Іващук Ольга Олегівна

Ольга Олегівна Іващук

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 239 c.
 2. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 c.

Публікації:

Статті:

 1. Іващук, О. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління [Електронний ресурс] / Ольга Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 163-169.
 2. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.
 3. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 8-15.
 4. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 5. Іващук, О. Особливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи [Електронний ресурс] / О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 95-105.
 6. Іващук, О. О. Роль банківської системи в економіці України [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 295-300.
 7. Оконська, Ольга Кількісна оцінка кредитного ризику [Текст] / Ольга Оконська, Наталія Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – липень-вересень (№3). – С. 118-122.
 8. Оконська, Ольга Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування [Текст] / Ольга Оконська // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 2. – С. 70-79.
 9. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків [Текст] / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – вип. 9. – С. 113-114.
 10. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 11. Ivashchuk, O. O. China's monetary policy within the context of yuan internationalization / Olha Olehivna Ivashchuk, Andrii Mykhaylovych Pin // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 1. – С. 125-130.
 12. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 13. Іващук, О. О. Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Наукові записки  національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – Острог:Видавництво "Національнийуніверситет "Острозькаакадемія", 2013. – Вип. – 23. – С. 285-289.
 14. Іващук, О. О. Антикризові механізми відновлення стійкості банківської системи в умовах глобальної нестабільності / О. О. Іващук, О. В. Іващук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 5. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с. – Із змісту : Іващук, О. О. Міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ. – С. 95–109.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 2. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.