Москаль Юрій Володимирович

Навчально-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти ТНЕУ

Посада: провідний інженер

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москаль, Ю. Вітакультурне обгрунтування сучасної цивілізаційної самоідентичності / Ю. Москаль // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.27-28.
 2. Москаль, Ю. Ідентифікація й ідентичність у суспільному форматі теоретичного аналізу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 96-112.
 3. Москаль, Ю. Класична і корпоративна освіта у XXI столітті - трансформація розвиткових засад функціонування сфери / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 161-175.
 4. Москаль, Юрій Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 163-170.
 5. Москаль, Ю. Особливості фінансування вищої освіти країн світу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С.110-119.
 6. Москаль, Юрій Проблеми отримання інформації, накопичення та обміну знаннями в епоху Інтернет-глобалізації / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.128-136.
 7. Москаль, Юрій Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної вищої освіти / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 116-122.
 8. Москаль, Ю. Структура економічної ідентичності її визначення та розгляду / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2007. – №3. – С. 98-102.
 9. Москаль, Ю. Економічна ідентичність як психологічна категорія / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2005. – Модуль 1. – С. 14-16.
 10. Москаль, Ю. Освітня сфера в епоху глобалізації- кардинальна зміна пріоритетів / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 6. – С. 47-49.
 11. Москаль, Ю. Підприємницька освіта- переваги і недоліки в управлінні вищими навчальними закладами / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 8. – С. 39-44.
 12. Москаль, Ю. Поняття «знання» і трансформація системи вищої освіти: методологічний аспект / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 12. – С. 50-52.
 13. Москаль, Ю. Співробітництво виробництва та ВНЗ у підготовці фахівців – визначальна риса постіндустріального суспільства / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 5. – С. 64-66.
 14. Москаль, Ю. Сфера знань як новітня галузь суспільного виробництва та роль навчальних закладів у її функціонуванні / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 7. – С. 52-59.
 15. Москаль, Ю. Трансформація освітньої парадигми та роль наукової роботи / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 11. – С. 28-32.
 16. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіон / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 116-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.