Русенко Ярослав Григорович

rusenko-ya.g

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Секція безпеки життєдіяльності людини

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Русенко, Ярослав Григорович Реінфікування тваринницьких приміщень після дезінфекції. Засоби і методи його попередження [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Русенко Ярослав Григорович ; Ін-т вет. медицини УААН. - Л., 2001. - 154 c.
  2. Русенко, Ярослав Григорович Реінфікування тваринницьких приміщень після дезінфекції. Засоби і методи його попередження [Текст] : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Русенко Ярослав Григорович ; Львівська держ. академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Л., 2001. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Олійник, Н. Глобалізація економіки, інформаційна рефолюція у системі освіти та психічне здоровя молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 140-149.
  2. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
  3. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
  4. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року. М. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
  5. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року. М. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
  6. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Розробка і впровадження системи належної гігієнічної практики (GMP, GHP) в господарствах-виробниках молока коров'ячого сирого [Електронний ресурс] : посібник / уклад. В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, Я. Г. Русенко [та ін.]. – Тернопіль : [ б. в. ], 2012. – 30 с.
  2. Русенко, Я. Г. Безпека життєдіяльності. Термінологічний словник-довідник [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Г. Русенко. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 178 с.