Августин Руслан Ростиславович

августин

Кафедра комп'ютерних наук, кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : дис... канд. екон. наук / Августин Руслан Ростиславович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006.. - 197 c.
 2. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Августин Руслан Ростиславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж.. - Л., 2006.. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Августин, Р. Інструментарій управління муніципальною нерухомістю в умовах становлення ринкових відносин / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 208-210.
 2. Августин, Р. Основні підходи до вибору механізмів управління комунальною нерухомістю / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 144-150.
 3. Августин, Р. Світовий та вітчизняний досвід управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 57 ­– 60.
 4. Августин, Р. Шляхи вдосконалення механізмів управління об'єктами комунальної власності міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 181-185.
 5. Августин, Р. Напрямки удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 250-253.
 6. Августин, Р. Інформаційне забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 192-194.
 7. Августин, Р. Поняття і зміст права комунальної власності: проблемні моменти / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка, 2006. – № 20. – С. 40-42.
 8. Августин, Р. Конкурентоспроможність та основні поняття, що її характерезують / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 39-44.
 9. Августин, Р. Використання інструментарію територіального маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування / Р. Августин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, – 2007. – № 7. – С. 11-13.
 10. Августин, Р. Зовнішньоекономічна діяльність в сучасних умовах: проблеми та загрози / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 41-44.
 11. Августин, Р. Цінова політика та її формування в умовах ринку / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 126-129.
 12. Августин, Р. Проблематика вартості житла в Тернополі / Р. Августин // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 143-148.
 13. Бабій, В. М. Митні органи України та їх роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 230-233.
 14. Бабій, В. М. Облік основних засобів і нематеріальних активів / В. М. Бабій, Р. Августин, О. Дмитришин // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 1999. – Вип. 3. – С. 64-68.
 15. Бабій, В. М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 8. – С. 54-63.
 16. Августин, Р. Тенденції формування регіонального комплексу соціально-комунальних послуг / Р. Августин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 52-57.
 17. Августин, Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та метод [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 109-114.
 18. Августин, Р. Р. Особливості організації фінансових відносин природного монополіста в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 119-125.
 19. Августин, Р. Р. Природні монополії: економічна сутність та об’єктивна потреба їх виникнення [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.4. – С. 167-172.
 20. Августин, Р. Теоретичні основи управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 85-90.
 21. Августин, Р. Комунальна власність – основа економічного розвитку територіальних громад [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 22. Августин, Р. Особливості формування корпоративного управління комунальною власністю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 23. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Роман Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 24. Августин, Р. Р. Фактори впливу на фінансові результати діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк.
 25. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні основи діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. Економічна. – 2010.  – Вип. 33. – С. 180-185.
 26. Августин, Р. Р. Західноукраїнський досвід втілення ідей економічного персоналізму у міжвоєнну добу [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин.
 27. Августин, Р. Р. Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації / Р. Р. Августин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 246-250.
 28. Августин, Р. Р. Формування інституціонального механізму регулювання тіньового сектора та економічного зростання держави [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 178-187.
 29. Августин, Р. Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24(1). – С.192-197.
 30. Августин, Р. Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. –№ 1(76).– С. 4-9.
 31. Августин, Р. Р. Етиміологія тінізації економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(15).– С. 159-163.
 32. Августин, Р. Р. Механізм формування прибутку природного монополіста [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2010. – Вип. 11. – С.124-128.
 33. Августин, Р. Р. Основні підходи до визначення показників результативності функціонування природного монополіста / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 259, т. VI. – С. 1475-1481.
 34. Августин, Р. Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки / Р. Р. Августин // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – № 23. – С. 165-173.
 35. Августин, Р. Р. Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.15. – C. 201-209.
 36. Августин, Р. Р. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій  в  умовах динамічного зовнішнього середовища / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач // Наука молода. – 2012. – Вип. 18. – С. 9-13.
 37. Августин, Р. Р. Концептуальні характеристики взаємозв’язків тіньової економіки та соціально-економічного розвитку держави / Р. Р. Августин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : екон.-правовий, наук.-практ. журнал. – 2013. – № 4 (55). – С. 164-169.
 38. Августин, Р. Р. Моделювання процесів тінізації економічних відносин в теорії економічного зростання [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 462-468.
 39. Августин, Р. Р. Моделювання впливу тінізації економіки на соціально-економічний розвиток / Р. Р. Августин, Р. Л. Лупак // Проблемы развития внешне-экономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Т. 1. – С. 209-212.
 40. Августин, Р. Р. Індентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 3. – С. 37-41.
 41. Августин, Р. Р. Обліково-статистичні підходи до оцінювання обсягу та рівня тіньової економічної діяльності / Р. Р. Августин. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 125-129.
 42. Августин, Р. Р. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України [Електронний ресурс] / Р. Л. Лупак, Р. Р. Августин, М. В. Цап // Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106). – С. 208-217.
 43. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тінізaції ринку прaці України як передумова формування державної політики його детінізації [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 8. – С. 144-149.
 44. Августин, Р. Р. Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6, т. 1. – С. 235-238.
 45. Августин, Р. Р. Регіонaльні хaрaктеристики тіньового сектору економіки України [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т.19, вип. 3/3. – С. 62-66.
 46. Августин, Р. Р. Нaслідки експaнсії глобaльної тіньової економіки у систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – Вип. 8 (4). – 2014. – С. 27-34.
 47. Августин, Р. Р. Моделювання взаємовпливів розвитку соціально-економічного середовища та тіньового сектора економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. IV (56). – С. 6-13.
 48. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тіньової економіки України обліково-статистичними методами [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, В. Г. Васильців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 1. – С. 28-31.
 49. Августин, Р. Р. Ідентифікація структури та формування державної політики запобігання тінізації регіональної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – Вип. № 7. – С. 554-559.

МОНОГРАФІЇ:

 1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 3. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Р. Р. Августин. - Тернопіль : Крок, 2017. - 309 с.
 4. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 5. Августин, Р. Р. Тіньовий сектор та його вплив на збалансований розвиток національної економіки [Текст] / Р. Р. Августин // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 101-119.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1.  Августин, Р.Р. Управління інформаційними зв’язками [Текст]: навч. посіб. / Р.Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с.