Єрьоменко Валерій Олександрович

yeromenko

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 

Публікації

СТАТТІ:

 1. Єрьоменко, В. Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, А. М. Алулійко // Укр. матем. журн. – 2010. – Т. 62. - № 6 – С. 773-783.
 2. Єрьоменко, В. Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / В. Єрьоменко, А. Алулійко // Нелінійні коливання. – 2010. - Т. 13. - № 3 – С. 336-345.
 3. Алілуйко, А Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, В. О. Єрьоменко // Проблеми аналітичної механіки : Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. – Т.5. - № 1 – С. 5-14.
 4. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, В. О. Єрьоменко.
 5. Єрьоменко, В. Періодичні розв'язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4, т. 14. – С. 181-187.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 52 с.
 2. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.
 3. Демчишин, О. І. Вища математика для економістів [Текст] : Навч. посіб. Ч.1. / О. І. Демчишин, В. О. Єрьоменко. – Тернопіль : Наукова порада, 2001. – 240 с.
 4. Демчишин, О. І. Вища математика для економістів [Текст] : Навч. посіб. Ч.1. / О. І. Демчишин, В. О. Єрьоменко. – Тернопіль : Наукова порада, 2003. – 331 с.
 5. Математика для економістів [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 144 с.
 6. Єрьоменко, В. О. Математична статистика [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 247 с.
 7. Єрьоменко, В. О. Математична статистика.Теоретичний матеріал, практикум,індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 247 с.
 8. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 317 с.
 9. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 10. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей . Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 176 с .
 11. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176 с.
 12. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 176 с.
 13. Єрьоменко, В. О. Основи нормування праці [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, Г. О. Коваленко, В. С. Рижиков. – К. : ЦУЛ, 2006. – 192 с.