Пушкар Марія Григорівна

pushckar

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Пушкар, М. Кваліфікаційне забезпечення аграрного виробництва в умовах перехідної економіки / Марія Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 68-70.
 2. Пушкар, М. Оплата аграрної праці в суспільстві з ринковою економікою / Марія Пушкар, Михайло Гулька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2006. - № 20. - С. 188-190.
 3. Пушкар, М. Г. Формування проблем функціонування трудоресурсного потенціалу аграрної економіки / М. Г. Пушкар, М. С. Гулька // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 268-272.
 4. Пушкар, М. Г. Методичні підходи до реалізації державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року / М. Г. Пушкар, Б. Т. Пушкар, М. І. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 173-176.
 5. Пушкар, З. Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області / З. Пушкар, Б. Пушкар, М. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 10-15.
 6. Пушкар, М. Особливості формування «аграрної» експортної стратегії України [Електронний ресурс] / М. Пушкар, Р. Баглей, М. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 199-205.
 7. Пушкар, М. Г. Тенденції розвитку зернової галузі в Україні [Електронний ресурс] / М. Г. Пушкар, М. І. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 186-188.
 8. Пушкар, М. Г. Правові аспекти зайнятості населення сільських територій / М. Г. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 180-183.
 9. Пушкар, М. Проблеми мотивації праці / Марія Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 168-171.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. Г. Економіка і нормування праці : завдання, задачі, тести [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 210 с.
 2. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 3. Пушкар, М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч.- метод. посіб. / М. Г. Пушкар, Р. Р. Баглей, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 

Потинський Микола Лікандрович

potunskujКафедра економіки підприємств Нововолинського факультету

Вчене звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Важинськи, Ф. А. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель Розглянуто економічне стимулювання як одне з головних функцій механ [Електронний ресурс] / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук, М. Л. Потинський // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. − Вип. 21.13. – С. 166-171.
 2. Важинський, Ф .А. Екологічні аспекти розвитку сільських ериторій [Електронний ресурс] / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук, М. Л. Потинський // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. − Вип. 21.10. – С. 84-88.
 3. Гаврилко, П. П. Методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку [Електронний ресурс] / П. П. Гаврилко, М. Л. Потинський // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2011. − Вип. 21.17. – С. 170-175.
 4. Потинський, М. Л. Основні аспекти вдосконалення системи управління промисловими підприємствами [Електронний ресурс] / М. Л. Потинський А. В. Колодійчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. − Вип. 19.12. – С. 250-254.
 5. Потинський, М. Л. Особливості управління підприємствами машинобудівного комплексу в умовах нестабільності економічного середовища [Електронний ресурс] / М. Л. Потинський А. В. Колодійчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. − Вип. 19.11. – С. 220-233.
 

Сторінка 17 із 17