67-70.
 6. Албанський, І. Б. Аналіз структури та системних характеристик багатокаскадних регістрів зсуву кореляційних процесорів у різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський, Л. П. Гайда // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 15-23.
 7. Албанський, І. Б. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій /І. Б. Албанський, Я. М. Николайчук, І. О. Погонець та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 2. – С. 37-45.
 8. Албанський, І. Б. Дослідження інформативності алгоритмів процесорів обчислення автокореляційних функцій / І. Б. Албанський // Вісник Тернопільсьского національного технічного університету. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 227-235.
 9. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 10. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів : видавництво “Львівська політехніка”, 2010. – № 688. – С. 10-16.
 11. Албанський, І. Б. Теорія та алгоритми кореляційного опрацювання сигналів на основі лінійних та нелінійних операторів / І. Б. Албанський, Т.О. Заведюк, Г.Б. Корнійчук // Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)”. – Київ : Інститут кібернетики В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 12-13.
 12. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський, Т. О. Заведюк // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV)”. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 8-13.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 42 с.