Подковенко Тетяна Олександрівна

подковенко то

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Подковенко, Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П.Скоропадського, Директорія УНР) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Подковенко Тетяна Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 228 арк.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Подковенко, Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів гетьманату Павла Скоропадського / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 11-14.
 2. Подковенко, Т. Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 40-44.
 3. Подковенко, Т. Законодавча діяльність директорії / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С.80-85.
 4. Подковенко, Т. О. Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. ¬ С. 31-38.
 5. Подковенко, Т. О. Філософія права в системі юридичної освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 26-30.
 6. Подковенко, Т. О. Становлення правової конфліктології як науки та її місце в системі юридичної освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко.
 7. Подковенко, Т. О. Український вимір демократії та становлення громадського суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 86-91.
 8. Подковенко, Т. О. Директорія УНР: формування засад української державності [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 35-40.
 9. Подковенко, Т. О. Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 782-787.
 10. Подковенко, Т. О. Роль філософії права у системі сучасного гуманітарного знання [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко.
 11. Подковенко, Т. О. Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної Ради [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2(18). – С. 35-40.
 12. Подковенко, Т. О. Система законодавства України в 1917–1921 рр. / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 91-94.
 13. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Центральної Ради / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. Вип. 3. – С. 122-129.
 14. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Директорії / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 114-118.
 15. Подковенко, Т. О. Конституція та конституційні акти Української Центральної Ради: історико-правовий аспект / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5. – С. 123-130.
 16. Подковенко, Т. О. Земельне законодавство України в 1917 – 1920 рр. / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 34, ч. ІІ. – С.162-167.
 17. Подковенко, Т. О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил в період Центральної Ради / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 36, ч. ІІ. – С. 155-163.
 18. Подковенко, Т. О. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2003. – Вип. 21. ¬ С. 77-83.
 19. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Директорії УНР // Т. О. Подковенко / Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 80-84.
 20. Подковенко, Т. О. Становлення системи законодавства Директорії УНР / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6.– С. 33-40.
 21. Подковенко, Т. О. Конституційне законодавство Української Держави Гетьманату П. Скоропадського / Т. О. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №  6. – С. 8-12.
 22. Подковенко, Т. О. Українська Центральна Рада: досвід становлення національного законодавства / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 38. ¬ С. 77-83.
 23. Подковенко, Т. О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 41. – С. 146-152.
 24. Подковенко, Т. О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил в період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К.,  2008. – Вип. 42. – С. 77-83.
 25. Подковенко, Т. О. Роль медіації у розв’язанні юридичних конфліктів / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 44-50.
 26. Подковенко, Т. О. Право в контексті філософсько-правового осмислення [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – К. : НАУ, 2011. – № 1 (18). – С. 20-23.
 27. Подковенко, Т. О. Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – К. : НАУ, 2012. – № 2 (23). – С. 21-25.
 28. Подковенко, Т. О. Українська Центральна Рада в національному державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 68-76.
 29. Подковенко, Т. О. Ціннісні аспекти права в контексті сучасного праворозуміння [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 21, ч. І, т. 3. – С. 252-255.
 30. Подковенко, Т. О. Концепція правової держави через призму свободи індивіда у творчості І. Канта [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. ІІ, т. 1. – С. 86-90.
 31. Подковенко, Т. О. Судовий прецедент та проблеми визнання його джерелом права в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6, т. 1. – С. 7-10.
 32. Подковенко, Т. О. Індивід, суспільство і держава: грані співвідношення у концепції Томаса Гоббса [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 24, т. 4. – С. 190-194.
 33. Подковенко, Т. О. Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 32-38.
 34. Подковенко, Т. О. Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко, Л. В. Павелко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 6. – С. 830-833.
 35. Подковенко, Т. О. Принципи юридичної відповідальності: зміст та основні критерії класифікації [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко, Л. В. Павелко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7. – С. 26-29.
 36. Подковенко, Т. О. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1, т. 1. – С. 45-49.
 37. Подковенко, Т. О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. –Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Вип. 1. – 26-31.
 38. Подковенко, Т. О. Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. –  2016 р. – Вип. 2. – С. 29-33.
 39. Подковенко, Т. О. Стандарти справедливого суду відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Право і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 30-35.
 40. Подковенко, Т. Справедливість у системі цінностей права [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 10-14.
 41. Подковенко, Т. О. Правові засади будівництва Української Держави в період Гетьманату П. Скоропадського [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 50-56.
 

Пославська Людмила Іванівна

poslavska-lyudmila-vanvnaКафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інститут економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Пославська, Людмила Іванівна Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Іванівна Пославська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 250 с.
 2. Пославська, Людмила Іванівна Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Іванівна Пославська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Головай, Н. М. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 302-307.
 2. Пославська, Л. І. Облік витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» [Електронний ресурс] / Л. І. Пославська.
 3. Пославська, Л. І. Економічна сутність та роль витрат в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Людмила Іванівна Пославська // Регіональна бізнес-економіка та управління.– 2013.– № 1(37).– С. 134-139.
 4. Головай, Н. М. Центри відповідальності в управлінні підприємством: поняття, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Економічні науки : зб. наук. праць Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (34), ч. 2. – С. 438-444.
 5. Пославська, Л. І. Внутрішня звітність за центрами відповідальності [Електронний ресурс] / Л. І. Пославська. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1).
 6. Пославська, Л. І. Практичні аспекти обліку прямих витрат за центрами відповідальності [Електронний ресурс] / Л. І. Пославська // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 225-231.
 7. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 8. Пославська, Л. І. Класифікація витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» у будівництві / Л. І. Пославська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012 р. – Вип. 30, ч. 3. – С. 110-113.
 9. Пославская, Л. И. Организация учета за центрами ответственности на предприятиях строительной отрасли / Л. И. Пославская // European Applied Sciences. – 2013. – Vol. 2, № 11. – С. 62-65.
 

Пітух Ігор Романович

pituchКафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пітух, Ігор Романович Методи організації руху даних в розподілених комп'ютерних системах на основі матричних моделей [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.13 / Ігор Романович Пітух. – Івано-Франків. : ІФНТУНГ, 2007. – 184 с.
 2. Пітух, Ігор Романович Методи організації руху даних в розподілених комп'ютерних системах на основі матричних моделей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі / Ігор Романович Пітух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Моделі опрацювання даних в інтерактивних інформаційних системах / І. Р. Пітух, Ю. П. Франко, Б. С. Бондарчук, О. А. Прокін // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 58-60.
 2. Франко, Ю. П. Застосування дистанційних форм навчання на основі інтерактивних інформаційних систем / Ю. П. Франко, І. Р. Пітух, Ю. Ю. Франко // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 160-161.
 3. Пітух, І. Р. Використання властивостей інтервальних похибок при моделюванні технологічних процесів / І. Р. Пітух, М. П. Дивак, Н. П. Шкляренко, Ю. П. Франко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький : ТУП, 2000. – C. 272.
 4. Пітух, І. Принципи побудови комп’ютерних  мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / І. Пітух, Я. Николайчук, Н. Возна // Вісник національного університету  „Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 5. Пітух І. Моделювання руху даних та методологія проектування комп’ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / І. Пітух, Я. Николайчук, Н. Возна // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 2, ч.1 , т. 2. – С. 33-35.
 6. Пітух, І. Р. Моделі комп’ютерних мереж на основі інтегральних економічних епюр // Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці. –  Київ, 2004. – Вип. 27. – С. 81-86.
 7. Pituh, I. Information technologies of models formalization and designing for data movement in computer networks of automatic control system / I. Pituh, Y. Nykolaychuk, N. Vozna, L. Nykolaychuk // Proceedings of the third IEEE workshop on Intelligent data acquisition and advanced computing systems: Technology and applications IDAACS. – Sofia, Bulgaria, 2005. – P. 253-259.
 8. Пітух, І. Р. Особливості структурної організації фреймів в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралеленням інформаційних потоків / І. Р. Пітух // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 7-10.
 9. Пітух, І. Р. Проектування характеристик системних об'єктів комп'ютерних мереж з глибоким розпаралеленням інформаційних потоків / І. Р. Пітух // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 133-136.
 10. Пітух, І. Р. Критерії ефективності використання ресурсів архітектури інформаційних систем, які реалізують моделі руху даних / І. Р. Пітух // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2006. – № 5. – С. 106-109.
 11. Пітух, І. Р. Теоретичні основи та інформаційні технології побудови логіко–статистичної інформаційної моделі (ЛСІМ–4) на основі контролю спектральних характеристик об’єктів управління / І. Р. Пітух, І. В. Андрушко, Я. М. Николайчук // Оптико–електронні інформаційно–енергетичні технології. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – № 2 (12). – С. 110-118.
 12. Пітух, І. Р. Теоретичні основи побудови моделей економічних епюр руху даних в комп’ютерних мережах з використанням різних теоретико- числових базисів / І. Р. Пітух // Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2006. – Вип. 37. – С. 42-46.
 13. Пітух, І. Р. Інформаційна технологія побудови миттєвих та інтегральних економічних епюр руху даних на основі циклів матричних моделей комп’ютерних систем / І. Р. Пітух // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 130-134.
 14. Пітух, І. Р. Формалізація характеристик та моделей архітектур інформаційних систем / І. Р. Пітух // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – № 2 (9). – С. 96-105.
 15. Пітух, І. Р. Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на основі матричних моделей / І. Р. Пітух, Я. М. Николайчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 5. – С. 134-136.
 16. Пітух, І. Р. Матричні моделі архітектур розподілених комп’ютерних систем та методологія побудови алгоритму діагностування руху даних центральним сервером / І. Р. Пітух // Искусственный интеллект. –Донецьк : НАН України, 2009. – № 1. – С. 286-292.
 17. Пітух, І. Р. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / І. Р. Пітух, М. М. Касянчук, І. З. Якименко та ін. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2011. – № 3. –  С. 265-272.
 18. Пітух, І. Р. Оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу [Електронний ресурс] / І. Р. Пітух, Ю. П. Франко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 1. – С. 84-87.
 19. Пітух, І. Р. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійнихстанів процесів буріння [Електронний ресурс] / І. Р. Пітух, Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський та ін. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – № 3 (29). – С. 112-118.
 20. Пітух, І. Р. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор-інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі [Електронний ресурс] / І. Р. Пітух, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 21. Пітух, І. Р. Розширення критеріїв інтерактивності комп’ютеризованих систем [Електронний ресурс] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № (29). – C. 30-34.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 392 с.
 

Поджаренко Катерина Євгенівна

ПоджаренкоКафедра правового регулювання економіки і правознавства Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Поджаренко, Катерина Євгенівна Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Катерина Євгенівна Поджаренко; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ.– К. : Б.в., 2009.– 242 с.
 2. Поджаренко, Катерина Євгенівна Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Катерина Євгенівна Поджаренко; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : Б.в., 2009.– 18 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Поджаренко, К. Є. Криміналістичні проблеми розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності / К. Є. Поджаренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 4. – С. 126-130.
 2. Поджаренко, К. Є. Сучасні особливості порушень прав інтелектуальної власності та їх способи / К. Є. Поджаренко // Вісник Дніпропетровського Університету Внутрішніх Справ. –2007. – № 1. – С. 290-297.
 3. Поджаренко, К. Є. Криміналістична характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності / К. Є. Поджаренко // Вісник Дніпропетровського Університету Внутрішніх Справ. – 2007. – № 2. – С. 286-292.
 4. Поджаренко, К. Є. Характеристика та розвиток законодавства України, що охороняє інтелектуальну власність / К. Є. Поджаренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2008. – № 2. – С. 72-81.
 5. Поджаренко, К. Є. Особливості проведення огляду місця події по справах про злочинні порушення прав інтелектуальної власності / К. Є. Поджаренко // Право та суспільство. – 2009. – № 1. – С. 127-135.
 

Піговський Юрій Романович

 Pihovskyj

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Піговський, Юрій Романович. Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Ю.Р.Піговський ; ТНЕУ. - Тернопіль., 2008. - 187 с.
 2. Піговський, Юрій Романович. Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Ю.Р.Піговський ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2008. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Биковий П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 128-133.
 2. Марценюк Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 3. Пасічник Р. М. Ідентифікація системи моно-ієрусалимського з керованим зворотнім зв'язком / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Комп`ютинг. – 2008. – № 1. – С. 146-150.
 4. Пасічник Р. М. Ідентифікація жорстких нелінійних моделей хіміко-технологічних систем / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1, т. 12. – С. 12-22.
 5. Пасічник, Р. Алгоритм управління перехідним процесом завантаження багатозонного термоагрегату / Р. Пасічник, В. Кочан, Ю. Піговський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 118-126.
 6. Піговський, Ю. Адаптивна математична модель нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського [Електронний ресурс] / Ю. Р. Піговський.
 7. Пасічник, Р. Адаптивна модель динаміки систем мікроорганізмів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журнал. Технічні науки. – Хмельницький, 2007. – Т. 1. – С. 36-40.
 8. Дерлиця, М. Вдосконалена система керування багатозонними термоагрегатами [Електронний ресурс] / М. Й. Дерлиця, Ю. Р. Піговський, Р. М. Пасічник, В. В. Кочан // Вісник Технологічного університету Поділля : наук. журнал.  Технічні науки. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 1. – C. 30-33.
 9. Пасічник, Р. Ідентифікація моделі броварного бродіння в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. - № 1. – С. 10-15.
 10. Пасічник, Р. Моделювання термокерованих систем Моно-Ієрусалимського з мінімальними побічними виходами в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця, 2008. – № 1(11). – С.69-75.
 11. Піговський, Ю. Параметрична ідетифікація моделей динаміки низькотемпературних термокерованих процесів [Електронний ресурс] / Ю. Р. Піговський // Відбір і обробка інформ. - 2008. - Вип. 28 (104). – С. 1-9.
 12. Дивак, Т. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 13. Шевчук, Б. Оброблення, кодування і передавання інформації в мережах дистанційного та тривалого моніторингу ЕКС великої кількості людей [Електронний ресурс] / Богдан Шевчук, Валерій Задірака, Юрій Піговський[та ін.].
 14. Bartkova, L. Investigation and Simulation Social and Ecological Factors Influence on the Social-Ecological Damage [Електронний ресурс] / Lyudmila Bartkova , Mykola Dyvak , Yuriy Pigovsky , Frederick Satkowiak.
 15. Pasichnyk, R. Optimization Approaches of Multizone Furnace Loading Process Control [Електронний ресурс] / R. Pasichnyk , A. Vande Wouwer , Y. Pigovsky.
 16. Pasichnyk, R. Modeling Dynamics of Microorganisms Systems under Uncertainty [Електронний ресурс] / Roman Pasichnyk, Yuriy Pigovsky.
 17. Pigovsky, Y. Model of Periodical Thermal Chemical Processes with Fuzzy Parameters [Електронний ресурс] / Yuriy Pigovsky.
 18. Dyvak, M. Modeling of Fermentation Processes under Limited by Amplitude Errors of a Technological Process [Еlectronic resource] / M. Dyvak, Ye. Маrtsenyuk, Y. Pigovsky.
 19. Дивак, М. П. Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, І. В. Гураль, Ю. Р. Піговський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : Вид-во КДУ, 2015. – Вип. 3 (92). – C. 129-136.
 20. Піговський, Ю. Р. Параметрична ідентифікація моделей динаміки низькотемператур­них термокерованих процесів / Юрій Романович Піговський // Відбір і обробка інформації. – Львів, 2008. – Вип. 28. – С. 53-60.
 21. Шевчук, Б. М. Реализация информационно-эффективной и скрытной передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях / Богдан Михайлович Шевчук, Євгенія Олексіївна Марценюк, Юрій Романович Піговський // Journal of Qafqaz University. An International Journal: Mathematics and Computer Science : міжнар. журн. Кавказького ун-ту. – 2011. – No. 31. – С. 23-31.
 22. Піговський, Ю. Р. Ефективний емпіричний метод дедублікації на файловому рівні / Юрій Романович Піговський // Проблеми програмування. – К., 2014. – № 4. – С. 26-32.