Підгаєць Сергій Васильович

pdgayecКафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 240 с.
  2. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

Статті:

  1. Мельник, А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / Алла Мельник, Сергій Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип.1. – С. 7-19.
  2. Сіташ, Т. Д. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я: прагматика та пріоритети / Т. Д. Сіташ, С. В. Підгаєць // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 316-318.
  3. Підгаєць, С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 76-81.
  4. Підгаєць, Сергій Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3 : верес. – С. 291-305.
  5. Підгаєць, С. В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я / С. В. Підгаєць, Т. Д. Сіташ // Економіка розвитку. – 2012. – № 3. – С. 32-37.
  6. Підгаєць, С. В. Модернізація системи охорони здоров’я / Т. Д Сіташ, С. В. Підгаєць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформац.-аналіт. журнал. – Київ : АФ «Аналітик», 2013. – № 11/2. – С. 9-12.
  7. Підгаєць, С. В. Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / С. В. Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 137-145.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Мельник, А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с.