Письменний Віталій Валерійович

Pysmennuy

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 297 c.
 2. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень  [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 4.
 2. Малиняк, Б. С. Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 3.- С.67-77.
 3. Мартинюк, В. П. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 83–89.
 4. Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 158-163.
 5. Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів / В. Письменний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 70-80.
 6. Письменний В. Оподаткування нерухомого майна: зарубіжний практицизм, українські перспективи / В. Письменний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 96-100.
 7. Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів / В. Письменний // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац.. еконон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129.
 8. Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 54-59.
 9. Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 61-70.
 10. Письменний В. Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням / В. Письменний // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 75-86.
 11. Письменний В. Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 30-36.
 12. Письменний, В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 151-158.
 13. Письменний, В. В. Інституційні зміни системи розмежування повноважень в сфері місцевого оподаткування / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 49–56.
 14. Письменний, В. В. Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області /В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 109–113.
 15. Письменний, В. В. Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 120–127.
 16. Письменний, В. В. Нобелівська премія у галузі економіки в 2007 році дісталася американським ученим / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 179–181.
 17. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні податку на нерухомість / В. В. Письменний // Теорія & практика ринків. – 2009. – № 2. – С. 36–50.
 18. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні прогресивної форми оподаткування доходів фізичних осіб / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 17. – С. 40–48.
 19. Письменний, В. В. Податкова культура в умовах демократизації суспільства / В. В. Письменний // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – № 10. – С. 231–239.
 20. Письменний, В. В. Стимулюючий характер оподаткування у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 137–142.
 21. Письменний, В. В. Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / В. В. Письменний, Т. В. Бородіца // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 140–143.
 22. Письменний, В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 123-128.
 23. Письменний, В. Неплатоспроможність адміністративно-територіальних одиниць: причини виникнення і шляхи подолання / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 95-101.
 24. Письменний, В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні / В. Письменний // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 58-65.
 25. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс] / О. П. Кириленко, В. В. Письменний.
 26. Письменний В. В. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1. – С. 101–106.
 27. Письменний В. В. Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 24.– С. 349–355.
  1. Письменний В. В. Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань [Електронний ресурс] / В. І. Письменний, В. В. Письменний // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – №5.– С. 20–27.
   
 28. Письменний В. В. Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки».– 2013. – №4. – C. 142–147.
 29. Письменний В. В. Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 26. – С. 271–281.
 30. Письменний В. В. «Дармоїдство» чи надмірне багатство: знаходження консенсусу в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Наука молода. – 2013. – №20. – С. 77–80.
 31. Письменний В. В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн [Електронний ресурс] / В. В. Письменний, Х. П. Палац // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 112–122.
 32. Письменний В. В. Податок на косметичні операції: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 205-212.
 33. Письменний, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій / В. Письменний // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 205-212.
 34. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні // Наука молода. – 2015. – №23. – С. 73–79.
 35. Письменний, В. Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними рівнями бюджетної системи / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 23-33.
 36. Письменний, В. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 53-61.
 37. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні / Віталій Валерійович Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 73-81.
 38. Письменний, В. Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2.– С. 80-89.
 39. Письменний, В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій / В. В. Письменний // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 24-30.
 40. Письменний, В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 173-182.
 41. Письменный, В. В. Налог на грудь: украинскому Минфину есть чему поучиться у США [Электронный ресурс] / В. В. Письменный.
 42. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць / О. П. Кириленко, В. В. Письменний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 1. – C. 87-93.
 43. Письменний, В. В. Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України / В. В. Письменний // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2012. – Ч. 2. – С. 292-295.
 44. Письменний, В. В. Збір за місця для паркування транспортних засобів: недоліки механізму справляння та шляхи їх усунення / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 59-66.
 45. Письменний, В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 87-94.
 46. Письменний, В. В. Оподаткування пластичних і не пластичних косметичних операцій: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – C. 205-212.
 47. Письменний, В. Субвенції у формуванні доходів місцевих бюджетів України /Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 34-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Письменний, В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 196 с.
 2. Письменний, В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 468 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 6. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 7. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с. – Із змісту : Письменний В. В. Підвищення ефективності місцевого оподаткування / В. В. Письменний.
 8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 9. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2010. – 380 c. – Із змісту : Письменний В. В. Оподаткування надмірного багатства у контексті зниження величини соціальної нерівності в суспільстві / В. В. Письменний.
 10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 11. Письменний, В. В. Оптимізація бюджетних видатків на соціальний захист пенсіонерів в умовах побудови соціально орієнтованої економіки [Текст] / В. В. Письменний // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 299-313.
 12. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 14. Письменний, В. В. Розвиток інституту державних запозичень в умовах побудови в Україні інноваційної моделі економічного розвитку [Текст] / В. В. Письменний // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-149.
 15. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / заг. ред. передмова Ф. О. Ярошенка. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 804 с. – Із змісту : Письменний В. В. Розділ 12. «Місцеві податки і збори» / Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / В. В. Письменний.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Електронний ресурс] : у 3-х т. [станом на 01.12.2011 р.]. Т. 3 / Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфименко [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Ірпінь : ДННУ АФУ, 2011. – 742 с.
 8. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 9. Письменний, В. В. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 10. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Письменний, В. В. – С. 7–41 ; С. 80–95 ; С. 116–135.
 11. Кириленко, О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях [Текст] = Basics of scientific research in schemes and tables : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.
 12. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. 
 13. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 14. Малиняк, Б. С. Функціональне призначення видатків бюджетів на економічну діяльність і основи їхнього планування та фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 377-389.
 15. Письменний, В. В. Бюджетне кредитування економіки [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 400-411.
 16. Письменний, В. В. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 533-538.
 17. Письменний, В. В. Видатки бюджету на оборону [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 538-548.
 18. Письменний, В. В. Функціональне призначення і склад видатків бюджету на управління й оборону, основи їхнього планування та фінансування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-533.
 19. Лучка, А. В.  Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / А. В. Лучка, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 20. Письменний, В. В.  Зміст місцевої фінансової політики та її сигменти [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 31-36.
 21. Письменний, В. В.  Поняття та види доходів місцевих бюджетів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 71-74.
 22. Письменний, В. В.  Поширення практики самооподаткування мешканців територіальних громад [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 23. Письменний, В. В.  Право податкової ініціативи [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 38-40
 24. Письменний, В. В.  Принципи організації місцевої фінансової політики [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 37-38.
 25. Письменний, В. В.  Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 95-100.
 26. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 27. Письменний, В. В.  Теоретичні основи місцевого оподаткування [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 74-78.
 28. Письменний, В. В.  Характеристика механізму справляння місцевих податків і зборів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 78-85.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 2. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.