Атамась Наталя Іванівна

Наталя Іванівна Атамась

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Атамась, Наталія Іванівна Монетарна політика в доларизованій економіці України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01- економічна теорія та історія економічної думки / Наталія Іванівна Атамась. – Львів : ЛНУ, 2012. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Атамась, Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства / Наталія Атамась // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 34-39.
  2. Атамась, Н. Монетарна і фіскальна політика в системі державного регулювання економіки / Н. Атамась // Світ фінансів. – 2007. – 4. – С. 58-68.
  3. Атамась, Н. Новітні та ортодоксильні аспекти монетарної політики: діалектика теоретичних уявлень / Наталія Атамась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 268-272.
  4. Козюк, В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки / Віктор Козюк, Наталія Атамась // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 30-34.
  5. Козюк, В. В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні / В. В. Козюк, Н. І. Атамась // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 104-111.
  6. Атамась, Н. І. Вплив іноземного капіталу на доларизацію національної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.
  7. Атамас, Н. І. Сучасні суперечливі тенденції економіки у країнах з ринками, що виникають [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Козюк, В. В. Доларизація економіки : виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності [Текст] : монографія / В. В. Козюк, Н. І. Атамась. – Тернопіль : Астон, 2012. – 276 с.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2 : Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 648 с.