Андрушків Тарас Ігорович

Тарас Ігорович Андрушків

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. - 186 с.
 2. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банками України в період розвитку економічної кризи / Тарас Андрушків, Ніна Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 91-95.
 2. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку / Тарас Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 113-119.
 3. Андрушків, Т. Сучасні проблеми у розвитку повноцінних ринкових засад функціонування банківської системи України / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 81-83.
 4. Андрушків, Т. Формування конкурентоспроможності фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 107-110.
 5. Андрушків, Т. Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання / Тарас Андрушків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 299-302.
 6. Андрушків, Т. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 3-13.
 7. Андрушків, Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 3-9.
 8. Андрушків, Т. Роль комерційних банків у розвитку депозитарної системи України / Тарас Андрушків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 196-198.
 9. Андрушків, Т. І. Проблеми реалізації кредитної політики баками України в умовах економічної кризи / Т. І. Андрушків // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч.  2. – С. 24-31.
 10. Андрушків, Т. І. Недосконалість регулювання банківської системи України НБУ у період 2014-2015 років в Україні / Т. І. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 102. – С. 94-105.
 11. Андрушків, Т. І. Злиття та поглинання в банківській системі України / Т. І. Андрушків // ScienceRise : наук. журнал. – Харків : НВП ПП  «Тех-нологічний центр», 2015. – № 6/3 (11). – С. 43-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Андрушків, Т. І. Передумови, причини і наслідки фінансово-кредитної кризи в Україні та її вплив на розвиток економіки [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 156-173.
 2. Андрушків, Т. І. Проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи подолання кредитної кризи [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 191-209.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Андрушків, Т. І. Структурні зміни ринку банківських послуг та кредитного ринку, зумовлені кризовими явищами в економіці [Текст] / Т. І. Андрушків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 7-23.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.