Романюк Михайло Дмитрович

романюк михайло дмитрович

Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

  1. Романюк, М. Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 50-60.
  2. Романюк, М. Д. Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону (на прикладі областей Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк, Д. М. Романюк.
  3. Романюк, М. Д. Якість економічної освіти та шляхи її підвищення у контексті сучасних глобалізацій них процесів [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк, Г. Д. Калашніков.
  4. Романюк, М. Д. Вплив глобалізаційних процесів на демографічний та соціально-економічний розвиток Карпатського регіону [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк.
  5. Романюк, М. Д. Розвиток туристичної галузі як пріоритетний напрям соціального розвитку регіону ( на прикладі Прикарпаття) [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк // Экономика и управление. – 2011. – № 3. – С. 102-105.